Przejdź do treści

Lubuska
Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości

Paweł Ciołka
Sekretarz

Lubuskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości
pawel.ciolka@fppp.gov.pl
+48 723 320 272

Lubuska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości

Lubuska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości ma 20 członków. Wśród członków Rady są wybitni naukowcy, jednocześnie sprawujący w Fundacji funkcję ekspertów w dziedzinach związanych z Przemysłem 4.0. Są tu również regionalni przedsiębiorcy, którzy mają ogromne doświadczenie w praktyce budowania
i rozwijania przedsiębiorstw w zmiennych warunkach gospodarczych. Mamy w Radzie również aktywnie działających przedstawicieli klastrów i izb gospodarczych, którzy na co dzień wspierają lokalnych przedsiębiorców w ich działalności, a także współpracują z Radą w organizacji szkoleń i warsztatów.

Lubuska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości podejmuje w/w działania poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla regionalnych przedsiębiorców,
a także poprzez czynny udział jako ciało doradcze i merytoryczne w różnych regionalnych wydarzeniach społeczno-gospodarczych (takich, jak kongresy, konwencje, panele dyskusyjne, itp.).

Skład rady

 • Katarzyna Cheba
  Katarzyna Cheba (Przewodnicząca) Przewodnicząca Lubuskiej Rady Platforomy Przemysłu Przyszłości. Profesor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie na wydziale ekonomii, Katedra Zastosowań Katarzyna Cheba (Przewodnicząca) Przewodnicząca Lubuskiej Rady Platforomy Przemysłu Przyszłości. Profesor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie na wydziale ekonomii, Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii. Ma w swoim dorobku projekty i badania realizowane m.in. dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, jednostek samorządu terytorialnego, klastrów i parków technologicznych oraz prywatnych podmiotów gospodarczych.
 • Łukasz Rut
  Łukasz Rut Certyfikowany Trener Biznesu. Zastępca dyrektora ds. rozwoju Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, największego związku pracodawców na zachodzie Polski. Łukasz Rut Certyfikowany Trener Biznesu. Zastępca dyrektora ds. rozwoju Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, największego związku pracodawców na zachodzie Polski. Dyrektor Parku Technologicznego Interior. Doświadczony koordynator projektu „Lubuski Bon na innowacje” największego w historii regionu projektu grantowego współpracy nauki i biznesu. Ekspert ds. innowacyjności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Polskiego Centrum Polska Cyfrowa. Ekspert ds. przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Członek komitetu inwestycyjnego Sieci Aniołów Biznesu Interior HUB. Ambasador Fundacji Startup Poland. Ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Autor blisko ćwierć tysiąca ocen Wniosków o dofinansowanie projektów wartych przeszło 0,5 mld zł. Przeprowadził przeszło 1000 godzin usług doradczych. Specjalizujący się w transferze technologii, współpracy nauki i biznesu, rozwoju firm startup i kooperacji biznesowej.
 • Andrzej Matłoka
  Andrzej Matłoka Prezes Parku Technologicznego Interior. Coach startupów. Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego Publicznej Korporacji Inwestycyjnej. Andrzej Matłoka Prezes Parku Technologicznego Interior. Coach startupów. Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego Publicznej Korporacji Inwestycyjnej. Ekspert ds. przedsiębiorczości Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego. Menadżer ds. obsługi inwestorów zagranicznych. Kierowany przez Niego Park jest koordynatorem najwięszego w województwie lubuskim parterstwa w ramach inteligentnych specjalizacji Industry 4 Future, reprezentującego Przemysł 4.0.
 • Sebastian Saniuk
  dr hab. inż. Sebastian Saniuk Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, Kierownik Katedry Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych. Od 2015 roku jest członkiem Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej dr hab. inż. Sebastian Saniuk Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, Kierownik Katedry Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych. Od 2015 roku jest członkiem Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk. Jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji oraz logistyki w tym zastosowania nowoczesnych metod doskonalenia procesów i systemów produkcyjnych i logistycznych, implementacji koncepcji Przemysłu 4.0, identyfikacji i rozwoju wiedzy i kompetencji pracowników oraz modelowania cyber-fizycznych sieci produkcyjnych małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej. Wyniki prowadzonych badań zostały opublikowane w ponad 260 publikacjach naukowych zawartych w krajowych i zagranicznych monografiach, materiałach konferencyjnych oraz znaczących czasopismach indeksowanych w bazach WoS i Scopus. Jest autorem licznych ekspertyz o innowacyjności rozwiązań logistycznych i przemysłowych realizowanych dla przedsiębiorstw logistycznych i produkcyjnych. Współpracuje z licznymiprzedsiębiorstwami w zakresie doradztwa biznesowego i zastosowania innowacyjnych rozwiązań. Ponadto, pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Parku Naukowo-Technologicznego UZ Sp. z o.o.Od wielu lat jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami, Association of Engineering, Project, and Production Management, European Alliance for Innovation oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
 • Włodzimierz Fleischer
  Włodzimierz Fleischer Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej, specjalność Technologia maszyn, prezes Oddziału SIMP w Gorzowie Wielkopolskim, członek Zarządu Głównego SIMP Włodzimierz Fleischer Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Szczecińskiej, specjalność Technologia maszyn, prezes Oddziału SIMP w Gorzowie Wielkopolskim, członek Zarządu Głównego SIMP, wiceprezes SIMP członek Rady Fundacji Zamek w Rydzynie, rzeczoznawca SIMP w specjalnościach: systemy zarządzania jakością, obrabiarki i technologia procesów wytwarzania. Przewodniczący komitetu organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Laboratoria Badawcze-Systemy Jakości w Unii Europejskiej oraz 45 Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących, zawodowo związany z zakładami branży maszynowo – metalowej, dyrektor biura Lubuskiego Klastra Metalowego, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, wyróżniony Odznaką Honorową „Za zasługi dla Województwa Gorzowskiego” i Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego, wyróżniony honorowym tytułem Członka Honorowego SIMP, honorowym tytułem „Przyjaciel AJP” oraz „Przyjaciel Gorzowskiej Oświaty”.
 • Andrzej Graczykowski
  Andrzej Graczykowski Absolwent Politechniki Poznańskiej, Podyplomowego Studium Organizacji i zarządzania w Szczecinie oraz Studium Menedżerskiego w Export Akademie Baden-Wüttemberg Stuttgar. Andrzej Graczykowski Absolwent Politechniki Poznańskiej, Podyplomowego Studium Organizacji i zarządzania w Szczecinie oraz Studium Menedżerskiego w Export Akademie Baden-Wüttemberg Stuttgar. Prezes Lubuskiego Klastra Metalowego. Członek Rady Nadzorczej Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego – Parku Naukowo-Technicznego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem za zasługi dla województwa lubuskiego oraz Medal za zasługi dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 • Jakub Zgoła
  Jakub Zgoła Student Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku Ekonomia. Inwestor prowadzący portfel Wisła Capital. Ekspert z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstw.
 • Justyna Kmietowicz
  Justyna Kmietowicz Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku ekonomia oraz studiów podyplomowych: MSSF i Controlling w UE w Poznaniu, Transfer Technologii oraz Fuzje i Przejęcia Justyna Kmietowicz Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku ekonomia oraz studiów podyplomowych: MSSF i Controlling w UE w Poznaniu, Transfer Technologii oraz Fuzje i Przejęcia Przedsiębiorstw w SGH w Warszawie oraz Prawo Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Prezes Gorzowskiego Instytutu Technologicznego Park Naukowo-Przemysłowy. Członkini Rady Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim.
 • Aleksandra Radomska-Zalas
  dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas Dziekan Wydziału Technicznego Akademii Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Prowadzi badania z zakresu informatycznego wspomagania optymalizacji procesów przemysłowych z dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas Dziekan Wydziału Technicznego Akademii Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Prowadzi badania z zakresu informatycznego wspomagania optymalizacji procesów przemysłowych z uwzględnieniem automatyzacji procesów, przemysłowych zastosowań sztucznej inteligencji i systemów ekspertowych oraz zastosowania systemów inteligentnych w przemysłowym Internecie rzeczy i z zakresu analizy dostępnych metod optymalizacyjnych i ich wpływu na proces optymalizacji procesów przemysłowych. Członkini projektów badawczych z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji.
 • Zbigniew Rudowicz
  Zbigniew Rudowicz Prezes Zarządu Zakładu Mechanicznego MESTIL w Gorzowie Wielkopolskim. Twórca Lubuskiego Klastra Metalowego, Wiceprezes organizacji Lubuskich Pracodawców, Członek Rady Izby Zbigniew Rudowicz Prezes Zarządu Zakładu Mechanicznego MESTIL w Gorzowie Wielkopolskim. Twórca Lubuskiego Klastra Metalowego, Wiceprezes organizacji Lubuskich Pracodawców, Członek Rady Izby przy Zachodniej Izbie Przemysłowo Handlowej w Gorzowie Wlkp. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP w 2005 r. i za zasługi dla Województwa Lubuskiego w 2011 r. Wyróżniony w konkursie Lubuszanin Roku 2011.
 • Andrzej Pieczyński
  dr hab. inż. Andrzej Pieczyński Profesor, Prorektor ds. Rozwoju i Finansów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Specjalizuje się w dziedzinie sztucznej inteligencji, w a szczególności zastosowaniu logiki rozmytej dr hab. inż. Andrzej Pieczyński Profesor, Prorektor ds. Rozwoju i Finansów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Specjalizuje się w dziedzinie sztucznej inteligencji, w a szczególności zastosowaniu logiki rozmytej w systemach ekspertowych oraz modelowaniu i diagnostyce procesów przemysłowych oraz zaawansowanymi systemami podejmowania decyzji. Jest autorem i współautorem licznych publikacji w tym kilku monografii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki. Wiceprzewodniczący Rady Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim. Przewodniczący Rady Nadzorczej Parku Naukowo-Technologicznego UZ Sp. z o.o.
 • Artur Komolka
  Artur Komolka Współwłaściel firmy consultingowo-sofwarowej specjalizującej się w doradztwie informatycznym w obszarach transformacji cyfrowej. Artur Komolka Współwłaściel firmy consultingowo-sofwarowej specjalizującej się w doradztwie informatycznym w obszarach transformacji cyfrowej. Przez długie lata Dyrektor IT w międzynarodowym koncernie produkcyjnym odpowiedzialny globalnie za obszary wszystkich aplikacji biznesowych a także za strategię cyfryzacji i digitalizacji. Od lat zajmuje się wprowadzaniem idei Industry 4.0 i digitalizacji do przedsiębiorstw produkcyjnych oraz integracją systemów w celu usprawnienia procesów logistyczno-produkcyjnych. Fan nowych technologii i ich zastosowania w przemyśle.
 • Magdalena Łabuza
  Magdalena Łabuza Absolwentka kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Szczecińskim. Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim. Magdalena Łabuza Absolwentka kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Szczecińskim. Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim. Kierowniczka licznych projektów realizowanych mających na celu rozwój edukacji w placówkach każdego szczebla edukacyjnego.