Przejdź do treści

Podlaska
Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości

Izabela Klim
Sekretarz
Podlaskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości
izabela.klim@fppp.gov.pl
+48 607 146 826

Podlaska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości

Podlaska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości ma 20 członków. Wśród członków Rady są wybitni naukowcy, jednocześnie sprawujący w Fundacji funkcję ekspertów w dziedzinach związanych z Przemysłem 4.0. Są tu również regionalni przedsiębiorcy, którzy mają ogromne doświadczenie w praktyce budowania
i rozwijania przedsiębiorstw w zmiennych warunkach gospodarczych. Mamy w Radzie również aktywnie działających przedstawicieli klastrów i izb gospodarczych, którzy na co dzień wspierają lokalnych przedsiębiorców w ich działalności, a także współpracują z Radą w organizacji szkoleń i warsztatów.

Podlaska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości podejmuje w/w działania poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla regionalnych przedsiębiorców,
a także poprzez czynny udział jako ciało doradcze i merytoryczne w różnych regionalnych wydarzeniach społeczno-gospodarczych (takich, jak kongresy, konwencje, panele dyskusyjne, itp.).

Skład rady

 • Jacek Żalek
  Jacek Żalek (Przewodniczący) Polski polityk i samorządowiec. Poseł na Sejm VI, VII, VIII i IX kadencji, jeden z założycieli i liderów Polski Razem, a następnie Porozumienia i Partii Republikańskiej Jacek Żalek (Przewodniczący) Polski polityk i samorządowiec. Poseł na Sejm VI, VII, VIII i IX kadencji, jeden z założycieli i liderów Polski Razem, a następnie Porozumienia i Partii Republikańskiej, w latach 2020–2023 sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
 • Stanisław Derehajło
  Stanisław Derehajło (Wiceprzewodniczący) Wieloletni samorządowiec Wójt Gminy Boćki. Doradaca Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Doradca ds. kontaktów z samorządem Ogólnopolskiej Stanisław Derehajło (Wiceprzewodniczący) Wieloletni samorządowiec Wójt Gminy Boćki. Doradaca Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Doradca ds. kontaktów z samorządem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Doradca Dyrektora NASK. Wicemarszałek Województwa Podlaskiego. Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku , Politechniki Białostockiej oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.
 • Jarosław Antychowicz
  Jarosław Antychowicz Od 2004 r. pełni funkcję CEO Infinity Group – firmy wywodzącej się z Białegostoku i jednej z najlepszych w Polsce firmy, świadczącej usługi w obszarze Digital Jarosław Antychowicz Od 2004 r. pełni funkcję CEO Infinity Group – firmy wywodzącej się z Białegostoku i jednej z najlepszych w Polsce firmy, świadczącej usługi w obszarze Digital Transformation. Wysoka jakość wdrażanych projektów zaowocowała uzyskaniem tytułu TOP Pracodawca Polski Wschodniej. Powołany do pełnienia funkcji min. Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej,Wiceprezesa Wschodniego Sądu Arbitrażowego, Członka Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Białegostoku, Członka Rady Gospodarczej przy wydziale Architektury Politechniki Białostockiej, Członka Rady Gospodarczej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, eksperta ds. Smart City przy tworzeniu Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2021-2030, Przewodniczącego Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP w woj. podlaskim, współtwórcy Studiów Podyplomowych na Wydziale Informatyki PB na kierunkach Front-End, Marketing Internetowy i UX Design. Jest także inicjatorem reaktywacji Klastra InfoTech oraz współzałożycielem pierwszego w Polsce Technikum Programistycznego INFOTECH.
 • Robert Ciborowski
  prof. dr hab. Robert Ciborowski Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, Wykładowca uczelni krajowych jak i zagranicznych (Belgia, Włochy, Wegry, Anglia). Ekspert i zarządzający w szeregu projektach badawczych o prof. dr hab. Robert Ciborowski Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, Wykładowca uczelni krajowych jak i zagranicznych (Belgia, Włochy, Wegry, Anglia). Ekspert i zarządzający w szeregu projektach badawczych o charakterze regionalnym (m.in. RSI, e-Sudovia), krajowym (m.in. Transpod) i międzynarodowym (m.in. NATO, InnoReg, REDIS, U-Know) obejmujących zagadnienia związane z rozwojem gospodarczym, innowacjami i transferem technologii.
 • Edward Hościłowicz
  doc. dr Edward Hościłowicz Rektor i współzałożyciel Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Ekspert od strategii marketingowych, fuzji i przejęć firm, innowacji. doc. dr Edward Hościłowicz Rektor i współzałożyciel Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Ekspert od strategii marketingowych, fuzji i przejęć firm, innowacji. Dorobek naukowy liczy ponad 70 publikacji krajowych i zagranicznych.
 • Roman Kaczyński
  prof. dr hab. inż. Roman Kaczyński Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, w latach od 2012 do 2019 Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Politechniki Białostockiej . prof. dr hab. inż. Roman Kaczyński Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, w latach od 2012 do 2019 Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Politechniki Białostockiej . Od ponad 20 lat współpracuje z biznesem uzyskując 2 wzory użytkowe, 11 patentów z czego trzy zostały wdrożone w przemyśle. Członek licznych ciał doradczych np. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji GR 12 powołanej przy Ministerstwie Rozwoju, Rady Fundacji Regionalny Ekosystem Innowacji, w Radzie Klastra Obróbki Metali. Jest Przewodniczącym Rady Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej, jest członkiem Rady Programowej Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego i wielu innych.
 • Adam Kamiński
  Adam Kamiński Dyrektor Operacyjny Klastra Infotech, expert ds. oceny wniosków POIR (NCBIR), Incepton (CIO), dyrektor ds. rozwoju i innowacji w Szkole Infotech, PUHP LECH – wiceprezes ds. Adam Kamiński Dyrektor Operacyjny Klastra Infotech, expert ds. oceny wniosków POIR (NCBIR), Incepton (CIO), dyrektor ds. rozwoju i innowacji w Szkole Infotech, PUHP LECH – wiceprezes ds. technicznych, dyrektor operacyjny. Infotech sp. z o.o. – analityk ds. zastosowań i wdrożeń A.I. oraz IoT. 
 • Witold Karczewski
  Witold Karczewski Szef Izby Przemysłowo-Handlowej w Suwałkach. Vice szef Krajowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Suwałkach. Konsul Honorowy Republiki Bułgarii w Białymstoku Prezes Contractus Witold Karczewski Szef Izby Przemysłowo-Handlowej w Suwałkach. Vice szef Krajowej Izby Przemysłowo – Handlowej w Suwałkach. Konsul Honorowy Republiki Bułgarii w Białymstoku Prezes Contractus Sp. z o.o., firmy zajmującej się eksportem produktów rolnych, maszyn rolniczych i technologii spożywczych z Polski do wielu krajów świata.
 • Artur Kosicki
  dr Artur Kosicki Marszałek Województwa Podlaskiego absolwent i doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, specjalista z zakresu prawa budowlanego. dr Artur Kosicki Marszałek Województwa Podlaskiego absolwent i doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, specjalista z zakresu prawa budowlanego. Wykładowca akademicki (UwB), autor i współautor ponad 70 publikacji naukowych oraz wielu komentarzy z dziedziny prawa budowlanego oraz zagospodarowania przestrzennego.
 • Tomasz Kozłowski
  Tomasz Kozłowski Prezes Podlaskiego Związku Pracodawców, Prezes Polskiego Klastra Budowlanego – Krajowego Klastra Kluczowego.
 • Stanisław Łuniewski
  dr inż. Stanisław Łuniewski Współwłaściciel i dyrektor generalny PU-A ASTWA sp. z o.o. w Białymstoku. Autor licznych publikacji dotyczących problematyki gospodarki odpadami, w tym azbestowymi i dr inż. Stanisław Łuniewski Współwłaściciel i dyrektor generalny PU-A ASTWA sp. z o.o. w Białymstoku. Autor licznych publikacji dotyczących problematyki gospodarki odpadami, w tym azbestowymi i ochrony środowiska. Ekspert Sektorowej Rady do Spraw Kompetencji Sektora Odzysku Materiałowego Surowców Konsul Honorowy Bośni i Hercegowiny w Białymstoku.
 • Rafał Mejsak
  Rafał Mejsak Prezes Fundacji Regionalny Ekosystem Innowacji, pełnomocnik rektora ds. rozwoju Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, członek Rady Gospodarczej Rafał Mejsak Prezes Fundacji Regionalny Ekosystem Innowacji, pełnomocnik rektora ds. rozwoju Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Białystok, ekspert inicjatyw Kluczowych Klastrów Krajowych, wykładowca akademicki i studiów MBA, założyciel Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości Region Północno-Wschodni.
 • Marcin Moniuszko
  prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko Prorektor do spraw nauki i rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przewodniczący Rady Agencji Badań Medycznych, członek Komitetu Polityki Naukowej przy Ministerstwie prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko Prorektor do spraw nauki i rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, przewodniczący Rady Agencji Badań Medycznych, członek Komitetu Polityki Naukowej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezes spółki LOMiRT.
 • Anna Moskwa
  Anna Moskwa Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego,  Wiceprezes Zarządu Klastrów: Polskiego Klastra Budowlanego Krajowego Klastra Kluczowego Anna Moskwa Wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego,  Wiceprezes Zarządu Klastrów: Polskiego Klastra Budowlanego Krajowego Klastra Kluczowego, Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu, Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej. Doradca przedsiębiorstw w zakresie finansowania transferu technologii.
 • Bogdan Nowicki
  Bogdan Nowicki Dziekan Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich, prawnik. Doradza startupom oraz konsultuje projekty w dziedzinie elektromobilności i OZE.
 • Henryk Owsiejew
  Henryk Owsiejew przewodniczący rady nadzorczej Malow Sp. z o.o., członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk, członek Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku Henryk Owsiejew przewodniczący rady nadzorczej Malow Sp. z o.o., członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Suwałk, członek Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Podlaskiego, przewodniczący Rady Programowej Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach, członek Kolegium Elektorów Wschodniego Sądu Arbitrażowego, członek Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, członek Konwentu Business Centre Club.
 • Bogumiła Powichrowska
  prof. dr Bogumiła Powichrowska Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku; nauczyciel akademicki; ekspert NCBIR, PARP, Urzędów Marszałkowskich w zakresie oceny prof. dr Bogumiła Powichrowska Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku; nauczyciel akademicki; ekspert NCBIR, PARP, Urzędów Marszałkowskich w zakresie oceny wniosków w obszarach: otoczenie biznesu, innowacje i transfer technologii, działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, szkolnictwo wyższe; Członek Komitetu Monitorującego RPO Podlaskie 2014-2020
 • Sebastian Rynkiewicz
  Sebastian Rynkiewicz Klaster. Twórca koncepcji Inteligentnej Super Fabryki 4.0 w systemie rozproszonym poprzez wykorzystanie technologii Przemysłu 4.0 z partnerami z kraju i w środowisku Sebastian Rynkiewicz Klaster. Twórca koncepcji Inteligentnej Super Fabryki 4.0 w systemie rozproszonym poprzez wykorzystanie technologii Przemysłu 4.0 z partnerami z kraju i w środowisku międzynarodowym. Wykładowca akademicki, autor publikacji w zakresie prawa europejskiego i międzynarodowego, funduszy europejskich, innowacji i klasteringu. Członek wielu organizacji eksperckich w kraju i zagranicą.
 • Grzegorz Rytelewski
  Grzegorz Rytelewski Prezes Izby Gospodarczej w Łomży Członek licznych Rad działających na rzecz przedsiębiorców np. Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku.
 • Bogdan Sadowski
  Bogdan Sadowski Prezes Izby Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach, propoagator idei Przemysłu 4.0 w regionie północno-wschodniej Polski, organizator przedsięwzięć mających na celu Bogdan Sadowski Prezes Izby Przemysłowo-Gospodarczej w Suwałkach, propoagator idei Przemysłu 4.0 w regionie północno-wschodniej Polski, organizator przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie podlaskiej gospodarki w kierunku cyfryzacji i automatyzacji przemysłu,członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie  Suwałk.
 • Dariusz Sapiński
  Dariusz Sapiński Polski przedsiębiorca i menedżer, inicjator i prezes zarządu grupy kapitałowej Mlekovita.
 • Jacek Stolarski
  Jacek Stolarski Wiceprezes firmy SaMASZ. Trener wewnętrzny Lean Management. Interesuje się produkcja przemysłową, nowymi metodami zarządzania oraz technologią.
 • Wojciech Strzałkowski
  Wojciech Strzałkowski Polski menedżer i przedsiębiorca. Pełni funkcję Konsula Honorowego Republiki Chorwacji oraz wiceprezesa Podlaskiego Klubu Biznesu. Wojciech Strzałkowski Polski menedżer i przedsiębiorca. Pełni funkcję Konsula Honorowego Republiki Chorwacji oraz wiceprezesa Podlaskiego Klubu Biznesu. Członek Rady Konsultacyjnej przy Rektorze Uniwersytetu w Białymstoku. Przewodniczący rady nadzorczej Sportowej Spółka Akcyjnej Jagiellonia Białystok Przewodniczący rady nadzorczej Zakłady Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A.