Przejdź do treści

Programy akcjonariatu pracowniczego w polskich startupach


  • 25% młodych firm korzysta z możliwości finansowego powiązania pracowników z zyskami przedsiębiorstw.
  • Niemal co 3 startup działa w województwie mazowieckim.
  • 9% respondentów badania fundacji Startup Poland, zajmuje się przemysłem 4.0.

Autorzy raportu poruszają temat ESOP-ów (employee stock ownership plan), czyli programów akcjonariatu pracowniczego, które, za sprawą finansowych powiązań pracowników z zyskami i wartością spółek, mają zwiększyć zaangażowanie pracowników w rozwój przedsiębiorstw. Jak czytamy w publikacji, w Polsce maleje liczba młodych firm, które korzystają z takiej możliwości, ponieważ w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością jest to trudne do wykonania, a taką formę prawną ma 45% startupów. To powoduje, że ESOP-y wykorzystuje 1/4 ankietowanych, zaś 30% w ogóle nie bierze ich pod uwagę. Odpowiadając na pytanie o powody, 45% respondentów potwierdziło przeszkody prawne, z kolei 23% nie widzi wartości biznesowej w rozwiązanie, a 15% uważa, że dobrze byłoby powiązać ESOP-y z zachętami podatkowymi. Wojciech Radomski, CEO StethoMe, producenta systemu wykrywania nieprawidłowości w układzie oddechowym zaznacza, że wprowadzenie ESOP-ów nie jest aż tak skomplikowane, o ile pomyśli się o tym już na etapie umowy inwestycyjnej.

Czym zajmują się młode przedsiębiorstwa?

Najwięcej startupów działa w województwie mazowieckim (32%), 9% zarówno w dolnośląskim, jak i małopolskim. Kolejne, z 7%, są województwo wielkopolskie i śląskie. Średnia wieku osób, które założyły najbardziej rozwojowe startupy, to 45 lat, z kolei mediana wieku fundatorów to 34 lata. Powoli wzrasta liczba młodych firm założonych przez co najmniej jedną kobietę – o ile w 2009 roku było ich 10%, o tyle obecnie jest to 20%. Jeśli chodzi o rodzaj oferty, to 32% przedsiębiorstw proponuje klientom produkty, a po 34% wskazań uzyskały usługi, a także połączenie usług i produktów. 9% startupów działa w obszarze przemysłu 4.0, tyle samo zajmuje się rozwiązaniami big data i usługami finansowymi. Prym wiodą algorytmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego – 22% ankietowanych deklaruje, że jest dziedzina ich działalności. Drugie miejsce zajął handel internetowy, trzecie – technologie medyczne.

Działalność na nowych rynkach i bariery

Większość polskich startupów (85%) planuje ekspansję w Unii Europejskiej. Pozostałe kraje Europy za cel obiera sobie 40% młodych firm, a Stany Zjednoczone – 53%. W sumie, działanie na rynkach zagranicznych w ciągu najbliższego roku planuje 78% młodych firm. Docelowo, 1/4 chce przenieść swoją siedzibę. Jeśli chodzi o bariery rozwoju, prowadzący startupy wyliczają: pozyskanie finansowania, koszty zatrudnienia, problemy organizacyjne związane z budową firmy, a także szybko zmieniające się przepisy oraz formalności.

Wnioski pochodzą z publikacji pt. „Polskie Startupy 2021” przygotowanej przez fundację Startup Poland. Raport powstał na podstawie badania prowadzonego od 5 lipca do 31 sierpnia metodą wywiadu wspomaganego komputerowo wśród 229 osób.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na