Przejdź do treści

Podsumowanie Warsaw Industry Week 2022


Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości była partnerem Warszawskich Targów Innowacji Przemysłowej, które odbyły się w dniach 7- 9 listopada na terenie PTAK Warsaw Expo w Nadarzynie.

W tegorocznej 6. edycji Warsaw Industry Week udział wzięli wystawcy i zwiedzający z branży automatyzacji i cyfryzacji procesów produkcyjnych z całej Europy. Szczególny nacisk położono na najnowsze rozwiązania technologiczne mogące zwiększyć konkurencyjność łańcuchów produkcyjnych i logistyki. Zaprezentowane nowości obejmowały zarówno technologie typowo mechatroniczne, jak i te do pakowania i kontroli jakości, dotyczące wielu zastosowań IoT i pozwalające na utrzymanie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa, co jest ważnym aspektem zwłaszcza w odniesieniu do ogromnych przypływów danych niezbędnych do zarządzania nowymi systemami przemysłowymi.

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, reprezentowana przez członka zarządu Zuzannę Waniek, współinaugurowała targi, podkreślając swoją działalność na rzecz cyfrowej transformacji polskiego przemysłu.

Transformacja cyfrowa staje się niezbędnym lekarstwem dla przemysłu wytwórczego zmagającego się ze skutkami pandemii i zawirowań na rynku energii spowodowanych sytuacjami geopolitycznymi. Najbardziej optymistyczne prognozy rozwoju rynku z tempem wzrostu na poziomie 16,3% do roku 2030, pochodzą właśnie z sektora inteligentnej automatyki przemysłowej – mówiła w czasie przemówienia inaugurującego Zuzanna Waniek, jednocześnie zapewniając pełne wsparcie Fundacji wszystkim operatorom z branży.

Strategiczna współpraca z najważniejszą inicjatywą targową w Polsce, skupiającą producentów i odbiorców najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych dla przemysłu wytwórczego, została przypieczętowana podpisaniem listu intencyjnego pomiędzy Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości a Ptak Warsaw Expo, dzięki czemu będziemy mogli być coraz bliżej polskich małych i średnich przedsiębiorstw udzielając konkretnych odpowiedzi na ich potrzeby w zakresie ewolucji technik produkcyjnych i wspierając ich ambicje zdobywania coraz wyższego poziomu konkurencyjności na rynku globalnym.

Idea wydarzenia

Udział w 6. edycji targów Warsaw Industry Week 2022 był okazją nie tylko do nawiązania relacji B2B na rynku przemysłu 4.0, ale także do nawiązania wzajemnych relacji pomiędzy największymi producentami rozwiązań przemysłowych na poziomie europejskim a firmami zainteresowanymi wprowadzeniem i dystrybucją tych technologii na polskim rynku.

Budowa ekosystemu dla przemysłu przyszłości nie może pominąć komponentu międzynarodowych wymian gospodarczych, które są coraz bardziej kluczowe zarówno dla wzmocnienia konkurencyjności polskiego przemysłu, jak i umożliwienia transferu i wdrażania nowych technologii. Odpowiadając na tę potrzebę wzmocnienia międzynarodowej interoperacyjności systemu przemysłowego, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości zorganizowała na terenie targów panel poświęcony „Międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju transformacji cyfrowej” w ramach konferencji „Narzędzia dla Przemysłu 4.0”.

Konferencja odbyła się w całości w roboczym języku angielskim, a udział w niej wzięli również przedstawiciele zagranicznych instytucji biznesowych, z którymi polski rząd od dłuższego czasu współpracuje za pośrednictwem Platformy Przemysłu Przyszłości. O wyzwaniach budowania zrównoważonego i odpornego ekosystemu 4.0, opartego na współpracy coraz bardziej pozbawionej granic, moderowani przez dr hab. Mariusza Hetmańczyka, profesora Politechniki Śląskiej i zastępcy dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą w Platformie Przemysłu Przyszłości, dyskutowali:

  • Alexandre Yurchak – Szef Ukraińskiego Związku Klastrów/Prezes Stowarzyszenia Automatyki Przemysłowej Ukrainy.
  • dr inż. Piero Cannas – Prezes Włoskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce/ Członek Zarządu Związku Włoskich Izb Handlowych za Granicą w Rzymie.
  • dr Anna Pająk – Koordynator Zespołu ds. Krajowej Sieci EDIH, Platforma Przemysłu Przyszłości.
  • Magda Malec – Konsultant Banku Światowego.

Podsumowanie

Podczas trzech dni obecności na targach eksperci Platformy Przemysłu Przyszłości mieli okazję spotkać się z polskimi przedsiębiorcami zainteresowanymi oceną ich poziomu dojrzałości cyfrowej, przedstawicielami innowacyjnych polskich start-upów, przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu. Targi były przede wszystkim okazją do ugruntowania rozpoznawalności Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości bezpośrednio wśród potencjalnych odbiorców jej działalności ustawowej, polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorców.

Nasz punkt konsultacyjny na targach odwiedzili również przedstawiciele działów gospodarczych i handlowych ambasad krajów europejskich w Polsce, z którymi mieliśmy okazję porozmawiać o wspólnych strategiach wzmacniania ekosystemu 4.0 w oparciu o współpracę międzynarodową.

Te intensywne dni zarówno pod względem organizacyjnym, jak i merytorycznym pozwoliły nam również zweryfikować, jakie oczekiwania wobec nas mają przedsiębiorcy i operatorzy z rynku Przemysłu 4.0. Jak wszystkie szanujące się wydarzenia targowe, Warsaw Industry Week 2022 zaprezentował w Polsce rozwiązania, które można od razu zastosować w procesach przemysłowych, ale także futurystyczne rozwiązania, których wprowadzenie do systemu produkcyjnego wymagałoby pogłębionej analizy wpływu na struktury wytwórcze. Rolą Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości jest właśnie towarzyszenie procesom decyzyjnym managementu firm z siedzibą w Polsce, tworząc warunki dla kształtowania środowiska sprzyjającego ewolucji, a nie rewolucji w kierunku Przemysłu 4.0.

Zaangażowanie w intensyfikację współpracy i bezpośrednią konfrontację z operatorami sektora Przemysłu 4.0 to z pewnością jeden z elementów, który w kolejnych okresach programowania będzie nadal silnie charakteryzował działalność Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na