Przejdź do treści

Warmińsko – Mazurska
Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości

Michał Rutkowski
Sekretarz

Warmińsko – Mazurskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości
michal.rutkowski@fppp.gov.pl
790 887 761

Warmińsko – Mazurska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości

Warmińsko – Mazurska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości ma 20 członków. Wśród członków Rady są wybitni naukowcy, jednocześnie sprawujący w Fundacji funkcję ekspertów w dziedzinach związanych z Przemysłem 4.0. Są tu również regionalni przedsiębiorcy, którzy mają ogromne doświadczenie w praktyce budowania
i rozwijania przedsiębiorstw w zmiennych warunkach gospodarczych. Mamy w Radzie również aktywnie działających przedstawicieli klastrów i izb gospodarczych, którzy na co dzień wspierają lokalnych przedsiębiorców w ich działalności, a także współpracują z Radą w organizacji szkoleń i warsztatów.

Warmińsko – Mazurska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości podejmuje w/w działania poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla regionalnych przedsiębiorców,
a także poprzez czynny udział jako ciało doradcze i merytoryczne w różnych regionalnych wydarzeniach społeczno-gospodarczych (takich, jak kongresy, konwencje, panele dyskusyjne, itp.).

Skład rady

 • Piotr Opaczewski
  Piotr Opaczewski (Przewodniczący) Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski. Ukończył Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia MBA w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. Piotr Opaczewski (Przewodniczący) Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski. Ukończył Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz studia MBA w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu. Wieloletni przedsiębiorca, były samorządowiec oraz działacz społeczny.
 • Anna Bułło
  Anna Bułło (Wicerzewodnicząca) Dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego Banku Gospodarstwa Krajowego.
 • Arkadiusz Jachimowicz
  Arkadiusz Jachimowicz Prezes Stowarzyszenia ESWIP. Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Od 1995 roku w sektorze obywatelskim. Ekspert w zakresie organizacji pozarządowych, ekonomii Arkadiusz Jachimowicz Prezes Stowarzyszenia ESWIP. Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Od 1995 roku w sektorze obywatelskim. Ekspert w zakresie organizacji pozarządowych, ekonomii społecznej, partnerstw, współpracy z administracją publiczną. Redaktor naczelny pisma Pozarządowiec. Założyciel, wieloletni prezes Fundacji Elbląg. Wiceprzewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych.
 • Maria Ewa Borzym
  Maria Ewa Borzym Ekonomista. Wiele lat związana z bankowością korporacyjną. Jako Dyrektor Rozwoju Regionu zarządzała zespołem sprzedaży opracowując struktury finansowania  inwestycji Maria Ewa Borzym Ekonomista. Wiele lat związana z bankowością korporacyjną. Jako Dyrektor Rozwoju Regionu zarządzała zespołem sprzedaży opracowując struktury finansowania  inwestycji  regionalnych przedsiębiorców i samorządu. Od 2020 roku kieruje Olsztyńskiem Parkiem  Naukowo – Technologicznym, gdzie w praktyce wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorczości w regionie m.in. poprzez  koordynowanie  procesu inkubacji startupów. Jest członkiem : Grupy Roboczej ds. przygotowania Programu Regionalnego na lata 2021-0227 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM), Strategii Rozwoju -Olsztyn 2030+, Rady Gospodarczej przy Prezydencie Olsztyna, Rady Patronackiej WNE UWM oraz Rady Obszaru Gospodarczego W-M przy WMSSE.
 • Jerzy Andrzej Przyborowski
  dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w kadencji 2020-2024, wcześniej pełnił funkcję prorektora ds. kształcenia (w kadencji 2012-2016), prorektora ds. dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w kadencji 2020-2024, wcześniej pełnił funkcję prorektora ds. kształcenia (w kadencji 2012-2016), prorektora ds. kształcenia i studentów (w kadencji 2016-2020)oraz I zastępcy Rektora UWM w Olsztynie (w kadencji 2016-2020). Ceniony wykładowca i naukowiec (dziedzina: nauki rolnicze; dyscyplina: rolnictwo i ogrodnictwo; specjalność: genetyka, hodowla i biotechnologia roślin); pracuje w Katedrze Katedry Genetyki, Hodowli Roślin i Inżynierii Biosurowców.
 • Krzysztof Żochowski
  Krzysztof Żochowski Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Krzysztof Żochowski Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Ukończył również studia podyplomowe Executive MBA prowadzone przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz IAE Aix–Marseille Graduate School of Management. Od blisko 20 lat pracuje na stanowiskach menadżerskich w spółkach kapitałowych. W ostatnim okresie, od marca 2016 do stycznia 2019 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu ENERGA Kogeneracja Sp.z o.o., później do grudnia 2020 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, gdzie odpowiadał za obszar związany z zarządzaniem majątkiem i eksploatację źródeł ciepła. Obecnie jest Prezesem Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Jest również członkiem Rady Programowej TVP Olsztyn.
 • Andrzej Babuchowski
  Andrzej Babuchowski Prezes Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe w Mrągowie. Były profesor Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie Andrzej Babuchowski Prezes Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe w Mrągowie. Były profesor Wydziału Nauki o Żywności UWM w Olsztynie, kierownik Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności. Członek 12 osobowego zespołu Agricultural Markets Task Force DG AGRI powołanego przez Komisarza P. Hogana w roku 2016. Sekretarz i Podsekretarz stanu w MRiRW w latach 2006-2007. Radca Minister, Przedstawiciel Rzeczpospolitej Polskiej w Specjalnym Komitecie Rolnym Rady Unii Europejskiej, Koordynator Wydziału Rolnictwa i Rybołówstwa w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczpospolitej Polskie przy Unii Europejskiej w Brukseli w latach 2007-2015. Zastępca Stałego Przedstawiciela RP w Brukseli, przedstawiciel RP w COREPER I w latach 2008-2009. Przedstawiciel RP w FP7 – KBBE Komisji Europejskiej.
 • Jarosław Niedojadło
  prof. dr inż. Jarosław Niedojadło Absolwent Politechniki Gdańskiej. W latach 1998-2020 dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ w Elblągu. Aktualnie Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu.
 • Marcin Uścinowicz
  Marcin Uścinowicz Absolwent UWM i studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej. Wykładowca akademicki, praktyk zarządzania z doświadczeniem w takich organizacjach jak LG Electronics, IKEA Marcin Uścinowicz Absolwent UWM i studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej. Wykładowca akademicki, praktyk zarządzania z doświadczeniem w takich organizacjach jak LG Electronics, IKEA, Sunreef Yachts, Lacroix Electronics, Safilin i in. Dyrektor Zarządzający z wieloletnim doświadczeniem pracy w zarządach firm usługowych, podmiotów produkcyjnych, jak i organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Zarządzane przez niego zespoły zostały uhonorowane najbardziej prestiżowymi nagrodami, jak „Kreator Miejsc Pracy” w 2015 roku za największą ilość stworzonych miejsc pracy w Polsce, HR Dream Team, HR Innovator, Siła Przyciągania, Gryf Gospodarczy Pomorza, Najlepszy Pracodawca Automotive i wielu innych. Ekspert w zakresie zarządzania, Lean Manufacturing i rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0.
 • Wiesław Łubiński
  Wiesław Łubiński Absolwent i doktorant WSP i UWM w Olsztynie, oraz kilkudziesięciu kierunków podyplomowych. Od wielu lat działa w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej, organizacjach Wiesław Łubiński Absolwent i doktorant WSP i UWM w Olsztynie, oraz kilkudziesięciu kierunków podyplomowych. Od wielu lat działa w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej, organizacjach gospodarczych, wieloletni Kanclerz i wiceprezes BCC, obecnie Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warmii i Mazur, wieloletni komentator życia publicznego, gospodarczego i edukacyjnego. Autor kilkunasty publikacji z ww dziedzin, laureat wielu nagród; Lider Polskiego Biznesu, Przedsiębiorca Godny Naśladowania, Osobowość Warmii i Mazur i wielu innych. Był radnym i przewodniczącym komisji edukacji. Prowadzi własną działalność edukacyjną. Kawaler Krzyża Oficerskiego OOP, Wielkiego Krzyż Koronnego, Złotego Orderu Legii Słowian, Złotego Serca, Orderu Honorowego Związku Piłsudczyków RP, i wielu innych