Przejdź do treści

Kujawsko – Pomorska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości


Kujawsko – Pomorska
Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości

Patryk Tomaszewski
Sekretarz

Kujawsko – Pomorskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości
patryk.tomaszewski@fppp.gov.pl

Kujawsko – Pomorska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości

Kujawsko – Pomorska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości ma 20 członków. Wśród członków Rady są wybitni naukowcy, jednocześnie sprawujący w Fundacji funkcję ekspertów w dziedzinach związanych z Przemysłem 4.0. Są tu również regionalni przedsiębiorcy, którzy mają ogromne doświadczenie w praktyce budowania
i rozwijania przedsiębiorstw w zmiennych warunkach gospodarczych. Mamy w Radzie również aktywnie działających przedstawicieli klastrów i izb gospodarczych, którzy na co dzień wspierają lokalnych przedsiębiorców w ich działalności, a także współpracują z Radą w organizacji szkoleń i warsztatów.

Kujawsko – Pomorska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości podejmuje w/w działania poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla regionalnych przedsiębiorców,
a także poprzez czynny udział jako ciało doradcze i merytoryczne w różnych regionalnych wydarzeniach społeczno-gospodarczych (takich, jak kongresy, konwencje, panele dyskusyjne, itp.).

Skład rady

 • Zbigniew Ostrowski
  Zbigniew Ostrowski (Przewodniczący) Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, sprawuje nadzór nad Departamentami: Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego, Kontroli Wdrażania Funduszy Unijnych Zbigniew Ostrowski (Przewodniczący) Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, sprawuje nadzór nad Departamentami: Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego, Kontroli Wdrażania Funduszy Unijnych, Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Cyfryzacji. Z zawodu jest dziennikarzem. W latach 2011-2014 był wicewojewodą kujawsko-pomorskim. Zbigniew Ostrowski jest także radnym Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji, przewodniczącym Komisji Statutowej oraz członkiem Komisji Budżetu i Finansów, a także Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury oraz Edukacji i Nauki. Jest absolwentem polonistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Karierę zawodową rozpoczynał w rozgłośni Polskiego Radia w Bydgoszczy (obecnie Radio PiK).
 • Marek Macko
  Dr hab. inż. Marek Macko (Wicerzewodniczący) prof. uczelni zatrudniony na Wydziale Mechatroniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Akademii Dr hab. inż. Marek Macko (Wicerzewodniczący) prof. uczelni zatrudniony na Wydziale Mechatroniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Zainteresowania naukowe związane są z problemem poznania, opisu i podwyższania efektywności układów technicznych, jakie występują w przetwórstwie tworzyw. Efektem tych prac było uzyskanie doktoratu (ATR Bydgoszcz) oraz habilitacji (AGH Kraków) w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (obecnie inżynieria mechaniczna). Był wielokrotnie kierownikiem i głównym wykonawcą projektów badawczych finansowanych przez KBN, MNiI, MNiSzW, NCN i NCBiR. Odbył staże m.in. w Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu, Uniwersytecie w Žilinie (Słowacja), Oulu (Finlandia), Paderborn (Niemcy) i Cambridge (Wielka Brytania). Jest również absolwentem studiów MBA oraz laureatem konkursu organizowanego przez MNiSzW „TOP 500 Innovators”.
 • Edyta Wiwatowska
  Edyta Wiwatowska Prezes Zarządu, Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. Absolwentka UAM w Poznaniu, kierunek prawo oraz studiów podyplomowych z programowania rozwoju regionalnego i Edyta Wiwatowska Prezes Zarządu, Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. Absolwentka UAM w Poznaniu, kierunek prawo oraz studiów podyplomowych z programowania rozwoju regionalnego i zarządzania projektami. Posiada tytuł radcy prawnego. Od 2000 r. związana z obsługą projektów inwestycyjnych i współpracą z przedsiębiorcami. Z sukcesem prowadziła negocjacje skutkujące realizacją wielu inwestycji na terenie Bydgoszczy. W 2013 r. powierzono jej zadanie utworzenia Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., odpowiedzialnej za promocję gospodarczą Bydgoszczy, wspieranie przedsiębiorczości i obsługę nowych projektów inwestycyjnych. Obecnie zarządzana przez nią Agencja, działając w formule „one stop shop”, kompleksowo i efektywnie wspiera inwestorów w mieście oraz aktywnie promuje potencjał Bydgoszczy w kraju i za granicą. 
 • Jacek Siech
  Jacek Siech Prezes Zarządu w Precitool Ost Sp. z o.o. oraz TENACO Sp. z o.o., prokurent w SAV Polska Sp. z o.o. Członek Bydgoskiego Klastra Przemysłowego oraz w przeszłości Członek Zarządu.
 • Jarosław Halarewicz
  Jarosław Halarewicz Właściciel firmy BOHAMET S.A. Działalność w Nadwiślańskim Związku Pracodawców LEWIATAN – pełnione stanowisko: Wiceprzewodniczący Regionalnego Związku Pracodawców Jarosław Halarewicz Właściciel firmy BOHAMET S.A. Działalność w Nadwiślańskim Związku Pracodawców LEWIATAN – pełnione stanowisko: Wiceprzewodniczący Regionalnego Związku Pracodawców ,długoletnia działalność w Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego.
 • Katarzyna Meger
  Katarzyna Meger Prezes Zarządu Bydgoskiego Klastra Przemysłowego. Ponad 10 letnie doświadczenie w zarządzaniu klastrem oraz ponad 26 letnie doświadczenie w przetwórstwie tworzyw polimerowych Katarzyna Meger Prezes Zarządu Bydgoskiego Klastra Przemysłowego. Ponad 10 letnie doświadczenie w zarządzaniu klastrem oraz ponad 26 letnie doświadczenie w przetwórstwie tworzyw polimerowych dla branży medycznej (Właściciel Wytwórni Sprzętu Medycznego GALMED). Ukończyła studia na kierunku  ”Technologia Procesów Chemicznych”, specjalizacja „Przetwórstwo tworzyw sztucznych” na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Absolwentka wielu szkoleń z zakresu systemów zarządzania jakością. Posiada bardzo duże doświadczenie w zakresie innowacyjności, przedsiębiorczości i komercjalizacji.
 • Łukasz Będziński
  Łukasz Będziński Od 2013 roku jestem związany z działem badań i rozwoju firmy Pojazdy Szynowe PESA S.A. w Bydgoszczy. W swojej karierze zarządzałem zespołami konstruktorów, obszarem prac Łukasz Będziński Od 2013 roku jestem związany z działem badań i rozwoju firmy Pojazdy Szynowe PESA S.A. w Bydgoszczy. W swojej karierze zarządzałem zespołami konstruktorów, obszarem prac badawczo-rozwojowych, współpracą z uczelniami wyższymi, a także własnością intelektualną spółki. Obecnie kieruję zespołem zajmującym się pozyskiwaniem środków oraz prowadzeniem i rozliczaniem projektów badawczo-rozwojowych finansowanych przez takie instytucje, jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Od 2017 roku prowadzę również zajęcia z przedmiotu „Transfer innowacji” na bydgoskim oddziale Wyższej Szkoły Bankowej.
 • Marcin Farbotko
  Marcin Farbotko Z wykształcenia mgr inż Konstruktor Maszyn i Urządzeń (na ATR w Bydgoszczy, Wydział Mechaniczny). Aktualnie zajmujący stanowisko prezesa bydgoskiej spółki Galactica Marcin Farbotko Z wykształcenia mgr inż Konstruktor Maszyn i Urządzeń (na ATR w Bydgoszczy, Wydział Mechaniczny). Aktualnie zajmujący stanowisko prezesa bydgoskiej spółki Galactica zajmującej się tworzeniem i wdrażaniem oprogramowania dla przemysłu. Wcześniej jako pracownik naukowy na ówczesnej ATR na Wydziale Mechanicznym oraz przedsiębiorca. Od lat prowadzi także działalność badawczo-rozwojową związaną z zastosowaniem technologii informatycznych w przemyśle biorąc czynny udział w projektowaniu dedykowanych systemów informatycznych.
 • Marek Grabowski
  Marek Grabowski Od urodzenia w 1968 r. mieszkaniec Bydgoszczy. Ukończył ATR w Bydgoszczy (kierunek Mechanika, specjalność Obrabiarki i Urządzenia Technologiczne). Marek Grabowski Od urodzenia w 1968 r. mieszkaniec Bydgoszczy. Ukończył ATR w Bydgoszczy (kierunek Mechanika, specjalność Obrabiarki i Urządzenia Technologiczne). Absolwent MBA przy UMK w Toruniu. Całe swoje życie zawodowe związany był z rodzinną firmą GRAFORM zajmującą się wykonywaniem form wtryskowych i produkcją technicznych wyrobów z tworzyw sztucznych. Przechodził po kolei wszystkie szczeble kariery. Po przekształceniu firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. w 2020 r. został prezesem zarządu spółki. Aktywnie wspiera techniczną działalność Naukową UTP i obecnie w Politechnice Bydgoskiej oraz zawodowe szkolnictwo techniczne na wszystkich szczeblach organizując na bazie firmy stypendia, praktyki i egzaminy zawodowe. Członek Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, NZP Lewiatan, Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego.
 • Michał Korolko
  Michał Korolko Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, anglista i prawnik, ekspert z zakresu polityki regionalnej i funduszy Unii Europejskiej. Michał Korolko Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, anglista i prawnik, ekspert z zakresu polityki regionalnej i funduszy Unii Europejskiej. W unijnej perspektywie finansowej 2007 – 2013 koordynował pracę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Pełnił też funkcję Wicemarszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego (2009 – 2010) oraz Członka Zarządu Województwa (2010 – 2014). Jest pomysłodawcą i prezesem zarządu działającego od prawie 10 Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, które organizuje staże, szkolenia oraz wizyty studyjne w Brukseli i innych krajach Unii Europejskiej. W latach 2016 – 2018 roku współpracował z Komisją Europejską jako ekspert funkcjonującego w Brukseli Panelu Interesariuszy Biogospodarki. Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz prokurenta Kujawsko – Pomorskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. Odpowiada za realizację projektów finansowanych ze środków unijnych adresowanych do kujawsko – pomorskich przedsiębiorców w obszarach internacjonalizacji, transformacji cyfrowej oraz budowaniu kompetencji dla przemysłu 4.0.
 • Radosław Kempiński
  Radosław Kempiński Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski
 • Radosław Ratajczak
  Radosław Ratajczak Ekspert i seryjny design thinker. Wielki fan tej metodyki jako sposobu tworzenia innowacji. Ma doświadczenie w projektowaniu produktów i usług z wykorzystaniem metodyk Radosław Ratajczak Ekspert i seryjny design thinker. Wielki fan tej metodyki jako sposobu tworzenia innowacji. Ma doświadczenie w projektowaniu produktów i usług z wykorzystaniem metodyk human-centered design, w szczególności design thinking i service design. Absolwent Programu Top 500 Innovators – stażu na Uniwersytecie Stanforda. Strateg. Innowator. Twórca i przez 10 lat dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Bydgoszczy. Były dyrektor Regionalnego Centrum Innowacyjności – Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Z pasją zajmuje się strategiami biznesowymi, przedsiębiorczością akademicką, transferem wiedzy i technologii z nauki do biznesu. Orędownik zasady „less is more”.
 • Rafał Sobolewski
  Rafał Sobolewski Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prawnik Rafał Sobolewski Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prawnik samorządowiec nauczyciel akademicki obecnie Dyrektor DZ Obronności i Bezpieczeństwa  Narodowego Centrum Badań i Rozwojuradny Sejmiku województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Robert Musiałkiewicz
  Dr Robert Musiałkiewicz Prawnik, wykładowca akademicki, posiada tytuł zawodowy radcy prawnego oraz dyplom Ministra Skarbu Państwa uprawniający do zasiadania w spółkach skarbu państwa. Dr Robert Musiałkiewicz Prawnik, wykładowca akademicki, posiada tytuł zawodowy radcy prawnego oraz dyplom Ministra Skarbu Państwa uprawniający do zasiadania w spółkach skarbu państwa. Prorektor od 2015 r. a następnie od 2020 r. Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Członek Prezydium Stowarzyszenia Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych. Przez wiele lat prowadził własną działalność gospodarczą, zajmując się obsługą prawną instytucji publicznych i prywatnych, pracował również w organach spółek kapitałowych. W latach 2009-2012 w ramach Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMK kierował projektami: SPIN – Spójność Przedsiębiorstw i Nauki oraz Programem Transferu Wiedzy NiP – Nauki i Praktyk, których celem było tworzenie warunków do transferu wiedzy z obszaru nauki do gospodarki.
 • Robert Wichłacz
  Robert Wichłacz Absolwent Politechniki Gdańskiej, University of Patras (Greece) oraz Columbia Business School (US). Do jego wieloletniego doświadczenia zawodowego można zaliczyć – Lucent Robert Wichłacz Absolwent Politechniki Gdańskiej, University of Patras (Greece) oraz Columbia Business School (US). Do jego wieloletniego doświadczenia zawodowego można zaliczyć – Lucent Technologies, GlaxoSmithKline, PESA oraz EY, gdzie w każdym pełnił wysokie funkcje zarządcze związane z szerokopojętym IT. Dołączył do firmy Atos w 2016 roku jako Head of Global Tooling Services. Z sukcesem prowadził również dział dedykowany obsłudze jednego z największych klientów Atosa z holenderskiej brażny finansowo-ubezpieczeniowej. W roku 2019 przejął funkcję Prezesa polskiej siedziby Atos i do dzisiaj jest Członkiem Zarządu Atos Poland Global Services.
 • Sławomir Jankowski
  Sławomir Jankowski Konstruktor elektronik, prezes Zarządu PIXEL Sp. z.o.o
 • Sławomir Maciejewski
  Sławomir Maciejewski magister inżynier telekomunikacji, absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Od 2010 roku zatrudniony we Włocławku, początkowo w Newell Rubbermaid jako Plant Sławomir Maciejewski magister inżynier telekomunikacji, absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Od 2010 roku zatrudniony we Włocławku, początkowo w Newell Rubbermaid jako Plant Manager w firmie produkującej wózki dziecięce segmentu premium, następnie na stanowisku dyrektora generalnego w firmach branży metalowej produkujących konstrukcje stalowe głównie na eksport. Wcześniej pracował w kilku zagranicznych korporacjach, włoskiej, amerykańskiej, czy japońskiej. Uczestniczył od fazy Green Field w budowie nowoczesnej fabryki firmy Sharp’a w Ostaszewie pod Toruniem, obejmując następnie jedno z najwyższych stanowisk przewidzianych dla polskich pracowników- Dyrektora Generalnego Produkcji. Obecnie zatrudniony w firmie 12 Spółka z ograniczona odpowiedzialnością na stanowisku Prezesa Zarządu.
 • Tomasz Deptuła
  Tomasz Deptuła Absolwent Akademii Techniczno Rolniczej w Bydgoszczy, zajmujący się  zagadnieniami IT od ponad 20 lat. Doświadczenie zdobywał w organizacjach zajmujących się tworzeniem Tomasz Deptuła Absolwent Akademii Techniczno Rolniczej w Bydgoszczy, zajmujący się  zagadnieniami IT od ponad 20 lat. Doświadczenie zdobywał w organizacjach zajmujących się tworzeniem oprogramowania dla firm z rożnych branż: telco, banking, firm produktowych. Od kilku lat zajmuje się projektami związanymi ze Sztuczną Inteligencją, które pozwalają między innymi na zwiększenie niezawodności, bezpieczeństwa, optymalizacji kosztów w różnych obszarach przemysłu.
 • Tomasz Marciniak
  Tomasz Marciniak Absolwent Technikum Elektronicznego w Bydgoszczy (1988 r.) i Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (1993 r.). Tomasz Marciniak Absolwent Technikum Elektronicznego w Bydgoszczy (1988 r.) i Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (1993 r.). W 2005 r. na tym samym wydziale obronił doktorat w dyscyplinie telekomunikacja. Od 2012 roku Prodziekan ds. Współpracy z gospodarką, a od 2016 Prodziekan ds. nauki Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Obecnie profesor Politechniki Bydgoskiej i Dziekan Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki. Zainteresowania naukowe obejmują cyfrowe przetwarzanie sygnałów oraz różne aspekty projektowania i modelowania sieci. Brał udział lub koordynował ponad 10 projektów związanych z tą tematyką oraz kierował ponad dwudziestoma badaniami wykonanymi na rzecz otoczenia gospodarczego. Członek Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego (od 2012 r.), Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (od 2015 r.) oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego (od 2018 r.).
 • Piotr Wiśniewski
  Dr Piotr Wiśniewski Doktor nauk o zarządzaniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Laureat nagrody TOP Manager przemysłu automotive. Absolwent Harvard Business School. Dr Piotr Wiśniewski Doktor nauk o zarządzaniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Laureat nagrody TOP Manager przemysłu automotive. Absolwent Harvard Business School. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie na stanowisku CEO zarządzając międzynarodowymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi dla rynku Automotive. Obecnie jest partnerem zarządzającym DB77 Consulting, wykładowcą ICAN Institute oraz założycielem pierwszej platformy agencji pracy robotów DBR77.com.
 • Włodzimierz Jaskólski
  Włodzimierz Jaskólski Urodzony w Inowrocławiu rocznik 1955. Studia wyższe w zakresie fizyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktorat 1986, habilitacja 1996, tytuł profesora 2002. Włodzimierz Jaskólski Urodzony w Inowrocławiu rocznik 1955. Studia wyższe w zakresie fizyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktorat 1986, habilitacja 1996, tytuł profesora 2002. W latach 1988-1990 stypendysta hiszpańskiej Akademii Nauk a w latach 1996-1997 stypendysta Programu Fulbrighta w National Institute of Standards and Technology w USA. Kierownik szeregu grantów i projektów badawczych KBN, NCN, Maria Skłodowska-Curie US-Polish Joint Fund oraz US Department of Commerce. W latach 2006-2011 koordynator budowy Centrum Optyki Kwantowej UMK oraz Toruńskiego węzła Narodowego Laboratorium Technologii Kwantowych. W latach 2007-2014 Dyrektor Instytutu Fizyki UMK, w latach 2016-2020 Dziekan Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, obecnie Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Autor ponad stu publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych, poświęconych badaniu niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych i grafenowych. Laureat Nagrody Ministra za osiągnięcia naukowe, Nagrody Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego oraz konferencji LUMEN – Lider Zarządzania Uczelnią. Współtwórca wniosku UMK w konkursie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza.

Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na