Przejdź do treści

Małopolska
Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości

Seweryn Partyński
Sekretarz

Małopolskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości
seweryn.partynski@fppp.gov.pl
511 355 649

Małopolska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości

Małopolska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości ma 20 członków. Wśród członków Rady są wybitni naukowcy, jednocześnie sprawujący w Fundacji funkcję ekspertów w dziedzinach związanych z Przemysłem 4.0. Są tu również regionalni przedsiębiorcy, którzy mają ogromne doświadczenie w praktyce budowania
i rozwijania przedsiębiorstw w zmiennych warunkach gospodarczych. Mamy w Radzie również aktywnie działających przedstawicieli klastrów i izb gospodarczych, którzy na co dzień wspierają lokalnych przedsiębiorców w ich działalności, a także współpracują z Radą w organizacji szkoleń i warsztatów.

Małopolska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości podejmuje w/w działania poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla regionalnych przedsiębiorców,
a także poprzez czynny udział jako ciało doradcze i merytoryczne w różnych regionalnych wydarzeniach społeczno-gospodarczych (takich, jak kongresy, konwencje, panele dyskusyjne, itp.).

Skład rady

 • Bartosz Józefowski
  Bartosz Józefowski (Przewodniczący) Wicedyrektor działu ds. Przemysłu 4.0 w Krakowskim Parku Technologicznym
 • Robert Tomasiewicz
  Robert Tomasiewicz (Wiceprzewodniczący ) Prezes ELPLC S.A. Absolwent MWSE w Tarnowie, w szeregach wielu organizacji studenckich i biznesowych. 37 w gronie 500 najlepiej zarządzających menedżerów w Polsce według Pulsu Robert Tomasiewicz (Wiceprzewodniczący ) Prezes ELPLC S.A. Absolwent MWSE w Tarnowie, w szeregach wielu organizacji studenckich i biznesowych. 37 w gronie 500 najlepiej zarządzających menedżerów w Polsce według Pulsu Biznesu (2013). Laureat nagrody Krakowski Dukat (2015).
 • Grzegorz Kądzielawski
  Grzegorz Kądzielawski Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych. Grzegorz Kądzielawski Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach wyższych z zakresu zarządzania innowacjami. Pracował jako urzędnik administracji publicznej, m.in. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także w takich firmach przemysłowych, jak Zakłady Górniczo-Metalowe Zębiec, H. Cegielski Poznań, ARP E-Vehicles. Jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Przewodniczy Radzie Nadzorczej Grupy Azoty Polyolefins S.A.
 • Stefan Życzkowski
  Stefan Życzkowski Założyciel, współwłaściciel i prezes zarządu spółki ASTOR. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Stefan Życzkowski Założyciel, współwłaściciel i prezes zarządu spółki ASTOR. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Jego specjalność to komputerowe sterowanie i projektowanie obrabiarek i robotów. Stworzona przez Stefana Życzkowskiego firma jest dostawcą nowoczesnych technologii z zakresu automatyzacji, robotyzacji i systemów IT dla przemysłu. Obecnie zaangażowany w propagowanie idei Przemysłu 4.0 w Polsce.
 • Paweł Pichniarczyk
  Paweł Pichniarczyk Doktor habilitowany nauk technicznych, wykładowca akademicki na stanowisku profesora w Akademii Górniczo-Hutniczej, absolwent MBA. Paweł Pichniarczyk Doktor habilitowany nauk technicznych, wykładowca akademicki na stanowisku profesora w Akademii Górniczo-Hutniczej, absolwent MBA. Członek organizacji naukowych i technicznych, autor licznych publikacji naukowych. Od ponad 20 lat zajmuje się pracami badawczo-rozwojowymi dotyczącymi innowacyjnych materiałów budowlanych. Posiada duże doświadczenie w realizacji projektów B+R, które zostały zakończone wdrożeniem w przemyśle. W ostatnich latach w szczególności zaangażowany jest w prace dotyczące zastosowania energooszczędnych i niskoemisyjnych technologii w budownictwie. Bardzo ważnym obszarem Jego działania są technologie służące ochronie środowiska naturalnego oparciu o OZE i technologie wodorowe.
 • Witold Płoszczyca
  Witold Płoszczyca Prezes firmy Płoszczyca sp. z.o.o. Firma powstała w 1991 r. Początkowo produkowała drobne elementy metalowe dla firm z branży tapicerskiej. Witold Płoszczyca Prezes firmy Płoszczyca sp. z.o.o. Firma powstała w 1991 r. Początkowo produkowała drobne elementy metalowe dla firm z branży tapicerskiej. W następnych latach rozwój firmy został skierowany w stronę produkcji elementów z metali kolorowych do urządzeń elektronicznych i elektrotechnicznych.
 • Marta Malec-Lech
  Marta Malec-Lech Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Aplikację radcowską ukończyła w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Marta Malec-Lech Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Aplikację radcowską ukończyła w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi w Warszawie i Krakowie, a także podczas stażu zagranicznego w Parlamencie Europejskim w Brukseli. W 2014 rozpoczęła indywidualną praktykę zawodową jako radca prawny – prowadziła dwie kancelarie, obsługujące zarówno podmioty gospodarcze, jak i osoby fizyczne. W 2016 ukończyła prowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim studia podyplomowe „Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów”. Była członkiem rad nadzorczych m.in.: Tauron Czech Energy oraz PZU Pomoc.
 • Łukasz Mamica
  Łukasz Mamica Kierownik Katedry Gospodarki Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Koordynator obszaru badawczego Polityka przemysłowa i rozwój w European Association for Łukasz Mamica Kierownik Katedry Gospodarki Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Koordynator obszaru badawczego Polityka przemysłowa i rozwój w European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE). Redaktor naczelny periodyku Innowacyjny Start. Współautor wszystkich regionalnych strategii innowacji dla Małopolski. Wykładał na takich uniwersytetach jak m.in. Universite Nanterre Paris X, Wirtschaftsuniversitat Wien czy Roma Tre University. Ekspert w projektach finansowanych przez OECD, Unię Europejską, ministerstwach oraz administracji regionalnej i lokalnej. Prowadzi badania w zakresie polityki innowacyjnej, ekonomicznych aspektów energii odnawialnej czy roli uniwersytetów w rozwoju gospodarczym.
 • Michał Kwiecień
  Michał Kwiecień Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami B+R na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz Michał Kwiecień Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami B+R na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania produkcją i logistyką na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Doświadczenie zawodowe obejmuje pracę naukową w Instytucie Polskiej Akademii Nauk, pracę w obszarze konsultingu B+R oraz zatrudnienie w Łukasiewicz – Instytucie Odlewnictwa na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych. Były członek Rady Naukowej Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, członkiem Rady Centrum Nanotechnologii Politechniki Śląskiej oraz członek Rady Programowej klastra Silesia Automotive and Advanced Manufacturing.
 • Krzysztof Lustofin
  Krzysztof Lustofin Dyrektor Centrum Badawczo Rozwojwego Zakładów Mechanicznych w Tarnowie. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza.
 • Paweł Dziekoński
  Paweł Dziekoński Wiceprezes firmy Fakro.
 • Rafał Wiśniowski
  prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski Prorektor ds. współpracy na AGH. Członek licznych stowarzyszeń i organizacji naukowych: Society of Petroleum Engineers, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski Prorektor ds. współpracy na AGH. Członek licznych stowarzyszeń i organizacji naukowych: Society of Petroleum Engineers, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Sekcji Górnictwa Otworowego i Wiertnictwa PAN. Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie, Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego (SITPNiG NOT), Polskiego Stowarzyszenia Technologii Bezwykopowych oraz Polskiej Fundacji Technologii Bezwykopowych. W pracach naukowo-badawczych zajmuje się optymalizacją technik i technologii wiertniczych, projektowaniem głębokich otworów naftowych oraz otworów kierunkowych o różnym przeznaczeniu. 
 • Agnieszka Filipiak Florkiewicz
  prof. dr hab. inż. Agnieszka Filipiak Florkiewicz Polska inżynier, technolog żywności i żywienia człowieka, profesor nauk rolniczych, profesor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i jego prorektor w kadencji 2020–2024.
 • Ryszard Nejman
  dr Ryszard Nejman Dyrektor w Izbie Przemysłowo Handlowej w Tarnowie, doktorant na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w dr Ryszard Nejman Dyrektor w Izbie Przemysłowo Handlowej w Tarnowie, doktorant na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na specjalności Architektura Krajobrazu. W swoich badaniach zajmuje się teorią miasta kreatywnego a w szczególności wpływem potencjału kreatywnego na rozwój miast liczących pomiędzy 50 tys. a 200 tys. mieszkańców.
 • Gabriela Konopka-Cupiał
  dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Dyrektorka Centrum Transferu Technologii CITTRU, jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego odpowiedzialnej za współpracę z biznesem dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Dyrektorka Centrum Transferu Technologii CITTRU, jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego odpowiedzialnej za współpracę z biznesem, w tym transfer wiedzy i technolog, sprzedaż usług badawczych i ochronę prawną wyników działalności naukowej. Jest osobą współodpowiedzialną za kreowanie polityki uczelni w tym zakresie. Jest współzałożycielem ogólnopolskiego Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT), zrzeszającego obecnie ponad 80 jednostek naukowych, w którym pełniła rolę członka pierwszej rady koordynacyjnej. Jest laureatem ministerialnego programu Brokerzy Innowacji, a także członkiem ASTP – europejskiego stowarzyszenia osób zajmujących się transferem technologii.
 • Ksenia Ostrowska
  dr hab. inż. Ksenia Ostrowska Dyrektor Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysłu 4.0 na Politechnice Krakowskiej. Była inicjatorką zbudowania na Wydziale Mechanicznym Edukacyjnej linii Przemysłu 4.0 dr hab. inż. Ksenia Ostrowska Dyrektor Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysłu 4.0 na Politechnice Krakowskiej. Była inicjatorką zbudowania na Wydziale Mechanicznym Edukacyjnej linii Przemysłu 4.0, która obecnie jest w fazie budowy. Jest też akredytowanym personelem w Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej, które jest jednym z najlepszych laboratoriów na świecie, a działa jako akredytowane przez PCA laboratorium wzorcujące. Kierowała lub zrealizowała 16 grantów krajowych i zagranicznych. Jestem autorką i współautorką ok 100 prac naukowych i badawczych. Współpracuje z wieloma uczelniami europejskimi i największymi ośrodkami badawczymi, gdzie była zapraszana na wykłady
 • Tomasz Michałowski
  Tomasz Michałowski Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ukończył też studia MBA na Uniwersytycie Ekonomicznym w Krakowie o profilu Biznes i Administracjq oraz Collegium Humanum w Tomasz Michałowski Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ukończył też studia MBA na Uniwersytycie Ekonomicznym w Krakowie o profilu Biznes i Administracjq oraz Collegium Humanum w Warszawie o profilach Zarządzanie Bezpieczeństwem oraz Górnictwem i Energetyka. Był szefem gabinetu politycznego Jarosława Gowina w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz Wojciecha Murdzka w Ministerstwie Nauki I Szkolnictwa Wyższego. Przez 12 lat byl doradcą prezydenta Nowego Sącza. Obecnie wykładowca na Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, współorganizator Forum Polsko Słowackiego poza Obszarem Transgranicznym. Wspólpracownik Instytutu Studiow Wschodnich organizującego Forum Ekonomiczne kiedyś w Krynicy Zdrój dziś w Karpaczu. Doradca w spółkach we Wrocławiu i Katowicach. Członek Stowarzyszenia FONTES. „Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa”.
 • Dawid Kmiecik
  Dawid Kmiecik Przedsiębiorca, wizjoner, twórca projektu Ecomotional i ekspert elektromobilności.