Przejdź do treści

Majowe wyniki sektora wytwórczego


  • W poprzednim miesiącu produkcja przemysłowa wzrosła o 29,8% w porównaniu rok do roku.
  • Lepsze wyniki niż przed rokiem odnotowały wszystkie grupy monitorowane przez GUS.
  • Ekonomiści ostrzegają, że fabryki nie nadążają z realizacją zamówień.

W maju produkcja sprzedana przemysłu była większa o 29,8% niż rok wcześniej, kiedy ucierpiała z powodu pandemii – spadek rok do roku wyniósł wówczas 16,9%. W porównaniu z kwietniem, wyniki z ubiegłego miesiąca są niższe o 0,8%. Po usunięciu czynników o charakterze sezonowym oba wskaźniki są dodatnie i wynoszą: +29,7% rdr i +0,8% mdm. Wzrost dotyczy wszystkich głównych grup:

  • dóbr inwestycyjnych (np. maszyn) – o 51,3%,
  • dóbr konsumpcyjnych trwałych (np. urządzeń AGD i RTV) – o 49,4%,
  • dóbr zaopatrzeniowych (np. części zamiennych) – o 34,2%,
  • dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (np. napojów) – o 12%,
  • dóbr związanych z energią i jej wytwarzaniem – o 8,8%.

Poszczególne branże

W ramach grup Główny Urząd Statystyczny monitoruje 34 branże, z który 19 odnotowało spadki w zestawieniu z kwietniem. To m.in.: produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Wśród 14 działów ze wzrostami jest wytwórstwo pozostałego sprzętu transportowego, a także koksu i produktów rafinacji ropy naftowej.

Coraz więcej zamówień

Ekonomiści PKO BP zauważają, że na świecie produkcja nie nadąża za dynamicznie rosnącymi zamówieniami. Na przykład, niedobory półprzewodników ograniczyły w zeszłym miesiącu wzrost produkcji w niemieckim sektorze samochodowym. Braki komponentów wpływają także na polskie fabryki – linie montażowe od 23 do 25 czerwca zatrzymały zakłady Volkswagena w Poznaniu i Wrześni.

Wzrost cen

Według wstępnych danych GUS-u w maju, w stosunku do kwietnia, ceny wzrosły o 0,8%, a w porównaniu z majem poprzedniego roku – o 6,5%. Największe wzrosty – o 3,5% dotyczą sekcji górnictwo i wydobywanie. Przetwórstwo przemysłowe zdrożało o 0,7%. W porównaniu z majem ubiegłego roku, największy przyrost cen zanotowali wytwórcy w sekcji górnictwo i wydobywanie – o 25%. Kolejny dział to przetwórstwo przemysłowe – jego ceny zdrożały o 6,3%.

Rekord od 1973 r.

W marcu, w rok po pierwszych spadkach spowodowanych pandemią, produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 18,9%, w kwietniu – o 44,5%. Wyniki za kolejny miesiąc eksperci PKO BP tłumaczą stabilizacją trendu, który może wpłynąć na przyrost PKB w całym roku, który ostatecznie będzie wyższy od aktualnych przewidywań wynoszących 5,1%. Podobnie kształtują się prognozy globalne – z danych IHS Markit wynika, że światowa gospodarka w drugim kwartale 2021 roku przewyższyła już maksymalny poziom PKB sprzed pandemii, osiągnięty w czwartym kwartale 2019 roku. Specjaliści zakładają, że w tym roku światowe PKB wzrośnie o 6%, po spadku o 3,5% w ubiegłym. Byłby to najwyższy wzrost od 1973.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na