Przejdź do treści

RAPORT: Zmiany wywołane pandemią COVID-19 w sektorze MŚP i ich wpływ na realizację procesów biznesowych


Zmiany wywołane pandemią w sektorze MSP i ich wpływ na procesy biznesowe – publikacja koncentruje się na identyfikacji i opisie zmian zachodzących w otoczeniu biznesowym polskich MŚP oraz wpływie zidentyfikowanych zmian na procesy biznesowe w przedsiębiorstwach. Raport jest zakończony autorską oceną poprawności ww. zmian i rekomendacjami dotyczącymi dalszego ich rozwoju w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstw.

Tym razem postanowiliśmy skoncentrować się na zjawiskach, które pojawiły się w polskiej gospodarce i które miały wpływ na rozwój firm głównie pochodzących z sektora MŚP. Pandemię możemy traktować w kategoriach zdarzeń, które bardzo silnie oddziaływanie na sposób działania i zachowania wszystkich uczestników rynku począwszy od producentów na konsumentach skończywszy.

Raport jest pierwszą próbą identyfikacji czynników, wpływających na działanie polskich przedsiębiorstw i przybliżeniem skutków, które utrwaliły się w formie nowych wzorców zachowań w okresie popandemicznym. Nie zmienia to faktu, że niektóre skutki, takie jak przyspieszona cyfryzacja procesów biznesowych ze swojej kroczącej postaci przeszła do etapu konieczności wprowadzenia do kultury organizacyjnej.

Niniejszy raport powstał w ramach prac Think Tanku powołanego przez Platformę Przemysłu Przyszłości. Raport został opracowany przez prof. Mariana Gorynię z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz dr hab. Joannę Kuczewską z Uniwersytetu Gdańskiego.

Pełny raport dostępny poniżej.

Zapraszamy również do wysłuchania wywiadu odnośnie niniejszego raportu z Carlo Paolicelli – zastępcą dyrektora Działu Ekosystemu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Już niebawem w Biblioteka 4.0 ukaże się również publikacja dotycząca transformacji sektora węglowego w Polsce. Dostępny jest już raport „Metodyk foresightu technologicznego” oraz „Ulgi i zwolnienia podatkowe wspierające innowacyjność przedsiębiorstw”.

Piotr Kryjom


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na