Przejdź do treści

Lubelska
Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości

Józef Orzeł
Sekretarz

Lubelskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości
jozef.orzel@fppp.gov.pl
+48 691 839 383

Lubelska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości

Lubelska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości ma 20 członków. Wśród członków Rady są wybitni naukowcy, jednocześnie sprawujący w Fundacji funkcję ekspertów w dziedzinach związanych z Przemysłem 4.0. Są tu również regionalni przedsiębiorcy, którzy mają ogromne doświadczenie w praktyce budowania
i rozwijania przedsiębiorstw w zmiennych warunkach gospodarczych. Mamy w Radzie również aktywnie działających przedstawicieli klastrów i izb gospodarczych, którzy na co dzień wspierają lokalnych przedsiębiorców w ich działalności, a także współpracują z Radą w organizacji szkoleń i warsztatów.

Lubelska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości podejmuje w/w działania poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla regionalnych przedsiębiorców,
a także poprzez czynny udział jako ciało doradcze i merytoryczne w różnych regionalnych wydarzeniach społeczno-gospodarczych (takich, jak kongresy, konwencje, panele dyskusyjne, itp.).

Skład rady

 • Krzysztof Juściński
  Krzysztof Juściński (Przewodniczący) Ekspert ds. Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, Przewodniczący Lubelskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości, członek Zespołu do spraw certyfikacji wykonawców w zam Krzysztof Juściński (Przewodniczący) Ekspert ds. Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, Przewodniczący Lubelskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości, członek Zespołu do spraw certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych oraz polityki zakupowej państwa. Biegły sądowy, doradca, ekspert, wykładowca i znany szkoleniowiec z dziedziny zamówień publicznych. Tematyką zamówień publicznych zajmuje się od 2004 r., realizując zadania w administracji publicznej, szpitalach, podmiotach sektorowych, uczelniach wyższych, jak i wykonując zlecenia na rzecz innych podmiotów. Posiada wysoki poziom merytoryczny i wieloletnie praktyczne doświadczenie w dziedzinie kontroli funduszy strukturalnych, kwalifikowalności wydatków a w szczególności w udzielaniu, opiniowaniu i kontroli zamówień publicznych. Jest certyfikowanym kontrolerem i osobą wpisaną na listę profesjonalnych audytorów i kontrolerów wewnętrznych. Jako kontroler, przeprowadził kilkaset kontroli procedur udzielania zamówień publicznych.
 • Roman Rak
  Roman Rak Właściciel i Prezes Zarządu w firmie RST Roztocze Sp. z o.o., właściciel firmy WSK Tomaszów Lubelski Sp. z o.o. oraz założyciel i fundator Fundacji Parasol Roztocza.
 • Zdzisław Antoń
  Zdzisław Antoń Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie. Ukończył również podyplomowe studia menedżerskie w Lubelskiej Szkole Biznesu. Zdzisław Antoń Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie. Ukończył również podyplomowe studia menedżerskie w Lubelskiej Szkole Biznesu. Polski samorządowiec, były Wicewojewoda Lubelski, były Wójt Gminy Niedrzwica Duża, obecnie Starosta Lubelski VI kadencji.
 • Krzysztof Chmielik
  Krzysztof Chmielik Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, nauczyciel w Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach, Wójt Gminy Strzyżewice (1998-2002), Wicestarosta Lubelski (2002-2006) Krzysztof Chmielik Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, nauczyciel w Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach, Wójt Gminy Strzyżewice (1998-2002), Wicestarosta Lubelski (2002-2006), Z-ca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych (2007 – 2016) i w latach 2016-2020 – Lubelski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Radny Powiatu Lubelskiego I, III, IV, V i VI kadencji. Przewodniczący Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji.
 • Grzegorz Jasiński
  Grzegorz Jasiński Od 2009 prezes zarządu Fabryki Łożysk Tocznych -Kraśnik S.A. Członek zarządu Fundacji Wyżyna Przemysłowa w Lublinie Członek Rady Programowej Lubelskiego Klubu Biznesu Grzegorz Jasiński Od 2009 prezes zarządu Fabryki Łożysk Tocznych -Kraśnik S.A. Członek zarządu Fundacji Wyżyna Przemysłowa w Lublinie Członek Rady Programowej Lubelskiego Klubu Biznesu .Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Miasta Kraśnik W latach 1996-2006 związany z samorządem miejskim w Kraśniku ( członek zarządu miasta, przewodniczący Rady Miasta Kraśnik).
 • Paweł Kucharczyk
  Paweł Kucharczyk Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na Wydziar Inżynierii Produkcji, kierunek: Informatyka w inżynierii rolniczej oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Paweł Kucharczyk Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na Wydziar Inżynierii Produkcji, kierunek: Informatyka w inżynierii rolniczej oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu – Wydział Finansów i Zarządzania, kierunek: Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami. W latach 2008-2016 pracował w sektorze bankowości spółdzielczej. Od XI 2018r wójt Gminy Rudnik.
 • Jakub Lachowski
  Jakub Lachowski Dyrektor Zarządzający Plantalux, posiada ponad 9-letnie doświadczenie w sprzedaży, finalista krajowego konkursu EIT Food 2018. Jakub Lachowski Dyrektor Zarządzający Plantalux, posiada ponad 9-letnie doświadczenie w sprzedaży, finalista krajowego konkursu EIT Food 2018. Zdobywca 2 miejsca w Europie w Get in the Ring v4 w Budapeszcie w Bitwie Agritech. Wielokrotny zwycięzca i laureat konkursów pitchingowych w Polsce. Aktywny członek klubów biznesowych.
 • Andrzej Mazur
  Andrzej Mazur Projektant ekosystemów oraz innowacyjnych modeli współpracy opartych na dystrybucji własności i przywództwa. Trener, facylitator, community builder. Andrzej Mazur Projektant ekosystemów oraz innowacyjnych modeli współpracy opartych na dystrybucji własności i przywództwa. Trener, facylitator, community builder. Założyciel startupu w sektorze turystyki nautycznej Navigante. Animator inicjatyw klastrowych – Wschodni Klaster ICT.
 • Jakub Orzeł
  mgr inż. Jakub Orzeł Absolwent Politechniki Lubelskiej, spec. aplikacje internetowe oraz Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, spec. reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowej. mgr inż. Jakub Orzeł Absolwent Politechniki Lubelskiej, spec. aplikacje internetowe oraz Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, spec. reklama i nowoczesne formy komunikacji marketingowej. Przedsiębiorca, właściciel Agencji Interaktywnej Inkrea oraz właściciel marki Wytwórnia Pizzy.
 • Seweryn Szast
  mgr inż. Seweryn Szast Absolwent Wydziału Podstaw Techniki i Zarządzania Politechniki Lubelskiej (specjalność Przedsiębiorczość i Marketing z inżynierskim blokiem budowlanym) oraz Universidad mgr inż. Seweryn Szast Absolwent Wydziału Podstaw Techniki i Zarządzania Politechniki Lubelskiej (specjalność Przedsiębiorczość i Marketing z inżynierskim blokiem budowlanym) oraz Universidad Pública de Navarra (Pamplona, Navarra, Hiszpania) na kierunku Zarządzanie. Autor publikacji z dziedziny Outsourcingu, prelegent na konferencjach naukowych oraz właściciel prywatnej firmy zajmującej się nowoczesnymi technologiami i budownictwa.
 • Witold Wojciechowski
  Witold Wojciechowski Ekonomista , absolwent Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. W roku 2000 uzyskał Diploma In Management University of Central Witold Wojciechowski Ekonomista , absolwent Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. W roku 2000 uzyskał Diploma In Management University of Central Lancashire. Następnie w roku 2002 otrzymał tytuł Master of Business Administration (MBA) na tej samej uczelni. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu zarządzania, finansów, zamówień publicznych. Od roku 1997 związany zawodowo z Lubelską Szkołą Biznesu sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL. Początkowo na stanowisku Koordynatora, następnie Dyrektora ds. Organizacyjnych, Dyrektora ds. Finansowych – Prokurenta a od 2013 roku Prezesa Zarządu.
 • Tomasz Zając
  Tomasz Zając Samorządowiec i urzędnik, z wykształcenia politolog, w latach 2011–2014 przewodniczący sejmiku lubelskiego, w latach 2014– 2018 burmistrz Hrubieszowa, od 2018 wójt gminy Tomasz Zając Samorządowiec i urzędnik, z wykształcenia politolog, w latach 2011–2014 przewodniczący sejmiku lubelskiego, w latach 2014– 2018 burmistrz Hrubieszowa, od 2018 wójt gminy wiejskiej Hrubieszów. Absolwent politologii na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.