Przejdź do treści

Łódzka
Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości

Mirosław Olszewski
Sekretarz

Łódzkiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości
miroslaw.olszewski@fppp.gov.pl
+48 501 243 316

Łódzka Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości

Łódzka Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości ma 20 członków. Wśród członków Rady są wybitni naukowcy, jednocześnie sprawujący w Fundacji funkcję ekspertów w dziedzinach związanych z Przemysłem 4.0. Są tu również regionalni przedsiębiorcy, którzy mają ogromne doświadczenie w praktyce budowania
i rozwijania przedsiębiorstw w zmiennych warunkach gospodarczych. Mamy w Radzie również aktywnie działających przedstawicieli klastrów i izb gospodarczych, którzy na co dzień wspierają lokalnych przedsiębiorców w ich działalności, a także współpracują z Radą w organizacji szkoleń i warsztatów.

Łódzka Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości podejmuje w/w działania poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla regionalnych przedsiębiorców,
a także poprzez czynny udział jako ciało doradcze i merytoryczne w różnych regionalnych wydarzeniach społeczno-gospodarczych (takich, jak kongresy, konwencje, panele dyskusyjne, itp.).

Skład rady

 • Krzysztof Ciecióra 
  Krzysztof Ciecióra  (Przewodniczący) Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego, ma także dyplom MBA.W latach 2019-2021 był Krzysztof Ciecióra  (Przewodniczący) Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego, ma także dyplom MBA.W latach 2019-2021 był wicewojewodą łódzkim, zajmował się kwestiami budownictwa i gospodarki przestrzennej. Był doradcą wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Przez wiele lat był wiceprezesem Collegium Nobilium Opoliense, działaczem akademickim, instruktorem w Związku Harcerstwa Polskiego w Radomsku.trzymał nagrody: Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii Menedżer, Lider Społeczno-Gospodarczy Opolskiej Izby Gospodarczej; „Primus Inter Pares” Uniwersytetu Opolskiego; Osobowość roku 2019 w kategorii Polityka i samorządność lokalna „Dziennika Łódzkiego”.Został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w listopadzie 2021 r.
 • Krzysztof Jóźwik
  prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik Polski inżynier, profesor nauk technicznych, profesor Politechniki Łódzkiej i jej rektor od 2020 roku.Specjalizuje się w budowie i eksploatacji maszyn[2]. prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik Polski inżynier, profesor nauk technicznych, profesor Politechniki Łódzkiej i jej rektor od 2020 roku.Specjalizuje się w budowie i eksploatacji maszyn[2]. Prowadził badania nad turbinami wiatrowymi małej mocy, systemem usuwania rtęci z gazów wylotowych bloków energetycznych spalających węgiel brunatny oraz metodami i systemem utylizacji opakowań aerozolowych. Opiekował się zespołem młodych naukowców, który realizował obliczenia i napęd śmigłowy do helikoptera Eurocopter X3. W latach 2008–2012 kierował jednym z zadań w projekcie „Polskie sztuczne serce”[1].
 • Roman Patora
  prof. dr hab. Roman Patora Rektor Społecznej Akademii Nauk
 • Jadwiga Tumidajewicz
  Jadwiga Tumidajewicz Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie
 • Dariusz Stępczyński
  Dariusz Stępczyński Prezes Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego.
 • Dorota Krajewska-Trajdos
  Dorota Krajewska-Trajdos Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo Handlowej w Radomsku
 • Lech Prysiński
  Lech Prysiński Warebud Wieloch i Prysiński
 • Janusz Wdzięczak
  dr Janusz Wdzięczak Prezes Zarządu Regionalnej Izby Budownictwa w Łodzi
 • Anna Deląg
  dr inż. Anna Deląg Prezes Zarządu ABC Energia
 • Adam Owczarek
  Adam Owczarek Dyrektor Biura Klaster LODZistics
 • Łukasz Miernik
  Łukasz Miernik Członek Zarządu MPR Labs
 • Sławomir Wiak
  prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak Przewodniczący Rady Klastra FALA ENERGII
 • Jolanta Juraś
  Jolanta Juraś Prezes Zarządu Skierniewickiej Izby Gospodarczej
 • Bogumił Zięba
  Bogumił Zięba Prezes spółki Inovatica, absolwent Politechniki Łódzkiej, od 2008 rozwija softwarehouse Inovatica, a od 2019 również Inovatica AGV. Bogumił Zięba Prezes spółki Inovatica, absolwent Politechniki Łódzkiej, od 2008 rozwija softwarehouse Inovatica, a od 2019 również Inovatica AGV. Obie firmy szybko osiągnęły duży rozgłos oraz stały się cenionym partnerem na rynku IT, zwłaszcza w kontekście nowoczesnych technologii. Od początku Inovatica stawiała na innowacje z tego też względu posiada własny dział badawczy B+R, który realizuje unikalne projekty w dziedzinie automatyzacji procesów przemysłowych, Internetu rzeczy czy usług geolokalizacyjnych. Ich efektem było m.in. wydzielenie niezależnej firmy Inovatica AGV, w całości skoncentrowanej na rozwiązaniach transportu autonomicznego dla Przemysłu 4.0 Bogumił Zięba według Res Publica, Google, Visegrad Fund i The Financial Times (Laureat nagrody New Europe 100 z 2016 roku) jest jednym z najbardziej wpływowych ludzi zmieniających środowisko biznesowe.
 • Jerzy Pietrucha
  Jerzy Pietrucha Prezes Zarządu Pietrucha Sp.z o.o.
 • Mirosław Olszewski 
  Mirosław Olszewski  (Sekretarz)