Biblioteka 4.0

chmura obliczeniowa
Raport o chmurze i innych technologiach w dużych polskich przedsiębiorstwach
Monitoring źródeł spoza UE w zakresie kompetencji dla przemysłu przyszłości – raport pełny
Monitoring źródeł UE w zakresie kompetencji dla przemysłu przyszłości – raport pełny
Monitoring źródeł krajowych w zakresie kompetencji dla przemysłu przyszłości – raport pełny
Poradnik dotyczący cyfryzacji łańcuchów wartości w klastrach – raport skrócony
teacher giving an IT class at school to a group of students using computers - education concepts. Image on screens were made from scratch by us.
Monitoring źródeł krajowych w zakresie kompetencji dla przemysłu przyszłości – raport skrócony
Monitoring źródeł UE w zakresie kompetencji dla przemysłu przyszłości – raport skrócony
Monitoring źródeł spoza UE w zakresie kompetencji dla przemysłu przyszłości – raport skrócony
Przemysł Przyszłości – Nr 4/2021