Biblioteka 4.0

Industry 5.0: A transformative vision for Europe
Enabling technologies for Industry 5.0
Industry 5.0. Towards a sustainable, humancentric and resilient European industry
Poradnik dotyczący cyfryzacji łańcuchów wartości w klastrach (raport pełny)
Przegląd międzynarodowy metodyk benchmarkingu klastrów w zakresie cyfryzacji (raport skrócony)
chmura obliczeniowa
Raport o chmurze i innych technologiach w dużych polskich przedsiębiorstwach
Monitoring źródeł spoza UE w zakresie kompetencji dla przemysłu przyszłości – raport pełny
Monitoring źródeł UE w zakresie kompetencji dla przemysłu przyszłości – raport pełny
Monitoring źródeł krajowych w zakresie kompetencji dla przemysłu przyszłości – raport pełny