Przejdź do treści

RAPORT: Praktyczne zastosowanie foresightu technologicznego do rozwiązywania problemów przedsiębiorstw


Wraz z szybkim rozwojem technologicznym gospodarki światowej, w ostatnich dekadach obserwuje się dynamiczny wzrost zainteresowania foresightem technologicznym, jednak większość opracowań i praktycznych wdrożeń foresightu dotyczy poziomu makro- lub mezoekonomicznego, a więc dotyczy gospodarek krajowych lub regionów i poszczególnych branż.

Celem części II raportu jest przedstawienie praktycznych aspektów przeprowadzenia foresightu w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem obszarów działań, w których ma zastosowanie foresight technologiczny oraz scharakteryzowaniem różnego rodzaju metod wykorzystywanych w badaniach foresightowych. Zdefiniowano pojęcia foresightu i foresightu korporacyjnego (corporate foresight), a także przedstawiono przesłanki uzasadniające wykonywanie działań foresightowych.

Niniejszy raport stanowi kompendium wiedzy dotyczącej foresightu korporacyjnego, przydatnej dla firm w procesie odkrywania przyszłości i jej tworzenia. Foresight może być pomocny w odpowiedzi na nowe wyzwania, takie jak szybkie tempo zmian technologicznych, w tym transformacja cyfrowa, przemiany na rynkach i wynikające z tego dostosowania w łańcuchach dostaw oraz innowacyjne modele biznesu.

Niniejszy raport powstał w ramach prac Think Tanku powołanego przez Platformę Przemysłu Przyszłości. Raport został opracowany przez prof. dr hab. Marzennę Annę Weresę, dr hab. Arkadiusza Kowalskiego (prof. SGH), dr hab. Małgorzatę S. Lewandowską (prof. SGH).

Pełny raport dostępny poniżej.

Zapraszamy również do wysłuchania wywiadu odnośnie niniejszego raportu z Pauliną Mizerską – głównego specjalisty w Dziale Zarządzania Wiedzą w Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Już niebawem w Biblioteka 4.0 ukaże się również publikacja dotycząca transformacji sektora węglowego w Polsce. Dostępny jest już raport „Metodyk foresightu technologicznego” oraz „Ulgi i zwolnienia podatkowe wspierające innowacyjność przedsiębiorstw”.

Piotr Kryjom


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na