Przejdź do treści

Wsparcie dla przemysłu 4.0 w Polsce


  • Temat – opracowanie prototypu narzędzia do badania cyfrowej dojrzałości przedsiębiorstw produkcyjnych. Dziedzina – dojrzałość cyfrowa. Autorzy – Katarzyna Nosalska, Katarzyna Śledziewska, Renata Włoch, Jarosław Gracel. Źródło – DELab UW.

Opracowanie przygotowane przez ekspertów DELab-u Uniwersytetu Warszawskiego, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (aktualnie Ministerstwo Rozwoju) oraz Platformy Przemysłu Przyszłości porównuje dotychczasowe modele określające dojrzałość cyfrową firm. Specjaliści przygotowali w oparciu o wcześniejsze badania, literaturę naukową i doświadczenia praktyków prototyp narzędzia służącego do skanowania przedsiębiorstw i diagnozowania ich aktualnej cyfrowej dojrzałości. Narzędzie, obok oceny, przynosi też rekomendacje opisujące kroki, jakie firma powinna wykonać, aby przechodzić skuteczną transformację w kierunku p4.0. Jak podkreślają autorzy raportu…

Transformacja cyfrowa przedsiębiorstw prowadzi do:

  • wzrostu podaży poprzez wzrost produktywności
  • wzrostu popytu dzięki personalizacji i dostosowaniu oferty do rynków klientów końcowych
  • obniżenia kosztów operacyjnych, umożliwiając firmom zrezygnowanie z arbitrażu pracy (różnicy pomiędzy wysokościami wynagrodzeń) i zwiększenie produkcji na rynkach macierzystych
  • wzrostu popytu na wykwalifikowaną siłę roboczą oraz do wzrostu wynagrodzeń.

Prototyp DELab-u UW posłużył z kolei Platformie Przemysłu Przyszłości do stworzenia internetowego narzędzia „Kierunek >> przemysł 4.0”, za pomocą którego przedsiębiorcy i menadżerowie sprawdzają cyfrową dojrzałość swoich organizacji. Zachęcamy zarówno do zapoznania się z opracowaniem, jak i do przeprowadzenia autodiagnozy w naszym portalu.


Pobierz dokument

Wypełnij formularz, aby uzyskać natychmiastowy dostęp do opracowania „Wsparcie dla przemysłu 4.0 w Polsce”.

Zgadzam się na

Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na