Przejdź do treści

Zachodniopomorska
Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości

Zachodniopomorska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości

Zachodniopomorska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości ma 20 członków. Wśród członków Rady są wybitni naukowcy, jednocześnie sprawujący w Fundacji funkcję ekspertów w dziedzinach związanych z Przemysłem 4.0. Są tu również regionalni przedsiębiorcy, którzy mają ogromne doświadczenie w praktyce budowania
i rozwijania przedsiębiorstw w zmiennych warunkach gospodarczych. Mamy w Radzie również aktywnie działających przedstawicieli klastrów i izb gospodarczych, którzy na co dzień wspierają lokalnych przedsiębiorców w ich działalności, a także współpracują z Radą w organizacji szkoleń i warsztatów.

Zachodniopomorska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości podejmuje w/w działania poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla regionalnych przedsiębiorców,
a także poprzez czynny udział jako ciało doradcze i merytoryczne w różnych regionalnych wydarzeniach społeczno-gospodarczych (takich, jak kongresy, konwencje, panele dyskusyjne, itp.).

Skład rady

 • Robert Bodendorf
  Robert Bodendorf (Przewodniczący) Przedsiębiorca i pracodawca w branży informatycznej, który zinformatyzował wiele firm w regionie zachodniopomorskim. Niemal od początku włącza się społecznie w Robert Bodendorf (Przewodniczący) Przedsiębiorca i pracodawca w branży informatycznej, który zinformatyzował wiele firm w regionie zachodniopomorskim. Niemal od początku włącza się społecznie w działalność na rzecz przedsiębiorców. Współtworzył grupę przedsiębiorców Made in Koszalin. Rozwinął Północną Izbę Gospodarczą w Koszalinie. Wspomagał w rozwoju Koszalińską Izbę Przemysłowo-Handlową. Stworzył i rozwinął Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Ściśle współpracuje z ogólnopolskim Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców oraz z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców. Od lat zaangażowany w łączenie „świata biznesu ze światem nauki”, współtworząc m.in. Konwent Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz Konwent Wydziału Elektroniki i Informatyki na Politechnice Koszalińskiej. Chętnie angażuje się w działalność filantropijną, głównie za sprawą członkostwa w Rotary Club Koszalin. Więcej informacji znajduje się na stronie www.bodendorf.pl.
 • Krzysztof Pietrusewicz
  prof. Krzysztof Pietrusewicz Nauczyciel akademicki w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych. Od 1997 roku (pierwszego roku studiów magisterskich na kierunku automatyka i robotyka) związany z prof. Krzysztof Pietrusewicz Nauczyciel akademicki w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych. Od 1997 roku (pierwszego roku studiów magisterskich na kierunku automatyka i robotyka) związany z zagadnieniami programowania sterowników PLC/PAC, cyfrowych serwonapędów obrabiarek do metalu sterowanych numerycznie, projektowaniem systemów z zastosowaniem modeli oraz inżynierią systemów (MBSE/MBD). Od roku 2012 doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika. Aktualnie zajmuje się zagadnieniami standaryzacji i normalizacji w Przemyśle 4.0, referencyjnymi modelami architektury dla Przemysłu 4.0 (głównie RAMI 4.0), modelowaniem i metamodelowaniem dziedzinowym. Głównym obszarem eksperckim w obszarze metody ADMA są: „Transformacja nr 4 – Kompleksowa inżynieria zorientowana na klienta”, „Transformacja nr 5 – Organizacja skupiona na człowieku” oraz „Transformacja nr 7 – Otwarta fabryka skoncentrowana na łańcuchu wartości”. Autor i współautor ponad 50 wniosków o dofinansowanie projektów badawczych, inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych, z których ponad 30 uzyskało dofinansowanie.
 • Hanna Mojsiuk
  Hanna Mojsiuk Magister Prawa Uniwersytetu Gdańskiego wydziału Prawa i Administracji, absolwentka Studiów Podyplomowych Wydziału Ekonomicznego Politechniki Koszalińskiej Hanna Mojsiuk Magister Prawa Uniwersytetu Gdańskiego wydziału Prawa i Administracji, absolwentka Studiów Podyplomowych Wydziału Ekonomicznego Politechniki Koszalińskiej, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie oraz Prezes Unii Izb Łaby i Odry, członek Konwentu Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, członek Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego, członek zarządu motoryzacyjnej rodzinnej firmy Grupy Mojsiuk. Ważna jest dla niej odpowiedzialność społeczna, więc angażuje się w liczne działania charytatywne. Jest inicjatorką wielu wydarzeń w Izbie, między innymi „Baltic Economic Congress” czy „Kultury dla Biznesu”, podczas której zbierane są fundusze dla potrzebujących. Jej największymi autorytetami są rodzice, Irena i Kazimierz Mojsiuk, którzy od 40 lat z sukcesem działają w biznesie i otrzymali Buławy Nestora Biznesu Północnej Izby Gospodarczej.
 • Janusz Wilas
  dr Inż. Janusz Wilas Dyrektor ds. badań i rozwoju w firmie FOSFAN S.A. zajmującej się produkcją wieloskładnikowych nawozów rolniczych i ogrodniczych z ponad 75-letnim doświadczeniem. dr Inż. Janusz Wilas Dyrektor ds. badań i rozwoju w firmie FOSFAN S.A. zajmującej się produkcją wieloskładnikowych nawozów rolniczych i ogrodniczych z ponad 75-letnim doświadczeniem. Posiada bogate doświadczenie w obszarze zarzadzania projektami. W swojej pracy stara się łączyć naukę z biznesem. Prywatnie interesuje się podróżami oraz naukami biologicznymi i chemicznymi.
 • Tomasz Wojdacz
  dr hab. n. med. Tomasz Wojdacz Studia rozpoczął na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, doktorat w medycynie otrzymał od Fakultetu Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu w Aarhus w Danii, gdzie zajmuje stanowisko dr hab. n. med. Tomasz Wojdacz Studia rozpoczął na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, doktorat w medycynie otrzymał od Fakultetu Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu w Aarhus w Danii, gdzie zajmuje stanowisko honorowego profesora uczelni. Habilitacje dr Wojdacz otrzymał od Pomorskiego Uniwersytety Medycznego w Szczecinie, gdzie obecnie jest profesorem i kierownikiem Samodzielnej Pracowni Epigenetyki Klinicznej. Pracę naukową, dr Wojdacz prowadził w takich ośrodkach jak Peter MacCallum Cancer Centre, Australii, Karolinska Institute, w Szwecji czy Aarhus Institute of Advanced Studies w Danii, gdzie był stypendystą Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship. Dr Wojdacz jest także dyrektorem generalnym firmy zbudowanej na technologii, którą opracował i opatentował.
 • Magdalena Ławicka
  Magdalena Ławicka Dyrektorka operacyjna w Stowarzyszeniu Klaster ICT Pomorze Zachodnie, doktor nauk społecznych, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania na Wydziale Ekonomii Magdalena Ławicka Dyrektorka operacyjna w Stowarzyszeniu Klaster ICT Pomorze Zachodnie, doktor nauk społecznych, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest odpowiedzialna za rozwój Klastra IT – jednego z największych klastrów technologicznych w Polsce. Realizuje strategię rozwoju relacji pomiędzy przedsiębiorstwami a otoczeniem społeczno–gospodarczym. Zarówno w wymiarze naukowym, jak i praktycznym, zajmuje się strategicznym rozwojem relacji biznesowych i networkingiem branży IT oraz budowaniem wartości organizacji i przewagi konkurencyjnej opartej na relacjach z kluczowymi interesariuszami. Autorka książki i publikacji naukowych dotyczących tematyki zarządzania relacjami z interesariuszami. Realizowała międzynarodowe projekty badawcze, które dotyczyły m.in. problematyki europejskiego rynku pracy, w tym także współpracy instytucji edukacyjnych z pracodawcami na rynku europejskim. Posiada doświadczenie w pracy konsultantki biznesowej, a także osoby odpowiedzialnej za wspieranie rozwoju kompetencji biznesowych kadry zarządzającej firmami IT.
 • Waldemar Tarczyński
  prof. dr hab. Waldemar Tarczyński Absolwent V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej – Instytutu Ekonomiki Transportu. prof. dr hab. Waldemar Tarczyński Absolwent V Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej – Instytutu Ekonomiki Transportu. Zawodowo związany z Uniwersytetem Szczecińskim. Jako dydaktyk prowadzi zajęcia na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania, m.in. z przedmiotów: statystyka, ekonometria, analiza rynku, statystyczne metody budowy portfela papierów wartościowych, metody ilościowe w przedsiębiorstwie. W roku 1989 uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, następnie tytuł doktora habilitowanego w roku 1995. Cztery lata później uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Prof. Tarczyński wydał 27 naukowych publikacji książkowych, wypromował 24 doktorów, był promotorem ok. 700 magistrów. Prof. Waldemar Tarczyński pełnił funkcję Rektora US w latach 2005-2012. Następnie, od 2012 roku, był dziekanem Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania. Od 1 września 2020 r. rozpoczął kadencję Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Prezes Polskiego Towarzystwa Statystycznego oraz Prezes środowiskowy AZS Szczecin. Dr Justyna Osuch – Mallett prof. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie – wykładowca i Rektor ZPSB. Uwielbia nowe narzędzia, nowe metody i nowe instrumenty. A jak czegoś nie zna to z chęcią pozna i rozłoży na części pierwsze. Od ponad 20 lat wprowadza na uczelnię nowe projekty, tworzy gry edukacyjne i nowe narzędzia dydaktyczne. Od 20 lat prowadzi szkolenia dla wykładowców, trenerów i nauczycieli o nowych narzędziach edukacyjnych i metodyce prowadzenia szkoleń i o zarządzaniu projektami (bo gdzie, jak nie w projektach korzystać z pożytecznych narzędzi).
 • Justyna Osuch-Mallett
  dr Justyna Osuch-Mallett prof. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie – wykładowca i Rektor ZPSB. Uwielbia nowe narzędzia, nowe metody i nowe instrumenty. dr Justyna Osuch-Mallett prof. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie – wykładowca i Rektor ZPSB. Uwielbia nowe narzędzia, nowe metody i nowe instrumenty. A jak czegoś nie zna to z chęcią pozna i rozłoży na części pierwsze. Od ponad 20 lat wprowadza na uczelnię nowe projekty, tworzy gry edukacyjne i nowe narzędzia dydaktyczne. Od 20 lat prowadzi szkolenia dla wykładowców, trenerów i nauczycieli o nowych narzędziach edukacyjnych i metodyce prowadzenia szkoleń i o zarządzaniu projektami (bo gdzie, jak nie w projektach korzystać z pożytecznych narzędzi).
 • Mirosław Pajor
  Mirosław Pajor Studia ukończył na Wydziale Mechanicznym Politechniki Szczecińskiej. W 1997 roku uzyskał stopień naukowy doktora. W roku 2006 na Politechnice Szczecińskiej obronił rozprawę Mirosław Pajor Studia ukończył na Wydziale Mechanicznym Politechniki Szczecińskiej. W 1997 roku uzyskał stopień naukowy doktora. W roku 2006 na Politechnice Szczecińskiej obronił rozprawę habilitacyjną i uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. W roku 2008 został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Szczecińskiej, a od roku 2009 Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W roku 2020 uzyskał tytuł naukowy profesora belwederskiego. Od roku 2007, tj. od momentu założenia, kierował Centrum Mechatroniki na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. W latach 2005-2012 był Zastępcą dyrektora Instytutu Technologii Mechanicznej, a od 2012 – 2016 roku pełnił funkcję Dyrektora tegoż Instytutu. W latach 2016-2020 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Obecnie został wybrany na drugą kadencję 2020-2024 roku i nadal pełni funkcję Dziekana wydziału. Jego specjalności naukowe to następujące obszary badawcze: modelowanie i badania procesów obróbki skrawaniem, badania dynamiki obrabiarek i robotów, projektowanie układów diagnostycznych maszyn, projektowanie zaawansowanych interfejsów człowiek-maszyna oraz mechatronika. Jest autorem około 150 publikacji wydanych w kraju i za granicą. Kierował wieloma projektami badawczymi realizowanymi we współpracy z partnerami przemysłowymi, takimi jak FOP AVIA, AFM DEFUM, PROMOTECH, CARGOTEC, zakończonych wdrożeniami.
 • Marzena Frankowska
  dr hab. Marzena Frankowska Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego (Instytut Zarządzania) oraz Prezes Zarządu Klastra METALIKA dla Przyszłości w ramach którego aktywnie wspiera rozwój przedsiębiorstw dr hab. Marzena Frankowska Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego (Instytut Zarządzania) oraz Prezes Zarządu Klastra METALIKA dla Przyszłości w ramach którego aktywnie wspiera rozwój przedsiębiorstw przemysłowych. Menedżerka w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych tj. ELECT, V4ClusterPol, H2020: EE-METAL, a ostatnio H2eBuffer (NCBiR) dotyczący wodorowych łańcuchów dostaw. Autorka wielu publikacji dotyczących łańcuchów dostaw, sieci międzyorganizacyjnych, transformacji przedsiębiorstw produkcyjnych w erze Przemysłu 4.0 (smart supply chain, smart logistics, modele biznesu), a także z zakresu gospodarki wodorowej. Współpracuje jako Ekspert z agencjami badawczymi oraz instytucjami publicznymi m.in. H2020 (INNOSUP), Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
 • Tomasz Chabelski
  Tomasz Chabelski Wiceprezes – Evergreen Solutions Sp. z o.o. Absolwent Zachodniopomorskiej Wyższej Szkoły Biznesu w kierunku Tworzenie i Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Tomasz Chabelski Wiceprezes – Evergreen Solutions Sp. z o.o. Absolwent Zachodniopomorskiej Wyższej Szkoły Biznesu w kierunku Tworzenie i Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Kariera zawodowa związana ze strategią budowy nowych struktur w przedsiębiorstwie, wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych ich kontrolą i zarządzaniem sprzedażą. Doświadczenie zawodowe zdobyte w dużych korporacjach takich jak Grupa PZU, TP, Orange Polska, ITI Grupa TVN, CANAL+ na stanowiskach managerskich związanych z rozwojem nowych produktów, komercjalizacją rozwiązań i budową struktur sprzedażowych. To wszystko pozwala wykorzystać najlepsze praktyki w Evergreen Solutions Sp. z o.o małym przedsiębiorstwie w jakim aktualnie kontynuuje karierę zawodową. Ze spółką Evergreen Solutions związany od początku jej powstania w 2015r.
 • Renata Polikowska
  Renata Polikowska Dyrektor zarządzająca w Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o – dedykowanej tworzeniu wspólnej płaszczyzny biznesowej, realizującej szereg aktywności Renata Polikowska Dyrektor zarządzająca w Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Sp. z o.o – dedykowanej tworzeniu wspólnej płaszczyzny biznesowej, realizującej szereg aktywności gospodarczych i społecznych Miasta Szczecin. Absolwentka Instytutu Socjologii US, Kolegium Języka Angielskiego US, Studium Integracji Europejskiej, uczestniczka wielu zagranicznych staży w instytucjach rządowych UE. Bezpośrednio odpowiedzialna w spółce za obsługę kluczowych inwestorów w sektorze energetyki odnawialnej. Inicjatorka i uczestniczka wielu wydarzeń gospodarczych o znaczeniu międzynarodowym i lokalnym. Wcześniej związana z administracją rządową m.in. jako dyrektor Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, przedstawiciel wojewody w Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej i Międzyregionalnej, Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Międzyregionalnej, koordynator sekretariatu Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Współpracy Przygranicznej i Regionalnej, koordynator wojewódzkiej kampanii przedakcesyjnej i obchodów przystąpienia Polski do UE. Odznaczona w 2004r. brązowym krzyżem zasługi przez Prezydenta RP w uznaniu zasług na rzecz integracji europejskiej.
 • Tomasz Kurys
  Tomasz Kurys Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej. Większość życia zawodowego związany jest z firmami produkcyjnymi. Tomasz Kurys Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej. Większość życia zawodowego związany jest z firmami produkcyjnymi. Ma ponad 20 lat doświadczenia związanego z zarządzaniem produkcją, a także działami operacyjnymi oraz prowadzeniem dużych projektów. Od 2009 jest zatrudniony w Cargotec Poland na różnych stanowiskach. W 2019 w uznaniu za osiągnięte wyniki oraz kompetencje, liderskie otrzymał od Cargotec Corporation wyróżnienie “Lead with purpose award”. Obecnie pracuje na stanowisku Dyrektora Operacyjnego w fabryce Kalmar, gdzie produkowane są światowej klasy urządzenia do przeładunku kontenerów, wózki widłowe, czy ciągniki terminalowe.
 • Andrzej Kowalczyk
  Andrzej Kowalczyk Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej (1987), Execiutiv MBA przy Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu (2004), zdany egzamin państwowy uprawniający do Andrzej Kowalczyk Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej (1987), Execiutiv MBA przy Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu (2004), zdany egzamin państwowy uprawniający do zasiadanie w RN Spółek Skarbu Państwa. Od 2005 roku zatrudniony w spółkach prawa handlowego na stanowisku Wiceprezesa i Prezesa Zarządu w firmach produkcyjnych branży konstrukcji stalowych, węgla drzewnego i osprzętu kolejowego i tramwajowej sieci trakcyjnej. Współautor wielu wynalazków stosowanych w przemyśle.
 • Joanna Rzempała
  dr Joanna Rzempała Wiceprezes Zarządu International Project Management Association Polska. Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Ekonomii dr Joanna Rzempała Wiceprezes Zarządu International Project Management Association Polska. Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Wykładowca tematyki zarządzania projektami. Jest kierownikiem i wykładowcą studiów podyplomowych „Menedżer Projektów” realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim. Kierownik projektów dydaktycznych i biznesowych, niezależny konsultant głównie w obszarze zarządzania finansami projektów. Menedżer Programu IPMA-Student, Koordynator Ogólnopolskiego Konkursu Project Master na najlepszą pracę dyplomową z tematyki zarządzania projektami. Posiada tytuł Certified Senior Project Manager IPMA-B, certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation. Uzyskała tytuł Atlasa Project Managementu 2015 za szerzenie idei i wiedzy o zarządzaniu projektami w Polsce. Autorka publikacji naukowych, w tym z obszaru zarządzania. Od marca 2018 członkini Komitetu ds. Finansowych IPMA International.
 • Maciej Greinert
  Maciej Greinert Urodzony w Koszalinie w 1961 roku. Tam ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois. Studiował w Szczecinie na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Maciej Greinert Urodzony w Koszalinie w 1961 roku. Tam ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois. Studiował w Szczecinie na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej na kierunku Inżynieria Chemiczna. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Instytucie Chemii Nieorganicznej w Gliwicach, a następnie w Zakładach Chemicznych Police, gdzie związał się z produkcją bieli tytanowej. W czasie swojej pracy w Policach pełnił funkcje między innymi kierownika wydziału, zastępcy kierownika ds. produkcji czy kierownika Zakładu Bieli Tytanowej. W latach 2003-2007 członek Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „Police” SA, wybrany przez załogę. Uczestniczył we wprowadzaniu Spółki na GPW w Warszawie. W latach 2007-2010 członek Rady Nadzorczej Infrapark Police SA. Od 2015 roku pracuje na stanowisku Zastępcy Burmistrza Polic, jest również członkiem Rady Nadzorczej PUP Trans-Net SA. Ukończył studia podyplomowe zarządzanie biznesem w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu i zarządzanie wartością firmy w Szkole Głównej Handlowej
 • Artur Rzempała
  Artur Rzempała Członek Zachodniopomorskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości
 • Andrzej Montwiłł
  dr inż. Andrzej Montwiłł Członek Zachodniopomorskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości

Aktualności