Przejdź do treści

Opolska
Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości

Krzysztof Tokarski
Sekretarz

Opolskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości
krzysztof.tokarski@fppp.gov.pl
509 616 610

Opolska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości

Opolska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości ma 20 członków. Wśród członków Rady są wybitni naukowcy, jednocześnie sprawujący w Fundacji funkcję ekspertów w dziedzinach związanych z Przemysłem 4.0. Są tu również regionalni przedsiębiorcy, którzy mają ogromne doświadczenie w praktyce budowania
i rozwijania przedsiębiorstw w zmiennych warunkach gospodarczych. Mamy w Radzie również aktywnie działających przedstawicieli klastrów i izb gospodarczych, którzy na co dzień wspierają lokalnych przedsiębiorców w ich działalności, a także współpracują z Radą w organizacji szkoleń i warsztatów.

Opolska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości podejmuje w/w działania poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla regionalnych przedsiębiorców,
a także poprzez czynny udział jako ciało doradcze i merytoryczne w różnych regionalnych wydarzeniach społeczno-gospodarczych (takich, jak kongresy, konwencje, panele dyskusyjne, itp.).

Skład rady

 • Tomasz Witkowski
  Tomasz Witkowski (Przewodniczący) Wicewojewoda opolski, z wykształcenia jest ekonomistą. Ma bogate doświadczenie samorządowe. Pełnił m.in.: funkcję skarbnika gminy Olszanka, skarbnika powiatu brzeskiego oraz Tomasz Witkowski (Przewodniczący) Wicewojewoda opolski, z wykształcenia jest ekonomistą. Ma bogate doświadczenie samorządowe. Pełnił m.in.: funkcję skarbnika gminy Olszanka, skarbnika powiatu brzeskiego oraz głównego księgowego w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. Jako zastępca burmistrza Brzegu nadzorował m.in. piony odpowiedzialne za sprawy społeczne i oświatowe. Ekspert FPPP.
 • Marcin Lorenc
  prof. dr hab. inż. Marcin Lorenc (Wiceprzewodniczący) Rektor Politechniki Opolskiej, polski elektrotechnik, doktor habilitowany nauk technicznych, profesor Politechniki Opolskiej, od 2019 rektor Politechniki Opolskiej. prof. dr hab. inż. Marcin Lorenc (Wiceprzewodniczący) Rektor Politechniki Opolskiej, polski elektrotechnik, doktor habilitowany nauk technicznych, profesor Politechniki Opolskiej, od 2019 rektor Politechniki Opolskiej. Ukończył studia wyższe, od 1993 związany zawodowo z Politechniką Opolską. W 1998 na Politechnice Śląskiej uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych na podstawie napisanej pod kierunkiem Jerzego Skubisa pracy pt. Analiza metod wzorcowania układów pomiarowych stosowanych w akustycznej metodzie oceny wyładowań elektrycznych. W 2011 habilitował się na Politechnice Opolskiej. Został kierownikiem Katedry Inżynierii Jakości Produkcji i Usług oraz profesorem nadzwyczajnym (2011–2019) i profesorem uczelni (od 2019) na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki PO[2]. Pracował jako menedżer w przemyśle, zajmując się m.in. wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
 • Bolesław Goranczewski
  prof. Bolesław Goranczewski członek Zarządu Grupy Azoty Kędzierzyn prof. Uniwersytetu Opolskiego. Specjalizuje się w zarządzaniu jakością w przedsiębiorstwach. prof. Bolesław Goranczewski członek Zarządu Grupy Azoty Kędzierzyn prof. Uniwersytetu Opolskiego. Specjalizuje się w zarządzaniu jakością w przedsiębiorstwach. W ramach programów „Współpraca nauki i biznesu drogą do innowacji w regionie” oraz „Nauka wspiera biznes” odpowiedzialny za wdrażanie innowacji procesowych i organizacyjnych w przedsiębiorstwach. W pracy naukowej zajmuje się m. in. dysfunkcjami organizacyjnymi, związanymi ze stosowaniem zintegrowanych systemów zarządzania 
 • Piotr Pancześnik
  Piotr Pancześnik opolski przedsiębiorca. Członek zespołu do spraw bezpieczeństwa i rozwoju w zakresie Odrzańskiej Drogi Wodnej. Inicjator i współzałożyciel Stowarzyszenia Kupców i Piotr Pancześnik opolski przedsiębiorca. Członek zespołu do spraw bezpieczeństwa i rozwoju w zakresie Odrzańskiej Drogi Wodnej. Inicjator i współzałożyciel Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców „Gildia Opolska”. Były wiceprezes „Kongregacji Przemysłowo – Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej”. Od 2020 r. Przewodniczący Zespołu ds. Rozwoju Żeglugi i Turystyki Wodnej w ramach RZGW Gliwice. 
 • Zygmunt Szulc
  Zygmunt Szulc założyciel działającej od 1990 r. firmy EXPLOMET. Firma koncentruje swoją działalność na stosowaniu i rozwijaniu technologii wybuchowej obróbki metali. Zygmunt Szulc założyciel działającej od 1990 r. firmy EXPLOMET. Firma koncentruje swoją działalność na stosowaniu i rozwijaniu technologii wybuchowej obróbki metali. Jest jedynym wytwórcą w Polsce stosującym wymienioną technologię na skalę przemysłową. Współpracujemy z wieloma ośrodkami naukowymi. Dysponuje także profesjonalnym zapleczem naukowo-badawczym pozwalającym na prowadzenie prac rozwojowych w obszarze wytwarzania kompozytów metalicznych oraz ich aplikacji.
 • Jarosław Mamala
  prof. dr hab. inż. Jarosław Mamala od 2012 r. prezes zarządu Parku Naukowo Technologicznego w Opolu. Pod koniec lat 90. XX wieku pracował w sektorze automotive  pełni prof. dr hab. inż. Jarosław Mamala od 2012 r. prezes zarządu Parku Naukowo Technologicznego w Opolu. Pod koniec lat 90. XX wieku pracował w sektorze automotive  pełniąc m. in. funkcję dyrektora ds. technicznych. W latach 2002–2017 koordynował na  Katedrze Pojazdów Politechniki Opolskiej laboratoria techniczne. Jest autorem i współautorem  pięciu monografii a także około stu osiemdziesięciu publikacji naukowych. Zrealizował  kilkadziesiąt wspólnych z sektorem automotive projektów naukowych.
 • Sławomir Kłosowski
  Sławomir Kłosowski od 2021 pełni funkcję wojewody opolskiego, nauczyciel, w latach 2006–2007 wiceminister edukacji, poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji, deputowany do Parlamentu Sławomir Kłosowski od 2021 pełni funkcję wojewody opolskiego, nauczyciel, w latach 2006–2007 wiceminister edukacji, poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji, deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji,  
 • Artur Żurakowski
  dr Artur Żurakowski założyciel i obecnie pełnomocnik zarządu firmy Merkury Sp. z o.o. Pełni funkcję Konsula honorowego Republiki Czeskiej w Opolu. 
 • Rafał Matwiejczuk
  prof. dr hab. Rafał Matwiejczuk Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (specjalizacje badawcze: logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie strategiczne) Prorektor prof. dr hab. Rafał Matwiejczuk Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (specjalizacje badawcze: logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie strategiczne) Prorektor Uniwersytetu Opolskiego ds. rozwoju i finansów Ekspert Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (Research Executive Agency – REA), działającej w ramach uprawnień delegowanych przez Komisję Europejską (European Commission), w procesie oceny projektów złożonych do Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (Innovation and Networks Executive Agency – INEA) 
 • Tomasz Kalla
  Tomasz Kalla manager firmy K2Biznes, zajmującej się doradztwem m.in. w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych w obszarach takich jak cyfryzacja przedsiębiorstw, automatyzacja i Tomasz Kalla manager firmy K2Biznes, zajmującej się doradztwem m.in. w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych w obszarach takich jak cyfryzacja przedsiębiorstw, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych.  
 • Andrzej Frey
  Andrzej Frey Wiceprezes Zarządu Izby Gospodarczej „Śląsk”. Właściciel firmy „Meble Frey” produkującej meble skrzyniowe i tapicerowane. 
 • Bartosz Ryszka
  Bartosz Ryszka Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej. Właściciel firmy „RBLINE” funkcjonującej na rynku od 2010 roku zajmującej się dystrybucją produktów najbardziej rozpoznawalnych marek w Bartosz Ryszka Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej. Właściciel firmy „RBLINE” funkcjonującej na rynku od 2010 roku zajmującej się dystrybucją produktów najbardziej rozpoznawalnych marek w szeroko pojętej branży IT, a także marek, które często oferują produkt wyjątkowy, niszowy. 
 • Adam Zadrożny
  Adam Zadrożny Prezes Stowarzyszenia Park Przemysłowy „Metalchem”, założyciel firmy WT&T Polska Sp. z o.o. działającej na rynku technologii chemicznych, energetycznych i Adam Zadrożny Prezes Stowarzyszenia Park Przemysłowy „Metalchem”, założyciel firmy WT&T Polska Sp. z o.o. działającej na rynku technologii chemicznych, energetycznych i ekologicznych od lat dziewięćdziesiątych. 
 • Grzegorz Kuliś
  Grzegorz Kuliś Prezes Zarządu i współwłaściciel grupy Weegree – działającej w obszarach outsourcingu zatrudnienia, IT oraz consultingu HR. Związany z branżą HR od 13 lat. Grzegorz Kuliś Prezes Zarządu i współwłaściciel grupy Weegree – działającej w obszarach outsourcingu zatrudnienia, IT oraz consultingu HR. Związany z branżą HR od 13 lat. Twórca i pomysłodawca Ogólnopolskiego Konwentu Agencji Pracy. Członek zespołu DaVinci Institute założonego w 1997 roku przez futurystę Thomasa Freya. Instytucji non – profit zajmującej się badaniami i analizami przyszłości. Uczestnik Think Tank’u Inicjatywa Mobilności Pracy, która od 2013 roku łączy środowiska pracodawców, naukowców, pracowników i urzędników, tworząc jedyne w Polsce merytoryczne forum wiedzy o delegowaniu pracowników w ramach swobody świadczenia usług w UE 
 • Marcin Kucia
  Marcin Kucia założyciel firmy HARD BEANS COFFEE ROASTERS – opolskiej palarni kawy. Manager firmy K2Biznes.  
 • Paweł Kurtasz
  dr inż. Paweł Kurtasz ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. W 2011 roku uzyskał tytuł naukowy doktora na kierunku dr inż. Paweł Kurtasz ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. W 2011 roku uzyskał tytuł naukowy doktora na kierunku Elektrotechnika. Jest również absolwentem Studiów Master of Business Administration, prowadzonych przez Akademię Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej przy współpracy EY Academy of Business.  Pomysłodawca i jednym z założycieli działającej w Opolu spółki BSSTC.PL, a w latach 2013-2019 stał na czele jej zarządu. Firma specjalizowała się m. in. w systemach bezpieczeństwa w ruchu lądowym i lotniczym. Obecnie wiceprezes Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”  sp. z o.o.