Zbadaj stan swojej cyfryzacji: Kierunek » Przemysł 4.0

Wprowadzenie

Narzędzie do samooceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa

Diagnoza 4.0 w 15 minut

Zachęcamy do samodzielnego przeprowadzenia badania, które pokazuje, na jakim etapie jest firma planująca transformację w kierunku Przemysłu 4.0. W naszym internetowym narzędziu trzeba odpowiedzieć na 12 pytań, na podstawie których system przedstawi diagnozę i rekomendacje kierunkujące dalsze decyzje związane z rozwijaniem strategii cyfryzacji w przedsiębiorstwie. Oprócz odpowiedzi na pytania prosimy też o podanie na końcu kilku podstawowych informacji o firmie. Wynik badania będzie dostępny online i w formie pliku .pdf – linki prześlemy mailem.

3 pola badania

Narzędzie zostało zbudowane z uwzględnieniem kluczowych dla Przemysłu 4.0 aspektów rozwoju przedsiębiorstwa. Umożliwia respondentowi identyfikację etapu rozwoju firmy w kilkunastu wymiarach opartych na 3 filarach: Organizacja, Procesy i Technologie.

Po co?

Rolą badania jest określenie aktualnego stanu dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa, pokazanie wyzwań i zakresu potrzebnych zmian, których przeprowadzenie pozwoli firmie stać się organizacją zgodną ze standardami Przemysłu 4.0. Zapraszamy do korzystania z narzędzia, a w razie wątpliwości prosimy o kontakt. Powodzenia!

Zarządzanie projektami i współpraca

W jaki sposób zorganizowana jest współpraca pomiędzy zespołami wewnątrz i na zewnątrz Twojej firmy w ramach realizowanych projektów? Wybierz najlepiej pasującą odpowiedź.

Strategia

Jak budowana jest strategia wdrażania rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0. w Twojej firmie?

Szkolenie i rozwój kompetencji pracowników

W jaki sposób realizowane są w Twojej firmie szkolenia przygotowujące pracowników do wdrażania rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0? Proszę wybrać najbardziej pasującą odpowiedź.

Przywództwo

Czy Twoim zdaniem kadra zarządcza ma wiedzę na temat najnowszych rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 i jest skuteczna w ich wdrażaniu?

Integracja

W jakim stopniu zintegrowane są dane i procesy w ramach różnych obszarów działalności Twojej firmy?

Planowanie zasobów i procesów produkcyjnychRealizowanie łańcucha dostawZarządzanie cyklem życia produktu
Procesy zarządzane są centralnie i realizowane metodami ad-hoc przez pracowników, bez wykorzystania zaawansowanych systemów informatycznych.
Procesy zarządzane są centralnie i realizowane przez pracowników według zdefiniowanych procedur, właściwie bez wykorzystania zaawansowanych systemów informatycznych.
Procesy zarządzane są centralnie i realizowane przez pracowników z wykorzystaniem zaawansowanych systemów informatycznych.
Systemy do zarządzania procesami są połączone, ale wymiana danych pomiędzy różnymi procesami i działami dokonywana jest przez pracowników.
Zarządzanie procesami jest całkowicie zautomatyzowane i nie wymaga ingerencji pracowników, a przepływ danych jest zintegrowany pomiędzy różnymi procesami i działami.
Dane są kompleksowo zintegrowane z powiązanymi cyfrowymi narzędziami i systemami, a ich analiza w czasie rzeczywistym pozwala na podejmowanie przez systemy autonomicznych decyzji.

Współpraca z klientem

Jak w Twojej firmie jest prowadzona komunikacja z klientami (biznesowymi i indywidualnymi)?

Standaryzacja zakupów technologii

W jaki sposób w Twojej firmie zorganizowane są procesy zakupu maszyn i technologii?

Optymalizacja efektywności energetycznej

W jaki sposób w Twojej firmie realizowane jest wdrażanie strategii efektywności energetycznej?

Automatyzacja

W jakim stopniu zautomatyzowane są procesy w Twojej firmie (w zakresie produkcji, administracji i infrastruktury budynku)?

Procesy produkcyjne (OT i IT)Administrowanie i zarządzanie firmąInfrastruktura budynku
Procesy są niezautomatyzowane i wykonywane wyłącznie przez pracowników.
Procesy są częściowo zautomatyzowane, ale nadal wymagają znacznej ingerencji pracowników.
Procesy są zautomatyzowane, ale wymagają ingerencji pracowników przy rozpoczęciu i zakończeniu każdego procesu.
Procesy są w pełni zautomatyzowane. Ingerencja pracowników konieczna jest tylko w przypadku niezaplanowanych wydarzeń.
Procesy są w pełni zautomatyzowane, możliwa jest elastyczna rekonfiguracja parametrów i zadań, a niezaplanowane wydarzenia wymagają nieznacznej ingerencji pracowników.
Procesy są w pełni zautomatyzowane, elastyczne, nie wymagają ingerencji pracowników. Systemy do zarządzania procesami są zintegrowane ze wszystkimi systemami przedsiębiorstwa, co umożliwia współpracę pomiędzy różnymi działami lub partnerami zewnętrznymi.

Łączność

W jakim stopniu zautomatyzowane są procesy w Twojej firmie (w zakresie produkcji, administracji i infrastruktury budynku)?

Procesy produkcyjne (OT i IT)Administrowanie i zarządzanie firmąInfrastruktura budynku
Systemy i urządzenia nie są zdolne do interakcji bądź wymiany informacji.
Systemy i urządzenia są połączone w pewnym zakresie, co umożliwia im interakcję i wymianę niektórych informacji.
Systemy i urządzenia są zdolne do interakcji i wymiany informacji bez znaczących ograniczeń.
Systemy i urządzenia są zdolne do interakcji i wymiany informacji oraz są odpowiednio chronione przed niepożądanym dostępem i/lub zakłóceniami.
Zabezpieczone systemy i urządzenia są zdolne do interakcji i wymiany informacji w czasie rzeczywistym przy zachowaniu bezpieczeństwa danych.
Systemy i urządzenia są zabezpieczone, zdolne do interakcji w czasie rzeczywistym i do szybkiej i łatwej rekonfiguracji.

Autonomizacja

W jakim stopniu w Twojej firmie stosowane są autonomiczne rozwiązania i systemy?

Procesy produkcyjne (OT i IT)Administrowanie i zarządzanie firmąInfrastruktura budynku
W firmie nie są używane żadne zaawansowane systemy informatyczne.
Stosowane systemy informatyczne są zdolne do wykonywania zadań na podstawie zaprogramowanej logiki.
Stosowane systemy informatyczne są zdolne do powiadamiania pracowników o odchyleniach od wcześniej określonych parametrów.
Stosowane systemy informatyczne są zdolne do powiadamiania pracowników o odchyleniach i dostarczania informacji o ich możliwych przyczynach.
Stosowane systemy informatyczne są zdolne do przewidywania i powiadamiania pracowników o potencjalnych odchyleniach oraz diagnozowania przyczyn tych anomalii.
Stosowane systemy informatyczne są zdolne do przewidywania i diagnozowania potencjalnych odchyleń oraz do podejmowania autonomicznych i inteligentnych decyzji w celu optymalizacji wydajności i efektywności wykorzystania zasobów.

Inteligentny produkt

Jak wygląda projektowanie produktu w Twojej firmie?

Firma

Proszę podać prawidłowy numer z polskim prefiksem (np. PL7962990469).

Proszę podać rok w formacie RRRR (np. 2020).

Struktura kapitału:

Branża

Branża:

Wielkość

Zatrudnieni pracownicy:

powyżej 250

Przybliżona wartość obrotu w ostatnim roku:

powyżej 100 mln PLN

Przybliżona wartość eksportu w ostatnim roku:

powyżej 100 mln PLN

Osoba

Jaką funkcję pełnisz w firmie?

Dane osób wypełniających ankietę są przetwarzane w celu przeprowadzenia badania i przesłania wyników oraz w celach marketingowych. Mogą obejmować adres e-mail oraz ewentualne inne informacje zawarte w formularzu. Ich podanie jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uzyskania wyników badania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Wyniki