Przejdź do treści

O projekcie

Szkoła Lidera to stacjonarny, kompleksowy kurs szkoleniowy skierowany do kadry menadżerskiej wysokiego i średniego szczebla w branżach produkcyjnych lub usługowych wspierających produkcję, które mogą skorzystać z pomocy publicznej, głównie w sektorze MŚP. Celem projektu jest przygotowanie przedstawicieli krajowych przedsiębiorstw do skutecznego zaplanowania procesu transformacji cyfrowej firm w kierunku stosowania rozwiązań wzmacniających konkurencyjność w nowoczesnej gospodarce. Budujemy u menadżerów kompetencje do kreowania liderów cyfryzacji w ich firmach. Program dzieli się na moduły dotyczące biznesowych, organizacyjnych oraz technologicznych aspektów transformacji.

Kluczowy element kursu stanowi opracowanie indywidualnej strategii transformacji dla firm biorących udział w projekcie Szkoła Lidera. W programie mogą wziąć udział Przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które zatrudniają co najmniej 20 pracowników.

Szkoła Lidera to unikalny projekt w skali Polski. Każdy uczestnik przygotowuje, pod okiem mentorów Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, strategię transformacji swojego przedsiębiorstwa w kierunku firmy przyszłości. Siłą Szkoły Lidera jest jej program, który oparliśmy na praktyce. Pokazujemy technologię w miejscach, w których ona już działa i podpowiadamy jak biznesowo czerpać z niej największe korzyści. Nasi absolwenci jednoznacznie wskazują, jak dużą wartością było dla nich uczestnictwo w Szkole Lidera. Dlatego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji wszystkich, którzy chcą stać się liderami przemysłu przyszłości” – Piotr Lis kierownik projektu Szkoła Lidera

Korzyści

Korzyści wynikające z udziału w Szkole Lidera:

Cytaty uczestników

Cytaty uczestników

CAL Prawdziwe Drzwi
“O Szkole Lidera dowiedziałam się od uczestniczki I edycji i jestem jej wdzięczna, były to bardzo inspirujące spotkania”


Sylwia Ciszewska
Dyrektorka Zarządzająca CAL prawdziwe drzwi

Kowalczyk Fabryka Okien
“Największą walutą świata jest wiedza i czas, każdy ma deficyt tych zasobów, myślę, że jest to bardzo dobra inwestycja pod kątem nie tylko kadry menadżerskiej, ale również osób, które chcą się rozwijać w przedsiębiorstwach”

Michał Kowalczyk
Właściciel Kowalczyk Fabryka Okien

Promotech - KM
“Pierwsze zjazdy zweryfikowały moją percepcję postrzegania przemysłu 4.0, a kolejne pokazały czym on tak naprawdę może być”


Krzysztof Sokołowski
Prezes Zarządu Promotech – KM

Program

Zjazdy szkoleniowe – w ramach Szkoły Lidera przewidujemy blisko 200 godzin szkoleniowych, między innymi z zakresu projektowania nowoczesnych modeli biznesowych, kreowania wartości w gospodarce cyfrowej, zarządzania procesowego, zarządzania zmianą, metod zarządzania projektami, finansowania transformacji cyfrowej, przeglądu głównych technologii przemysłu przyszłości oraz zagadnień smart product, smart factory i service design.

Zjazdy będą się odbywać w różnych miastach w Polsce, w miejscach, gdzie znajduje się odpowiednie zaplecze szkoleniowe i demonstracyjne (szczególnie w zakresie technologii). Realizacja programu w formule spotkań grupy szkoleniowej pozwoli na zastosowanie aktywizujących metod kształcenia tj. warsztatów, analizy studiów przypadków, burzy mózgów oraz problem-based learningu.

Zasadnicza część Szkoły Lidera będzie realizowana w formule regularnych spotkań (2 dniowych, weekendowych), wspomaganych materiałami dydaktycznymi i szkoleniowymi online. Zjazdy zostaną rozłożone w okresie około 8 miesięcy.

Skan dojrzałości cyfrowej (w metodologii ADvanced MAnufacturing) – uczestnicy Szkoły lidera zostaną przeszkoleni do pełnienia roli liderów procesu transformacji w sposób umożliwiający im przeprowadzenie w przedsiębiorstwach audytu dojrzałości cyfrowej. Uczestnicy pod mentorskim nadzorem prowadzących zrealizują tzw. skany ADMA, by możliwie precyzyjnie określić poziom zaawansowania swoich przedsiębiorstw w siedmiu obszarach cyfryzacji. Dzięki audytom uczestnicy będą mogli świadomie opracować własne strategie cyfryzacji. Przewidywany czas: 2 miesiące.

Opracowanie założeń strategii transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa – jest to zadanie finalne warunkujące ukończenie Szkoły Lidera realizowane przez uczestników w oparciu o wyniki skanów dojrzałości cyfrowej oraz kompetencje nabyte w trakcie udziału w programie szkoleniowym.

Harmonogram

Rozwiń harmonogram
DataMiejsceOrganizator/Partner zjazdu
20 – 21 MAJARADOMFundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
3 – 4 CZERWCAWROCŁAWWrocławski Park Technologiczny
24 – 25 CZERWCASZCZECINZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
LIPIEC – SIERPIEŃAUDYT ADMA W PRZEDSIĘBIORSTWACHFundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
16 – 17 WRZEŚNIATARNÓWELPLC
30 WRZEŚNIA – 1 PAŹDZIERNIKAWARSZAWAInstytut Badań Edukacyjnych,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
14 – 15 PAŹDZIERNIKAPUŁAWYPuławski Park Naukowo-Technologiczny, Grupa Azoty
28 – 29 PAŹDZIERNIKAGLIWICEAPAGROUP,
EMT Systems
18 – 19 LISTOPADAWROCŁAWCoventry University Wrocław,
BALLUFF,
DBR77
1 – 2 GRUDNIARADOMFundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

Zasady uczestnictwa

Udział w projekcie jest bezpłatny i ma formę wsparcia, które stanowi pomoc publiczną realizowaną w formule pomocy de minimis o intensywności 100%. W kursie może wziąć udział maksymalnie 20 uczestników – tylko jedna osoba z przedsiębiorstwa. O zakwalifikowaniu do Szkoły Lidera decyduje kolejność zgłoszeń. Na podstawie umowy z FPPP uczestnik otrzyma:

Uczestnik zobowiązuje się do samodzielnej organizacji swojego dojazdu na zajęcia, zakwaterowania umożliwiającego mu udział w zjazdach szkoleniowych oraz do uczestnictwa w min. 80% elementów programu Szkoły Lidera.


Jak się zgłosić

Informacje dotyczące nowego naboru na rok 2024 pojawią się wkrótce.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem: szkolalidera@fppp.gov.pl

Media

Partnerzy

Organizator:

Platforma Przemysłu Przyszłości

Partnerzy:

APA Group Your Industry Reinvented
ELPLC Future Awaits
Balluff
DBR77 All Robots One Place
EMT Systems Centrum Szkoleń Inżynierskich
PARP Grupa PFR
Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej
Puławski Park Naukowo-Technologiczny
Coventry University Wrocław
Zachodniopomorski Uniwersytet Technicznologiczny w Szczecinie
WPT Wrocławski Park Technologiczny
Grupa Azoty

FAQ

Czym jest projekt Szkoła Lidera?

Szkoła lidera to stacjonarny, kompleksowy kurs szkoleniowy, którego celem jest przygotowanie przedstawicieli krajowych przedsiębiorstw do skutecznego zaplanowania procesu transformacji cyfrowej firm, w kierunku stosowania rozwiązań wzmacniających konkurencyjność w nowoczesnej gospodarce.

Do kogo jest skierowany projekt Szkoła Lidera?

Szkoła Lidera to program skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców (właścicieli firm), managerów oraz osób odpowiadających za kluczowe procesy technologiczne lub biznesowe.

Kto może wziąć udział w projekcie Szkoła Lidera?

W programie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa:

  • działające w branżach produkcyjnych lub usługowych wspierających produkcję;
  • prowadzące działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  • które zatrudniają co najmniej 20 pracowników.
Kiedy rozpoczyna się 3 edycja Szkoły Lidera?

Nabór do projektu rozpoczyna się 8 marca o godzinie 8:00. Natomiast pierwszy zjazd w ramach projektu zaplanowany jest na 20 maja.

Ilu uczestników może wziąć udział w projekcie Szkoła Lidera?

W edycji 2023 udział może wziąć 20 uczestników.

Ile kosztuje udział w Szkole Lidera?

Udział w projekcie jest darmowy i jest rozliczany na podstawie pomocy de minimis.

W jakiej formule odbywają się zjazdy?

Zjazdy odbywają się w formule stacjonarnej w soboty i niedziele.

Czy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia Szkoły Lidera?

Tak, po zakończeniu Szkoły Lidera każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia całego programu szkoleniowego.