Przejdź do treści

Modele cyfryzacji łańcucha wartości w klastrach


  • Nowoczesne rozwiązania, które mogą udoskonalić łańcuch wartości organizacji, bazują m.in. na internecie rzeczy, automatyzacji czy zaawansowanej analityce.
  • Centrum struktury klastrów stanowią kluczowi uczestnicy organizacji, na których wpływają kontrahenci, partnerzy czy samorządy.
  • W publikacji grupy eksperckiej Platformy Przemysłu Przyszłości czytamy też o narzędziach digitalizacji.

Eksperci Grupy ds. cyfryzacji łańcuchów wartości powołanej przez Platformę Przemysłu Przyszłości przygotowali propozycję wykorzystania technologii cyfrowych w łańcuchach wartości. Na przykład, logistykę zaopatrzenia w modelu Portera sugerują uzupełnić o rozwiązania zautomatyzowanych magazynów bazujące na internecie rzeczy i elektronicznej wymianie danych. Z kolei digitalizację marketingu i sprzedaży może ułatwić wykorzystanie analityki dużych zbiorów danych. Kolejno specjaliści przytaczają technologie służące cyfryzacji łańcucha wartości zaprezentowane przez koreańskiego uczonego, Zhenlonga Miao, a także model cyfrowego łańcucha wartości znany z raportu Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego.

Struktura klastrów w warunkach cyfryzacji gospodarki

W analizie struktury klastrów w warunkach cyfryzacji gospodarki należy brać pod uwagę to, że klastry różnią się między sobą wielkością, etapem rozwoju, poziomem innowacyjności i zaawansowania technologicznego, stopniem umiędzynarodowienia i oddziaływania na rynek – podkreślają autorzy publikacji. W schemacie prezentowanym w opracowaniu centrum stanowią kluczowi uczestnicy klastra, na których wpływa m.in. centrum koordynacyjnym transformacji cyfrowej, konkurencja, konsumenci, jak również władze rządowe i samorządowe. Przy czym oddziaływanie jest obustronne.

Narzędzia digitalizacji

Możliwości monitorowania i zarządzania procesami u wszystkich uczestników klastra dają platformy cyfrowe, które wykorzystują zewnętrzne i wewnętrzne dane. Mogą to być np. platformy chmurowe, łączące kilka systemów i ułatwiające podgląd aktywności w ramach organizacji. Innym przykładem technologii pozwalającej kontrolować klastrowy łańcuch wartości jest blockchain. Zalety łańcucha blokowego to np. automatyzacja, nieodwracalność transakcji, brak pośredników w kontraktach oraz mniejsze koszty i usprawnienie procesów biznesowych. Autorzy opracowania omawiają także sposoby wykorzystania przemysłowego internetu rzeczy, chmury obliczeniowej i big data. Przybliżają też systemy informatyczne przeznaczone do zarządzania i obsługi przedsiębiorstw, które można wykorzystać w klastrach.

Pobieranie raportu

Z całą treścią publikacji pt. „Uwarunkowania i metody cyfryzacji łańcuchów wartości w klastrach” mogą zapoznać się użytkownicy Platformy Cyfrowej. Wersja skrócona raportu jest dostępna w Bibliotece 4.0 portalu Platformy Przemysłu Przyszłości. W naszej bazie wiedzy znajdą Państwo również raporty przygotowane przez specjalistów PPP i związane z poradami nt. cyfryzacji łańcuchów wartości w klastrach czy informacjami o kompetencjach przyszłości.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na