Przejdź do treści

Świętokrzyska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości


Świętokrzyska
Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości

Joanna Pyżanowska
Sekretarz

Świętokrzyskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości
joanna.pyzanowska@fppp.gov.pl
736 849 911

Świętokrzyska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości

Świętokrzyska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości ma 20 członków. Wśród członków Rady są wybitni naukowcy, jednocześnie sprawujący w Fundacji funkcję ekspertów w dziedzinach związanych z Przemysłem 4.0. Są tu również regionalni przedsiębiorcy, którzy mają ogromne doświadczenie w praktyce budowania
i rozwijania przedsiębiorstw w zmiennych warunkach gospodarczych. Mamy w Radzie również aktywnie działających przedstawicieli klastrów i izb gospodarczych, którzy na co dzień wspierają lokalnych przedsiębiorców w ich działalności, a także współpracują z Radą w organizacji szkoleń i warsztatów.

Świętokrzyska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości podejmuje w/w działania poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla regionalnych przedsiębiorców,
a także poprzez czynny udział jako ciało doradcze i merytoryczne w różnych regionalnych wydarzeniach społeczno-gospodarczych (takich, jak kongresy, konwencje, panele dyskusyjne, itp.).

Skład rady


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na