Przejdź do treści

Wielkopolska
Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości

Wielkopolska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości

Wielkopolska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości ma 20 członków. Wśród członków Rady są wybitni naukowcy, jednocześnie sprawujący w Fundacji funkcję ekspertów w dziedzinach związanych z Przemysłem 4.0. Są tu również regionalni przedsiębiorcy, którzy mają ogromne doświadczenie w praktyce budowania i rozwijania przedsiębiorstw w zmiennych warunkach gospodarczych. Mamy w Radzie również aktywnie działających przedstawicieli klastrów i izb gospodarczych, którzy na co dzień wspierają lokalnych przedsiębiorców w ich działalności, a także współpracują z Radą w organizacji szkoleń i warsztatów.

Wielkopolska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości podejmuje w/w działania poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla regionalnych przedsiębiorców, a także poprzez czynny udział jako ciało doradcze i merytoryczne w różnych regionalnych wydarzeniach społeczno-gospodarczych (takich, jak kongresy, konwencje, panele dyskusyjne, itp.).

Skład rady

 • Tomasz Łodygowski
  Tomasz Łodygowski (Przewodniczący) Profesor zwyczajny, doktor habilitowany oraz inżynier. Aktualnie jest kierownikiem Zakładu Lotnictwa Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej. Tomasz Łodygowski (Przewodniczący) Profesor zwyczajny, doktor habilitowany oraz inżynier. Aktualnie jest kierownikiem Zakładu Lotnictwa Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej. W latach 2001-2008 prorektor tej uczelni, a od roku 2012 do roku obecnego pełnił funkcję rektora uczelni. Stypendysta Fundacji Fulbrighta i Humboldta. Aktywny członek wielu stowarzyszeń inżynierskich w Polsce i za granicą.
 • Cezary Mazurek
  Cezary Mazurek (Wicerzewodniczący) Od 2019 roku kieruje Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym afiliowanym przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Jest doktorem i inżynierem, zaangażowany w rozwój Cezary Mazurek (Wicerzewodniczący) Od 2019 roku kieruje Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym afiliowanym przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Jest doktorem i inżynierem, zaangażowany w rozwój technologii i usług wspomagających transformację cyfrową w nauce, gospodarce i społeczeństwie. Prowadzi prace badawczo-rozwojowe, uczestnicząc w wielu europejskich i krajowych projektach badawczych, że szczególnym nastawieniem na praktyczne wykorzystanie wyników. Od tego roku pełni funkcję Prezesa Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego.
 • Joanna Kucharska
  Joanna Kucharska Menadżer z ponad 13-letnim doświadczeniem w obszarze prowadzenia projektów. Zarządza przemysłowym i biznesowym portfolio targów w ramach Grupy MTP, w tym m.in. Joanna Kucharska Menadżer z ponad 13-letnim doświadczeniem w obszarze prowadzenia projektów. Zarządza przemysłowym i biznesowym portfolio targów w ramach Grupy MTP, w tym m.in. ITM Industry Europe, największym w Polsce wydarzeniem dla branży przemysłowej. Jest także inicjatorką GreenPower, Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Sławomir Malewski
  Sławomir Malewski Doradca w zarządzaniu firmami i instytucjami w zakresie: strategii, kreowania modeli biznesowych, modelowania kultury organizacyjnej nastawionej na innowacyjność i efektywność Sławomir Malewski Doradca w zarządzaniu firmami i instytucjami w zakresie: strategii, kreowania modeli biznesowych, modelowania kultury organizacyjnej nastawionej na innowacyjność i efektywność oraz zarządzania kryzysowego. Jeden z założycieli Polskiej Izby Biznesu – Wielkopolskiej Izby Gospodarczej, z siedzibą w Poznaniu – członek zarządu Izby. Założyciel i prezes zarządu Instytutu Analiz Strategicznych Fundacji ALTUM.
 • Michał Wieczorowski
  Michał Wieczorowski Profesor, doktor habilitowany inżynier. Pełni funkcję prorektora Politechniki Poznańskiej ds. rozwoju i współpracy z gospodarką, a także Kierownika Zakładu Metrologii i Michał Wieczorowski Profesor, doktor habilitowany inżynier. Pełni funkcję prorektora Politechniki Poznańskiej ds. rozwoju i współpracy z gospodarką, a także Kierownika Zakładu Metrologii i Systemów Pomiarowych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej. Jest m.in. członkiem Prezydium Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk oraz Akademii Inżynierskiej w Polsce. Stypendysta fundacji Fulbright’a, współpracuje z wieloma prestiżowymi czasopismami naukowymi krajowymi i zagranicznymi. Jako ekspert wspomaga Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, NCBR i Bank Gospodarstwa Krajowego.
 • Witold Abramowicz
  Witold Abramowicz Profesor ekonomii, doktor habilitowany nauk matematycznych i inżynier automatyki. Pracował przez kilkanaście lat na uczelniach szwajcarskich i niemieckich. Witold Abramowicz Profesor ekonomii, doktor habilitowany nauk matematycznych i inżynier automatyki. Pracował przez kilkanaście lat na uczelniach szwajcarskich i niemieckich. Ma doświadczenie w pracy nie tylko na uczelniach, ale także w firmach doradczych i przemyśle. Jest kierownikiem Katedry Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego Poznaniu.
 • Maciej Bieniek
  Maciej Bieniek Wicewojewoda wielkopolski. Z wykształcenia jest prawnikiem, ma także ukończone podyplomowe studia z zarządzania. Ma bogate doświadczenie samorządowe pracując w spółkach Maciej Bieniek Wicewojewoda wielkopolski. Z wykształcenia jest prawnikiem, ma także ukończone podyplomowe studia z zarządzania. Ma bogate doświadczenie samorządowe pracując w spółkach samorządowych oraz zwłaszcza przez ponad 9 lat pełniąc funkcję burmistrza wielkopolskiego miasta Obrzycko, na które stanowisko był wybierany w roku 2010, 2014 i 2018.
 • Jacek Bogusławski
  Jacek Bogusławski Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, w którym odpowiada za gospodarkę, środowisko, sport i turystykę. Z wykształcenia jest ekonomistą, ma bogate doświadczenie Jacek Bogusławski Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, w którym odpowiada za gospodarkę, środowisko, sport i turystykę. Z wykształcenia jest ekonomistą, ma bogate doświadczenie samorządowe jako radny Miasta Piła. Przez blisko 23 lata prowadził działalność gospodarczą i był również członkiem Business Centre Club oraz Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski. Jest przewodniczącym Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, odpowiada również za kontakty z Wielkopolską Radą Trzydziestu (WR30) czyli przedstawicielami organizacji samorządu gospodarczego.
 • Piotr Gębiak
  Piotr Gębiak Absolwent prawa na UAM oraz Studiów Podyplomowych Prawa Bankowego organizowanych przez Narodowy Bank Polski. Z wyróżnieniem ukończył aplikację radcowską. Piotr Gębiak Absolwent prawa na UAM oraz Studiów Podyplomowych Prawa Bankowego organizowanych przez Narodowy Bank Polski. Z wyróżnieniem ukończył aplikację radcowską. W swojej praktyce koncentruje się na doradztwie w zakresie szeroko pojętego prawa handlowego i cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji kapitałowych oraz rynku papierów wartościowych. Od 2012 r. doradza grupie funduszy inwestycyjnych, w tym w transakcjach dotyczących fuzji i przejęć, a także w sporach sądowych i arbitrażowych.
 • Andrzej Jańczuk
  Andrzej Jańczuk Studiował na Politechnice Poznańskiej oraz we Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł magistra Andrzej Jańczuk Studiował na Politechnice Poznańskiej oraz we Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera Informatyki, Telekomunikacji i Zarządzania. Ukończył także studia doktoranckie w zakresie zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Doradzał w zakresie wdrożeń innowacyjnych projektów IT dla kilkudziesięciu firm na rynku polskim, kierował również projektami międzynarodowymi. Prowadzi działalność w zakresie doradztwa strategicznego i IT dla biznesu.
 • Marcin Kubica
  Marcin Kubica Prezes Zarządu spółki Lubawa S.A. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada ukończoną aplikację radcowską oraz sędziowską. Marcin Kubica Prezes Zarządu spółki Lubawa S.A. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada ukończoną aplikację radcowską oraz sędziowską. Specjalizuje się w dziedzinie prawa spółek handlowych oraz prawa pracy. W latach 2002-2005 zajmował stanowisko Prezesa oraz Członka Zarządu w spółkach Fresh-Food Sp. z o.o., Instant Food Sp. z o.o. oraz Progress Sp. z o.o. w Kaliszu. W latach 2005-2006 był Członkiem Rady Nadzorczej w LEN S.A. oraz Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ZPJ MIRANDA S.A.. W 2009 r. został powołany na Członka Rady Nadzorczej Lubawa S.A.
 • Tomasz Mackiewicz
  Tomasz Mackiewicz Kierownik Cetrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach – placówki oświatowej, prowadzonej przez powiat wrzesiński. Tomasz Mackiewicz Kierownik Cetrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach – placówki oświatowej, prowadzonej przez powiat wrzesiński. Jest absolwentem kierunku mechanika i budowa maszyn na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Swoją ścieżkę zawodową związał z branżą samochodową. Doświadczenie w tym obszarze zdobywał szczególnie w Volkswagen Poznań, gdzie m.in. brał udział w tworzeniu centrum szkoleniowego dla wybudowanej pod Wrześnią nowej fabryki tego koncernu.
 • Dariusz Michalak
  Dariusz Michalak Wiceprezes Zarządu Solaris Bus & Coach sp. z o.o. Doktorat z nauk technicznych w zakresie transportu, uzyskał na Politechnice Poznańskiej. Dariusz Michalak Wiceprezes Zarządu Solaris Bus & Coach sp. z o.o. Doktorat z nauk technicznych w zakresie transportu, uzyskał na Politechnice Poznańskiej. Jako wiceprezes Solaris Bus & Coach sp. z o.o. jest odpowiedzialny za badania i rozwój, produkcję, logistykę i zapewnienie jakości. Od roku 2012 jest członkiem zarządu tej spółki. Wcześniej był dyrektorem ds. badań i rozwoju, oraz pełnił różne stanowiska w dziale badawczo-rozwojowym firmy Solaris.
 • Piotr Nędzewicz
  Piotr Nędzewicz Związany jest od 2011 z Poznańskiem Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM. W minionych latach odpowiadał za rozwój usług z obszaru innovation management oraz wspierał Piotr Nędzewicz Związany jest od 2011 z Poznańskiem Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM. W minionych latach odpowiadał za rozwój usług z obszaru innovation management oraz wspierał przedsiębiorstwa w rozwoju biznesu opartego na nowych technologiach. Jako menedżer inwestycyjny koordynował rozwój funduszu zalążkowego, odpowiadając za inwestycje kapitałowe w nowe przedsięwzięcia technologiczne. Obecnie kieruje Działem Sprzedaży i Komercjalizacji Badań PPNT. Jest koordynatorem Digital Innovation Hub skupionego wokół Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
 • Łukasz Pawlicki
  Łukasz Pawlicki Członek zarządu firmy KRO-BOT, w której odpowiada za wsparcie i rozwój nowych technologii. Jest absolwentem kierunku zarządzanie i marketing. Łukasz Pawlicki Członek zarządu firmy KRO-BOT, w której odpowiada za wsparcie i rozwój nowych technologii. Jest absolwentem kierunku zarządzanie i marketing. Swoje bogate doświadczenie w zakresie automatyki i robotyki zdobył podczas 16 lat pracy w firmie Volkswagen Poznań, podczas, których brał udział w wielu innowacyjnych projektach. Obecnie wykorzystuje swoje doświadczenie w firmie KRO-BOT przy realizacji oraz wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych.
 • Piotr Szałamacha
  Piotr Szałamacha Przedsiębiorca działający w branży ICT. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności media i PR. Założyciel i długoletni prezes w firmie Horyzont Technologie Piotr Szałamacha Przedsiębiorca działający w branży ICT. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w specjalności media i PR. Założyciel i długoletni prezes w firmie Horyzont Technologie Internetowe, regionalnym dostawcy rozwiązań internetowych. Jest także prezesem Telewizji Kablowej Echostar. Pomysłodawca i twórca Poznańskiego Punktu Wymiany Ruchu Internetowego POZIX, a także współtwórca Szkoły Muzycznej Yamaha Poznań.
 • Cezary Tadej
  Cezary Tadej Kierownik lakierni, Volkswagen Poznań Sp. Z o.o. zakład Września. Odpowiedzialny za inicjatywę strategiczną Przemysł 4.0 w spółce Volkswagen-Poznań. Cezary Tadej Kierownik lakierni, Volkswagen Poznań Sp. Z o.o. zakład Września. Odpowiedzialny za inicjatywę strategiczną Przemysł 4.0 w spółce Volkswagen-Poznań. Praktyk produkcyjny z 18 letnim doświadczeniem pełniący funkcje kierownicze w produkcyjnych obszarach spawalni, montażu a także lakierni. Odpowiedzialny za budowę linii montażowej w nowej fabryce Volkswagena koło Wrześni jak i uruchomienie produkcji nowego modelu Volkswagen Crafter w obszarze montażu. Absolwent Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing.
 • Marek Waszkowiak
  Marek Waszkowiak Rektor Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie. Ukończył chemię na UAM w Poznaniu, później obronił doktorat na poznańskiej Akademii Rolniczej. Marek Waszkowiak Rektor Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie. Ukończył chemię na UAM w Poznaniu, później obronił doktorat na poznańskiej Akademii Rolniczej. Zaangażowany w odrodzony po 1989 roku samorząd. Najpierw w latach 1990-1994 jako prezydent Konina, a następnie wieloletni radny, senator i zastępca prezydenta. Jest przedsiębiorcom, przez lata prowadził własne firmy doradcze i szkoleniowe, a także zasiadał w wielu radach nadzorczych jak i obejmował inne kierownicze stanowiska. W swojej działalności społecznej pełnił też funkcję m.in. prezesa Konińskiej Izby Gospodarczej.
 • Tomasz Zdziebkowski
  Tomasz Zdziebkowski Prezes zarządu Grupy Top Farms oraz prezesem zarządu Spearhead International. Posiada ponad 25 letnie doświadczenie zawodowe. Tomasz Zdziebkowski Prezes zarządu Grupy Top Farms oraz prezesem zarządu Spearhead International. Posiada ponad 25 letnie doświadczenie zawodowe. Współtworzył zarówno Top Farms, jak i Spearhead od jego powstania w 1995 roku. W trakcie swojej kariery zajmował między innymi stanowisko partnera zarządzającego BDO Binder w Warszawie. Zanim został mianowany partnerem BDO, pracował w biurach BDO w Londynie i Berlinie. Jest absolwentem poznańskiej Akademii Rolniczej.

Aktualności