Przejdź do treści

Biblioteka 4.0

RAPORT: Transformacja sektora węglowego w Polsce
RAPORT: Praktyczne zastosowanie foresightu technologicznego do rozwiązywania problemów przedsiębiorstw
RAPORT: Zmiany wywołane pandemią COVID-19 w sektorze MŚP i ich wpływ na realizację procesów biznesowych
RAPORT: Ulgi i zwolnienia podatkowe wspierające innowacyjność przedsiębiorstw
RAPORT: Międzynarodowy i krajowy przegląd metodyk foresightu technologicznego
Przemysł 4.0
Znaczenie standaryzacji w Przemyśle 4.0. Polska perspektywa.
okładka raportu FPPP
RAPORT: Korzyści i szanse z funkcjonowania lotniska dla rozwoju Radomia
okładka raportu FPPP
RAPORT: Radom w strukturze przestrzennej kraju
okładka raportu FPPP
RAPORT: Lotnisko a region. Analiza wpływu funkcjonowania lotniska na rozwój Radomia i regionu