Przejdź do treści

Znaczenie standaryzacji w Przemyśle 4.0. Polska perspektywa.


Analiza dotycząca standaryzacji Przemysłu 4.0 przygotowana przez Carlo Paolicelli Głównego Specjalisty ds. Międzynarodowej Wymiany Gospodarczej w Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości.

Teza

Standaryzacja ma kluczowe znaczenie dla sukcesu Przemysłu 4.0, ponieważ umożliwia budowanie „społeczności” firm należących do różnych sektorów oraz pozwala na integrację kilku różnych „społeczności” poprzez sieci wartości. To partnerskie podejście będzie możliwe tylko wtedy, gdy zostanie opracowany jeden zestaw wspólnych standardów. Wymagana jest architektura referencyjna, aby zapewnić opis techniczny tych standardów i ułatwić ich implementację. Aby przyczynić się do rozwoju norm, Polscy eksperci muszą być zaangażowani w odpowiednie międzynarodowe komitety opracowujące standardy.

Wnioski wstępne:

• Przemysł 4.0 łączy i łączy produkcję z technologią informacyjno-komunikacyjną, umożliwiając komponentom i maszynom autonomiczne zarządzanie produkcją w sposób elastyczny, wydajny i oszczędzający zasoby.

• Wysiłki normalizacyjne będą musiały koncentrować się na określeniu mechanizmów współpracy oraz przetwarzania i wymiana informacji.

• Polska musi ocenić, w jaki sposób chce podejść do Przemysłu 4.0, w tym ustanowić odpowiednie projekty, aby zademonstrować udany krajowy rozwój w celu wdrożenia architektur referencyjnych.

Spis treści:

  1. Architektura referencyjna Przemysłu 4.0
  2. Jednolita wizja Przemysłu 4.0
  3. Wzmocnienia udziału Polski w ISO, IEC i JTC 1
  4. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO)
  5. Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna (IEC)
  6. Wspólny Komitet Techniczny ISO/IEC 1 (JTC1)
  7. Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
  8. RAMI 4.0 (Reference Architectural Model Industry 4.0)
  9. Przykład: Architektura rozwiązania do analizy brzegowej w kontekście RAMI 4.0
  10. Wnioski końcowe w ramach interoperacyjności


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na