Przejdź do treści

Uwarunkowania i metody cyfryzacji łańcuchów wartości w klastrach (raport skrócony)


  • Eksperci zespołu powołanego przez Platformę Przemysłu Przyszłości skoncentrowali się m.in. na roli i miejscu klastrów w łańcuchach wartości.
  • W publikacji przybliżyli modele łańcuchów wartości w cyfrowej gospodarce oraz schemat struktury zrzeszeń przedsiębiorców.
  • Poniżej mogą Państwo pobrać skróconą wersję raportu.

Relacje w łańcuchach wartości są uwarunkowane tzw. efektami sieci, które wzrastają wraz ze wzrostem liczby uczestników klastra. Z kolei występowanie efektów sieci, obok możliwości szybkiego i efektywnego uczenia się oraz możliwości optymalizacji działalności operacyjnej, pozwalają osiągać dodatkową wartość podmiotom, które ze sobą współpracują. Skrócony dokument przedstawia dodatkowo model łańcucha wartości gospodarki cyfrowej ITU oraz strukturę klastrów w warunkach cyfryzacji gospodarki.

Pełną publikację, którą opisaliśmy w portalu, można pobrać z Platformy Cyfrowej.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na