Przejdź do treści

Bezpłatne konsultacje dla firm

Bezpłatne konsultacje z ekspertami FPPP

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości rozpoczęła cykl bezpłatnych konsultacji skierowanych do przedsiębiorców. Nasze doradztwo ma za zadanie przekazać wiedzę na temat m.in. usprawniania procesów, efektywnego i skutecznego wdrażania nowych rozwiązań w firmach oraz transformacji cyfrowej. Zakres spotkania zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. Nasz ekspert udzieli merytorycznych i praktycznych wskazówek do kolejnych działań dostosowanych do specyfiki branży i charakteru procesów biznesowych.

Indywidualne konsultacje

Doświadczeni eksperci

Analiza sytuacji i potrzeb

60 minut

Bezpłatne spotkanie

W każdą środę 14:00 – 18:00

Jak przebiegają konsultacje z ekspertem?

Indywidualna bezpłatna konsultacja to konkretne rozwiązania dla Twojego biznesu. Rejestracja na spotkanie w kilku krokach.

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego warto wziąć udział w konsultacji z ekspertem FPPP?

Cykl bezpłatnych konsultacji powstał z myślą o wsparciu polskich firm w procesie transformacji. Wdrażanie rozwiązań z obszaru Przemysłu Przyszłości to dla wielu przedsiębiorstw rewolucja. Właściwa identyfikacja potrzeb jest niezbędna do odniesienia sukcesu, stąd idea indywidualnych spotkań. Eksperci FPPP dysponują uporządkowaną i szczegółową wiedzą w zakresie instrumentów wpierających transformację cyfrową. Chcemy przedstawić możliwości i zasady na jakich możemy doradzać w zakresie usprawnień, zmian procesowych i audytów. Pomożemy zidentyfikować odpowiednich partnerów, a także opowiemy o sukcesach już wdrożonych rozwiązań w innych firmach.

Czy konsultacje z ekspertem FPPP są bezpłatne?

Tak, udział w konsultacjach eksperckich FPPP jest bezpłatny. Wymaga tylko wcześniejszego umówienia terminu spotkania.

Jak długo trwa konsultacja i gdzie się odbywa?

Konsultacja z ekspertem trwa około 60 minut. Prowadzona jest stacjonarnie w siedzibie FPPP w Radomiu lub formule online poprzez rekomendowaną platformę MS Teams (lub opcjonalnie dopuszczamy użycie innych platform) – zgodnie z Państwa wyborem.

Kto może skorzystać z konsultacji eksperckich?

Konsultacje skierowane są do wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą, w tym szczególnie do kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla, która widzi potrzebę wprowadzenia innowacji w swoim przedsiębiorstwie. Skorzystanie z doradztwa nie jest uzależnione od wielkości i skali prowadzonego biznesu. Tematyka i zakres spotkania jest zawsze indywidualnie dopasowany do potrzeb.

Jakie tematy możemy poruszyć podczas konsultacji?

Temat konsultacji jest dobierany indywidualnie i zostanie dostosowany do oczekiwań i potrzeb firmy. Zależy nam na tym, by już podczas pierwszego spotkania nasi eksperci mogli możliwie precyzyjnie odpowiedzieć na pytania i potrzeby wynikające ze skali i branży prowadzonej działalności. Dlatego umożliwiamy przesłanie przed spotkaniem wszelkich informacji i materiałów, które mogą pomóc nam przygotować się do rozmowy.

Nasi eksperci

Piotr Kryjom
Piotr Kryjom Ekspert z zakresu funduszy Unii Europejskiej i programów wsparcia przedsiębiorczości Ministerstwa Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Mazowieckiej Jednostki Projektów Piotr Kryjom Ekspert z zakresu funduszy Unii Europejskiej i programów wsparcia przedsiębiorczości Ministerstwa Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Mazowieckiej Jednostki Projektów Unijnych. Od ponad 15 lat zawodowo związany z sektorem publicznym, wieloletni pracownik urzędów centralnych oraz agencji rządowych odpowiadających za wydatkowanie środków UE, w których zajmował się przygotowaniem warunków udzielania wsparcia przedsiębiorcom. Ekspert zarówno największych renomowanych firm doradczych jak i firm z sektora MŚP. Opracował dla nich kilkadziesiąt planów strategii rozwoju dotyczących m.in. eksportu polskich towarów i usług czy specjalnych stref ekonomicznych. Dysponuje rozległym doświadczeniem i wiedzą z zakresu wsparcia przedsiębiorstw, funduszy seed capital, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, prac B+R przedsiębiorstw oraz internacjonalizacji. Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował na kierunku Business and Administration na Uniwersytecie w Tampere w Finlandii.
Anna Pająk
Anna Pająk Ekspertka specjalizująca się w realizacji projektów biznesowych i badawczo-rozwojowych dotyczących m.in. dojrzałości cyfrowej, zagadnień przemysłu 4.0, foresightu oraz budowania kompetencji Anna Pająk Ekspertka specjalizująca się w realizacji projektów biznesowych i badawczo-rozwojowych dotyczących m.in. dojrzałości cyfrowej, zagadnień przemysłu 4.0, foresightu oraz budowania kompetencji organizacyjnych z wykorzystaniem metod studiów nad przyszłością. Wieloletni pracownik naukowy Sieci Badawczej Łukasiewicz. Twórca i realizator szkoleń w zakresie dojrzałości transformacyjnej firm. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie Ekonomia i Finanse, wykładowca m.in. Business Economics w Anglia Ruskin University. Od roku 2020 związana z Platformą Przemysłu Przyszłości, gdzie odpowiada za konkurs Fabryka Przyszłości i koordynację współpracy z Krajową Siecią Hubów Innowacji Cyfrowych.
Paweł Nowak
Paweł Nowak Ekspert w obszarze realizacji projektów, planowania strategicznego, projektowania procesów transformacji i cyfryzacji w kierunku przemysłu przyszłości. Paweł Nowak Ekspert w obszarze realizacji projektów, planowania strategicznego, projektowania procesów transformacji i cyfryzacji w kierunku przemysłu przyszłości. Jako Dyrektor Działu Zarządzania Wiedzą FPPP kieruje rozwojem kluczowych programów i narzędzi skierowanych głównie do MŚP, w tym Szkoły Lidera – kompleksowego programu szkoleniowego dla kadry menadżerskiej. Przedsiębiorca, manager i trener z ponad 10 letnim doświadczeniem. Dysponuje rozległym doświadczeniem i wiedzą z zakresu projektowania procesów rozwojowych, modeli biznesowych oraz pozyskiwania finansowania na projekty B+R dla przedsiębiorstw działających w różnych branżach. Absolwent Administracji na Wydziale Prawa i Administracji oraz Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jak się zgłosić?

W celu zgłoszenia na bezpłatne konsultacje prosimy o kontakt telefonicznie pod numerem +48 333 43 43 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@fppp.gov.pl.

Spotkania odbywają się w siedzibie FPPP przy ul. Malczewskiego 24 w Radomiu lub za pośrednictwem wideokonferencji.