Przejdź do treści

Śląska
Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości

Paulina Zalewska
Sekretarz

Śląskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości
paulina.zalewska@fppp.gov.pl
697 576 036

Śląska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości

Śląska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości ma 20 członków. Wśród członków Rady są wybitni naukowcy, jednocześnie sprawujący w Fundacji funkcję ekspertów w dziedzinach związanych z Przemysłem 4.0. Są tu również regionalni przedsiębiorcy, którzy mają ogromne doświadczenie w praktyce budowania
i rozwijania przedsiębiorstw w zmiennych warunkach gospodarczych. Mamy w Radzie również aktywnie działających przedstawicieli klastrów i izb gospodarczych, którzy na co dzień wspierają lokalnych przedsiębiorców w ich działalności, a także współpracują z Radą w organizacji szkoleń i warsztatów.

Śląska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości podejmuje w/w działania poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla regionalnych przedsiębiorców,
a także poprzez czynny udział jako ciało doradcze i merytoryczne w różnych regionalnych wydarzeniach społeczno-gospodarczych (takich, jak kongresy, konwencje, panele dyskusyjne, itp.).

Skład rady

 • Tomasz Zjawiony
  Tomasz Zjawiony (Przewodniczący) Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Działa również, jako członek licznych gremiów gospodarczych, m.in. Wiceprzewodniczący Śląskiego Forum Ekspertów przy Tomasz Zjawiony (Przewodniczący) Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Działa również, jako członek licznych gremiów gospodarczych, m.in. Wiceprzewodniczący Śląskiego Forum Ekspertów przy Marszałku województwa Śląskiego, Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Śląskim, Rady Społeczno-Gospodarczej Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Wojewódzkiej Rady ds. Elektromobilności, Rady Politechniki Śląskiej, a także jako Przewodniczący Komitetu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Doświadczenie zawodowe zdobywał prowadząc liczne projekty gospodarcze i społeczne oraz podczas licznych staży, m.in. na Wydziale Ekonomiczno-Handlowym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu. Specjalizuje się w tematyce handlu na rynkach polskim oraz międzynarodowym. Przez ostatnie lata pracował dla zagranicznych korporacji: włoskich, hiszpańskich oraz niemieckich, gdzie był odpowiedzialny za rozwój inwestycji w Europie Środkowej. Jest inicjatorem wielu projektów społecznych i przedsiębiorczych.
 • Janusz Michałek
  Janusz Michałek (Wicerzewodniczący) Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Ekspert z zakresu doradztwa strategicznego, inwestycji publicznych, zarządzania środowiskowego, restrukturyzacji Janusz Michałek (Wicerzewodniczący) Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Ekspert z zakresu doradztwa strategicznego, inwestycji publicznych, zarządzania środowiskowego, restrukturyzacji infrastruktury publicznej oraz w obszarze funkcjonowania programów unijnych. Jest członkiem m.in. Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP,członkiem Komitetu Budowy Maszyn przy PAN w Warszawie, przewodniczącym Rady Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0., przewodniczącym Rady Programowej Klastra SA&AM KSSE, przewodniczącym Komitetu Zarządzającego Klastrem Energii „Żywiecka Energia Przyszłości”, wiceprzewodniczącym Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności), członkiem Rady Polsko-Niemieckiego Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich oraz Komitetu Sterującego „Program dla Śląska” przy Wojewodzie Śląskim, a także Rady Uczelni Politechniki Śląskiej w Gliwicach i przewodniczącym Rady Lokalnej Grupy Działania LGD Żywiecki Raj.
 • Tadeusz Kopeć
  Tadeusz Kopeć Senator Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 1986 – 93 pracował w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Jastrzębiu jako zastępca kierownika Oddziału Robót. Tadeusz Kopeć Senator Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 1986 – 93 pracował w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Jastrzębiu jako zastępca kierownika Oddziału Robót. W okresie 1993 – 98 był prezesem Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Cieszynie. W obecnej, X kadencji zasiada w Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
 • Petros Tovmasyan
  Petros Tovmasyan Prezes Klastera Innowacji Społecznych. Absolwent Master of Business Administration na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Doradca społeczny Ministra Przedsiębiorczości i Petros Tovmasyan Prezes Klastera Innowacji Społecznych. Absolwent Master of Business Administration na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Doradca społeczny Ministra Przedsiębiorczości i Technologii ds. ekonomii społecznej.  
 • Artur Kozłowski
  Artur Kozłowski Dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, Sieć Badawcza Łukasiewicz. Menadżer i naukowiec z 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu. Doktor nauk technicznych. Artur Kozłowski Dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, Sieć Badawcza Łukasiewicz. Menadżer i naukowiec z 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu. Doktor nauk technicznych. Doświadczenia zawodowe w zarządzaniu zespołami ludzkimi, kapitałem finansowym i intelektualnym, zdobywał przez 18 lat jako kierownik i główny wykonawca projektów B+R i wdrożeń – krajowych i zagranicznych. Świeże podejście oraz wieloletnie doświadczenie menadżera R&D, wykorzystuje w procesie wdrażania nowych projektów/technologii oraz strategii badawczo-rozwojowej instytutu. Członek Komitetów Sterujących wielu projektów związanych z ICT, telekomunikacją, energetyką, nowymi technologiami i bezpieczeństwem, m.in.: Krajowy Schemat Oceny i Certyfikacji bezpieczeństwa produktów IT zg. z Common Criteria; Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego, Katalogi Administracji Publicznej. Członek (w tym pełniący funkcje) wielu Stowarzyszeń, Komitetów Technicznych, Komitetów Naukowych i Komitetów Organizacyjnych, Rad Naukowych, Rad Eksperckich, Komisji Technicznych.
 • Marcin Lis
  Marcin Lis Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem w Akademii WSB. Animator działań realizowanych na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorczości Marcin Lis Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem w Akademii WSB. Animator działań realizowanych na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorczości, transferu wiedzy z nauki do gospodarki, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Jest Prezesem Delegatury (Dąbrowa Górnicza) Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, członkiem międzynarodowego stowarzyszenia The European Academy of Management (EURAM c/o EIASM – European Institute for Advanced Studies in Management), wiceprezesem Zarządu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oddział Dąbrowa Górnicza, wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach, wiceprezesem Zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan, członek Rady Programowej Krajowego Klastra Kluczowego „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing” Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, był zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z tworzeniem systemów zarządzania relacjami z klientami, zarządzaniem jakością i procesami, zarządzaniem projektami, wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A., jest absolwentem studiów MBA. Za aktywność w zakresie kształtowania relacji pomiędzy nauką i biznesem odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym oraz Złotym Krzyżem Zasługi jak również Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla województwa śląskiego.
 • Wojciech Płachetka
  Wojciech Płachetka Dyrektor generalny EOOG Klastry Energii P.S.A. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, prawnik i przedsiębiorca zajmujący się rozwojem energetyki rozproszonej oraz gospodarki Wojciech Płachetka Dyrektor generalny EOOG Klastry Energii P.S.A. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, prawnik i przedsiębiorca zajmujący się rozwojem energetyki rozproszonej oraz gospodarki niskoemisyjnej. Absolwent Akademii Koźmińskiego na kierunku Biznes Chiński. Stały obserwator i komentator dokonującej się na naszych oczach transformacji energetycznej.
 • Grzegorz Kulawik
  Grzegorz Kulawik Prezes i założyciel El-logic. Współzarządzający takimi firmami jak: Electric Global – firma z branży usług związanych z instalacjami elektrycznymi, montażem konstrukcji Grzegorz Kulawik Prezes i założyciel El-logic. Współzarządzający takimi firmami jak: Electric Global – firma z branży usług związanych z instalacjami elektrycznymi, montażem konstrukcji; Pardi sp. z o.o.- firmy z branży odpadowej, posiadającej dwa zakupione patenty związane ze spalaniem odpadów niebezpiecznych; Soning sp. z o.o., z branży Budowa Maszyn, zajmująca się projektowaniem i wykonywaniem skomplikowanych układów technologicznych w wielu branżach; Si4 sp. z o.o. – firma z branży IT, działająca w obszarze Cyfryzacji i Robotyzacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwach wraz z ich przemysłowym i produkcyjnym aspektem. Został wyróżniony nagrodą Absolwent Roku Politechniki Częstochowskiej 2020.
 • Andrzej Grolik
  Andrzej Grolik Prezes Industry 4.0. Zajmuje się kreowaniem i wdrażaniem nowoczesnych technologii.
 • Artur Pollak
  Artur Pollak Prezes ApaGroup. Współtworzył Śląski Klaster Internetu Rzeczy SINOTAIC. Założył w Gliwicach technologiczny showroom APA Black House oraz Centrum Testowania Technologii Artur Pollak Prezes ApaGroup. Współtworzył Śląski Klaster Internetu Rzeczy SINOTAIC. Założył w Gliwicach technologiczny showroom APA Black House oraz Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0. Współpracował między innymi z koncernami Volkswagen, GM, 3M, Daimler, MAN, Amazon, Tesla i Siemens. Jest inżynierem komputerowych systemów sterowania po studiach na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Odbył studia podyplomowe z zakresu zarządzania strategicznego według programu ICAN Institute.
 • Przemysław Sufa-Rajski
  Przemysław Sufa-Rajski Dyrektor ds. Administracyjnych BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o
 • Paweł Ruksza
  Paweł Ruksza Przewodniczący Rady Nadzorczej KSSE. Przez 18 lat zawodowo był związany z samorządem terytorialnym. Był naczelnikiem wydziału organizacyjnego, a także pełnomocnikiem Paweł Ruksza Przewodniczący Rady Nadzorczej KSSE. Przez 18 lat zawodowo był związany z samorządem terytorialnym. Był naczelnikiem wydziału organizacyjnego, a także pełnomocnikiem prezydenta ds. organizacji pozarządowych w urzędzie miasta w Częstochowie. Obecnie jest pracownikiem Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie na Wydziale Prawa i Ekonomii. Powołany przez Prorektora ds. rozwoju Politechniki Łódzkiej na członka Rady Inwestycyjnej utworzonej w związku z realizacją projektu wspólnie z UJD pt. Inkubator Innowacyjności 4.0 w ramach projektu pn. Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach.
 • Mariusz Hetmańczyk
  Mariusz Hetmańczyk Wykładowca akademicki, profesor Politechniki Śląskiej. Certyfikowany audytor i trener w zakresie metodyki ADMA. Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą Fundacji Mariusz Hetmańczyk Wykładowca akademicki, profesor Politechniki Śląskiej. Certyfikowany audytor i trener w zakresie metodyki ADMA. Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu automatyki i robotyki, sterowania, mechatroniki, diagnostyki przemysłowej, predykcji stanów bazującej na metodach grafowych oraz technologii MEMS.
 • Łukasz Oprawski
  Łukasz Oprawski Prezes Śląskiego Funduszu Rozwoju. W latach 2016-2019 założyciel i prezes Kongresu 590 – cyklicznego, corocznego wydarzenia gospodarczego, skupiającego przedstawicieli Łukasz Oprawski Prezes Śląskiego Funduszu Rozwoju. W latach 2016-2019 założyciel i prezes Kongresu 590 – cyklicznego, corocznego wydarzenia gospodarczego, skupiającego przedstawicieli polskiego biznesu, nauki, polityki i legislacji oraz gości zagranicznych, głównie z USA.
 • Jacek Miketa
  Jacek Miketa Wiceprezes Zarządu w Funduszu Górnośląskim S.A. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŚ na kierunku prawo. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Jacek Miketa Wiceprezes Zarządu w Funduszu Górnośląskim S.A. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŚ na kierunku prawo. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Jest absolwentem programu Executive Master of Business Administration akredytowanego przez Apsley Business School w Londynie. Ponadto, uzyskał tytuł Doctor of Business Administration. Ukończył również akredytowane szkolenia mi.in z zakresu zarządzania projektami oraz zasobami ludzkimi (organizowane m.in. przez ICAN Institute w Warszawie). Posiada certyfikat PRINCE2 Foundation.
 • Jan Lesiak
  Jan Lesiak Właściciel w e-nergy. Realizuje projekt „e-nergy research”, której celem jest opracowanie nowej innowacyjnej e-usługi – aplikacji web i mobilnej służącej do przeprowadzania Jan Lesiak Właściciel w e-nergy. Realizuje projekt „e-nergy research”, której celem jest opracowanie nowej innowacyjnej e-usługi – aplikacji web i mobilnej służącej do przeprowadzania analiz efektywności energetycznej i ekologicznej oraz marketingu produktów i usług z nimi związanych.
 • Agnieszka Łasut
  Agnieszka Łasut Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Twórca pierwszych pilotażowych implementacji systemu ELIoT Pro na Śląsku w obszarze Smart Buildings, Smart City Agnieszka Łasut Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Twórca pierwszych pilotażowych implementacji systemu ELIoT Pro na Śląsku w obszarze Smart Buildings, Smart City, Automatyki Przemysłowej. Współzałożycielka i Prezes Zarządu Smart Secure Networks Sp. z o.o., która jest koordynatorem Polskiego Klastra IoT i AI – SINOTAIC., działającego pod auspicjami Marszałka Województwa Śląskiego. Ekspert w ramach Śląskiego Forum Ekspertów powołanego przez Marszałka Województwa Śląskiego, Ekspert ds. Sztucznej Inteligencji przy KPRM.
 • Łukasz Górecki
  Łukasz Górecki Dyrektor Klastra SA&AM. Związany z Katowicką SSE od 16 lat, był odpowiedzialny za obsługę inwestycji krajowych i zagranicznych. Łukasz Górecki Dyrektor Klastra SA&AM. Związany z Katowicką SSE od 16 lat, był odpowiedzialny za obsługę inwestycji krajowych i zagranicznych. Obecnie zarządza klastrem motoryzacyjnym Silesia Automotive and Advanced Manufacturing (SA&AM). Odpowiedzialny za budowanie platformy współpracy między przemysłem motoryzacyjnym, dostawcami nowych technologii dla przemysłu, instytucjami naukowymi i badawczymi i sektorem edukacji. Wiceprezes Związku Klastry Polskie, członek zarządu Europejskiej Sieci Klastrów Motoryzacyjnych EACN i członek Rady Krakowskiego Instytutu Technologicznego Sieci Badawczej Łukasiewicz, a także koordynator wielu projektów krajowych i zagranicznych.
 • Marek Ostafil
  Marek Ostafil Przedsiębiorca, menadżer, doradca, trener i wykładowca akademicki. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu Marek Ostafil Przedsiębiorca, menadżer, doradca, trener i wykładowca akademicki. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi zespołami i projektami. Współzałożyciel firm Cyberus Labs Sp z o.o., specjalizującej się w tworzeniu rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa, oraz Smart Secure Networks Sp z o.o. Pomysłodawca Śląskiego Klastra Internetu Rzeczy – SINOTAIC. Jest współtwórcą koncepcji najbardziej kompleksowego w skali światowej rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa systemów IoT – ELIoTPro, który jako jeden niewielu polskich przedsięwzięć otrzymał finansowanie Komisji Europejskiej w ramach programu SMI Instrument.
 • Katarzyna Papież-Pawełczak
  Katarzyna Papież-Pawełczak Prezes Zarządu – SPIN- US Sp. z o.o. Wykładowca akademicki. Ekspert w zakresie programów „Wsparcie pośrednie przedsiębiorstw, transfer technologii i innowacji” Katarzyna Papież-Pawełczak Prezes Zarządu – SPIN- US Sp. z o.o. Wykładowca akademicki. Ekspert w zakresie programów „Wsparcie pośrednie przedsiębiorstw, transfer technologii i innowacji”, „INICJOWANIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ”. Ekspert w RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu pt. „Program pilotażowy w województwie kujawsko–pomorskim VOUCHER BADAWCZY”. Ukończyła staż i szkolenia w Berkeley University w Kaliforni w ramach programu TOP 500 Innovators Science-Management-Commercialization (zarządzanie badaniami naukowymi, praktyczne aspekty komercjalizacji wyników badań naukowych, współpraca nauki z gospodarką) a także Podyplomowe Polsko-Amerykańskie Studia Komercjalizacji Nauki i Technologii na licencji University of Texas AT Austin.
 • Leszek Olejarz
  Leszek Olejarz Wiceprezes AIUT. AIUT od lat dostarcza na rynek przełomowe technologie z zakresu automatyzacji oraz ekosystemy IoT podnoszące biznesową wartość przedsiębiorstw.
 • Arkadiusz Mężyk
  prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk Rektor Politechniki Śląskiej. Za osiągnięcia w dziedzinie naukowej otrzymał m.in. indywidualną Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (1995), prestiżową nagrodę Wydziału IV prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk Rektor Politechniki Śląskiej. Za osiągnięcia w dziedzinie naukowej otrzymał m.in. indywidualną Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (1995), prestiżową nagrodę Wydziału IV PAN (2003), zespołową nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2005). W 2009 roku Zarząd Oddziału Warszawskiego PTMTS uhonorował Go nagrodą naukową im. Witolda Nowackiego, a w 2011 został nagrodzony prestiżową nagrodą TARCZA BUMARU za najlepszy projekt rozwojowy Grupy BUMAR w 2010r. W 2008 roku został powołany przez Ministra Skarbu w skład Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM w Gliwicach, gdzie od 2009 roku był dyrektorem ds. technicznych, a po reorganizacji dyrektorem ds. rozwoju (do 2011)
 • Aleksander Stanik
  Aleksander Stanik Ekspert ds. Rozproszonych Systemów Kontroli loT oraz Przemysłu 4.0, Śląski Klaster Internetu Rzeczy. Jest członkiem podgrupy ds. smart city w grupie Roboczej ds. Aleksander Stanik Ekspert ds. Rozproszonych Systemów Kontroli loT oraz Przemysłu 4.0, Śląski Klaster Internetu Rzeczy. Jest członkiem podgrupy ds. smart city w grupie Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji KPRM. Z sukcesem zarządzał kilkudziesięcioma projektami o różnej skali, głównie w środowisku międzynarodowym. Jest aktywnym programistą i architektem.
 • Krzysztof Warzecha
  Krzysztof Warzecha Dyrektor zarządzający i Prezes Zarządu SMS Metallurgy Polska
 • Piotr Czarnojańczyk
  Piotr Czarnojańczyk Prezes Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Zagłębie. Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Zawierciu. Absolwent MBA na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.
 • Adam Skowron
  Adam Skowron Radny Miasta Katowice, w której jest wiceprzewodniczącym Komisji Edukacji, a także członkiem Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Kultury i Sportu.
 • Michał Rutkowski
  Michał Rutkowski Wiceprezes Ryzer Sp. z o.o.