Przejdź do treści

Nauczyciel Przyszłości
Bezpłatny program podnoszenia kompetencji kadr

O projekcie

Jako Fundacja, od początku swojego istnienia mierzymy się z wyzwaniem jakim jest budowa kadr przyszłości. Dziś podejmując kolejny obszar tego wielkiego zadania, chcemy wyjść naprzeciw potrzebie, którą dostrzegają nasi eksperci w toku swojej pracy, i którą sygnalizuje nam środowisko nauczycieli. Jednym z elementów tego zadania jest podnoszenie kompetencji dydaktyków z zakresu nowoczesnych technologii i transformacji cyfrowej. Dobrze wiemy, że jest to duże wyzwanie stojące przed nami wszystkimi, dlatego chcielibyśmy zaproponować jednostkom edukacyjnym udział w bezpłatnym programie szkoleniowym „Nauczyciel Przyszłości”.

„Nauczyciel Przyszłości” to projekt skierowany do kadry szkół podstawowych, ponieważ głęboko wierzymy, że edukacja i znajomość technologii jest niezmiernie istotna od najmłodszych lat. Dlatego celem programu, jest rozwijanie kompetencji technicznych nauczycieli, realizujących zajęcia głównie z przedmiotów ścisłych, sztuki i innych. Te natomiast pozytywnie wpłyną na poszerzenie umiejętności uczniów w zakresie nowych technologii oraz transformacji cyfrowej. Praktyczne zajęcia, które proponujemy nauczycielom przybliżą realia najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych i fabryk. Pokażemy w jakich zawodach przyszłości będą mogli rozwijać się uczniowie. Nasz program obejmuje szkolenia stacjonarne, e-learningowe, pomoce dydaktyczne oraz wsparcie eksperckie.

Pierwszy etap projektu zakłada pilotaż, który przeprowadzimy na ziemi radomskiej, a spotkania odbędą się w naszej siedzibie w Radomiu, z udziałem ekspertów Fundacji. Chcemy zaproponować udział w dwóch modułach szkoleniowych na poziomie podstawowym oraz zaawansowanym. Podczas szkoleń specjaliści przedstawią zagadnienia związane z wirtualną rzeczywistością, drukiem 3D, elektroniką oraz programowaniem.

Kadra, która weźmie udział w programie Nauczyciel Przyszłości, stanie się częścią wielkiego, odpowiedzialnego zadania budowy kadr przyszłości. Szkoły natomiast będą mogły zmaksymalizować efekty nauki poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii pozyskanych w ramach projektów rządowych i europejskich. Głęboko wierzymy, że pilotaż programu, który rozpoczynamy w subregionie radomskim, będzie przykładem dla innych ośrodków w Polsce.

Jak się zgłosić?

W programie mogą wziąć udział nauczyciele, którzy zostaną zgłoszeni przez placówkę edukacyjną. Zapraszamy dyrekcję szkół do kontaktu z koordynatorami projektu w celu nawiązania współpracy poprzez adres e-mail: nauczyciel@fppp.gov.pl lub bezpośrednio kontaktując się z koordynatorami projektu.

Kinga Skrzek – nr tel. 510 148 298

Jacek Żyła – nr tel. 609 001 368

Paweł Marczykowski –nr tel. 508 030 860

Harmonogram szkoleń

W ramach programu pilotażowego zaplanowano szkolenia, w których liczba miejsc będzie limitowana z uwagi na dostarczenie możliwie jak najbardziej jakościowych treści. Szkolenia odbędą się w siedzibie Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, przy ul. Malczewskiego 24 w Radomiu. Poniżej przedstawiamy terminy i godziny spotkań.

Moduły szkoleniowe

Poniżej przedstawiamy moduły szkoleniowe, które będą realizowane w ramach programu pilotażowego.

Aktualności

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę wybrać moduł szkoleniowy na poziomie podstawowym?

Organizator nie przewiduje możliwości wyboru modułów. Szkolenie w ramach programu pilotażowego będzie obejmowało wirtualną rzeczywistość, druk 3D oraz elektronikę i programowanie.

Czy otrzymam zaświadczenie o ukończeniu szkolenia?

Tak, każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzyma zaświadczenie.

Czy udział w szkoleniu jest płatny?

Nie, szkolenia w programie „Nauczyciel przyszłości” są bezpłatne.

Czy Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości zwraca koszt dojazdu?

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości nie ponosi kosztów dojazdu osób biorących udział w szkoleniach.

Czy otrzymam materiały szkoleniowe?

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia, otrzyma przygotowane przez ekspertów treści.

Jak można się zapisać?

Na szkolenia mogą zapisywać uczestników dyrektorzy szkół, po skontaktowaniu się z organizatorem.

Jak skontaktować się z organizatorem?

Kontakt do koordynatorów projektu:

Jak dojechać?

Najbliższy parking znajduje się w Galerii Słonecznej.