Samoocena dojrzałości cyfrowej

Samoocena dojrzałości cyfrowej

Zachęcamy do samodzielnego przeprowadzenia badania, które pokazuje, na jakim etapie jest firma planująca transformację w kierunku Przemysłu 4.0.

Narzędzie zostało zbudowane z uwzględnieniem kluczowych dla Przemysłu 4.0 aspektów rozwoju przedsiębiorstwa. Umożliwia identyfikację etapu rozwoju firmy w kilkunastu wymiarach opartych na 3 filarach: Organizacja, Procesy i Technologie.

Model Dojrzałości Cyfrowej -- infografika

Rolą badania jest określenie aktualnego stanu dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, pokazanie wyzwań i zakresu potrzebnych zmian, których przeprowadzenie pozwoli firmie stać się organizacją zgodną ze standardami Przemysłu 4.0. Zapraszamy do korzystania z narzędzia, a w razie wątpliwości prosimy o kontakt. Powodzenia!

Zarządzanie projektami i współpraca

W jaki sposób zorganizowana jest współpraca pomiędzy zespołami wewnątrz i na zewnątrz Twojej firmy w ramach realizowanych projektów? Wybierz najlepiej pasującą odpowiedź.

Strategia

Jak budowana jest strategia wdrażania rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0. w Twojej firmie?

Szkolenie i rozwój kompetencji pracowników

W jaki sposób realizowane są w Twojej firmie szkolenia przygotowujące pracowników do wdrażania rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0? Proszę wybrać najbardziej pasującą odpowiedź.

Przywództwo

Czy Twoim zdaniem kadra zarządcza ma wiedzę na temat najnowszych rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 i jest skuteczna w ich wdrażaniu?

Integracja

W jakim stopniu zintegrowane są dane i procesy w ramach różnych obszarów działalności Twojej firmy?

Planowanie zasobów i procesów produkcyjnychRealizowanie łańcucha dostawZarządzanie cyklem życia produktu
Procesy zarządzane są centralnie i realizowane metodami ad-hoc przez pracowników, bez wykorzystania zaawansowanych systemów informatycznych.
Procesy zarządzane są centralnie i realizowane przez pracowników według zdefiniowanych procedur, właściwie bez wykorzystania zaawansowanych systemów informatycznych.
Procesy zarządzane są centralnie i realizowane przez pracowników z wykorzystaniem zaawansowanych systemów informatycznych.
Systemy do zarządzania procesami są połączone, ale wymiana danych pomiędzy różnymi procesami i działami dokonywana jest przez pracowników.
Zarządzanie procesami jest całkowicie zautomatyzowane i nie wymaga ingerencji pracowników, a przepływ danych jest zintegrowany pomiędzy różnymi procesami i działami.
Dane są kompleksowo zintegrowane z powiązanymi cyfrowymi narzędziami i systemami, a ich analiza w czasie rzeczywistym pozwala na podejmowanie przez systemy autonomicznych decyzji.

Współpraca z klientem

Jak w Twojej firmie jest prowadzona komunikacja z klientami (biznesowymi i indywidualnymi)?

Standaryzacja zakupów technologii

W jaki sposób w Twojej firmie zorganizowane są procesy zakupu maszyn i technologii?

Optymalizacja efektywności energetycznej

W jaki sposób w Twojej firmie realizowane jest wdrażanie strategii efektywności energetycznej?

Automatyzacja

W jakim stopniu zautomatyzowane są procesy w Twojej firmie (w zakresie produkcji, administracji i infrastruktury budynku)?

Procesy produkcyjne (OT i IT)Administrowanie i zarządzanie firmąInfrastruktura budynku
Procesy są niezautomatyzowane i wykonywane wyłącznie przez pracowników.
Procesy są częściowo zautomatyzowane, ale nadal wymagają znacznej ingerencji pracowników.
Procesy są zautomatyzowane, ale wymagają ingerencji pracowników przy rozpoczęciu i zakończeniu każdego procesu.
Procesy są w pełni zautomatyzowane. Ingerencja pracowników konieczna jest tylko w przypadku niezaplanowanych wydarzeń.
Procesy są w pełni zautomatyzowane, możliwa jest elastyczna rekonfiguracja parametrów i zadań, a niezaplanowane wydarzenia wymagają nieznacznej ingerencji pracowników.
Procesy są w pełni zautomatyzowane, elastyczne, nie wymagają ingerencji pracowników. Systemy do zarządzania procesami są zintegrowane ze wszystkimi systemami przedsiębiorstwa, co umożliwia współpracę pomiędzy różnymi działami lub partnerami zewnętrznymi.

Łączność

Jaki jest stopień zintegrowania komunikacji pomiędzy urządzeniami i systemami w Twojej firmie?

Procesy produkcyjne (OT i IT)Administrowanie i zarządzanie firmąInfrastruktura budynku
Systemy i urządzenia nie są zdolne do interakcji bądź wymiany informacji.
Systemy i urządzenia są połączone w pewnym zakresie, co umożliwia im interakcję i wymianę niektórych informacji.
Systemy i urządzenia są zdolne do interakcji i wymiany informacji bez znaczących ograniczeń.
Systemy i urządzenia są zdolne do interakcji i wymiany informacji oraz są odpowiednio chronione przed niepożądanym dostępem i/lub zakłóceniami.
Zabezpieczone systemy i urządzenia są zdolne do interakcji i wymiany informacji w czasie rzeczywistym przy zachowaniu bezpieczeństwa danych.
Systemy i urządzenia są zabezpieczone, zdolne do interakcji w czasie rzeczywistym i do szybkiej i łatwej rekonfiguracji.

Autonomizacja

W jakim stopniu w Twojej firmie stosowane są autonomiczne rozwiązania i systemy?

Procesy produkcyjne (OT i IT)Administrowanie i zarządzanie firmąInfrastruktura budynku
W firmie nie są używane żadne zaawansowane systemy informatyczne.
Stosowane systemy informatyczne są zdolne do wykonywania zadań na podstawie zaprogramowanej logiki.
Stosowane systemy informatyczne są zdolne do powiadamiania pracowników o odchyleniach od wcześniej określonych parametrów.
Stosowane systemy informatyczne są zdolne do powiadamiania pracowników o odchyleniach i dostarczania informacji o ich możliwych przyczynach.
Stosowane systemy informatyczne są zdolne do przewidywania i powiadamiania pracowników o potencjalnych odchyleniach oraz diagnozowania przyczyn tych anomalii.
Stosowane systemy informatyczne są zdolne do przewidywania i diagnozowania potencjalnych odchyleń oraz do podejmowania autonomicznych i inteligentnych decyzji w celu optymalizacji wydajności i efektywności wykorzystania zasobów.

Inteligentny produkt

Jak wygląda projektowanie produktu w Twojej firmie?

Firma

Proszę podać prawidłowy numer z polskim prefiksem (np. PL7962990469).

Proszę podać rok w formacie RRRR (np. 2020).

Struktura kapitału:

Branża

Branża (w przypadku działalności innej niż produkcja przemysłowa nie zaznaczaj niczego):

Wielkość

Zatrudnieni pracownicy:

powyżej 250

Przybliżona wartość obrotu w ostatnim roku:

powyżej 100 mln PLN

Przybliżona wartość eksportu w ostatnim roku:

powyżej 100 mln PLN

Osoba

Jaką funkcję pełnisz w firmie?

Dane osób wypełniających ankietę są przetwarzane w celu przeprowadzenia badania i przesłania wyników oraz w celach marketingowych. Mogą obejmować adres e-mail oraz ewentualne inne informacje zawarte w formularzu. Ich podanie jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uzyskania wyników badania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Wyniki