Przejdź do treści

Wyniki polskiego przemysłu w rok po wybuchu pandemii


  • Sektor wytwórczy w marcu odnotował wzrost o 18,9% w porównaniu z ubiegłym rokiem.
  • Z analiz wynika, że przemysł jest powyżej trendu sprzed pandemii COVID-19.
  • Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, najlepsze wyniki, w ujęciu rok do roku, dotyczą wytwórców sprzętu elektrycznego, elektronicznego oraz samochodów.

O 18,9% zwiększyła się produkcja sprzedana przemysłu w porównaniu z marcem ubiegłego roku i o 18,6% w zestawieniu z miesiąc do miesiąca. Po wyrównaniu sezonowym, polegającym na wyeliminowaniu wpływu takich czynników, jak różna liczba dni roboczych czy regularne odchylenia od trendów, marcowe wskaźniki to: +15,7% rdr oraz +2,3% mdm. Eksperci Głównego Urzędu Statystycznego zwracają uwagę na wzrost w pierwszym kwartale o 7,9% w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku. Analitycy Banku Pekao w komentarzu do wskaźników z marca wyjaśniają, że poziom wytwórczości przemysłu w Polsce jest powyżej trendu sprzed pandemii, z którym zrównał się w grudniu. Z kolei ekonomista PKO BP, Michał Rot, podkreśla, że wyniki są dużo wyższe od zeszłomiesięcznych prognoz.

Poszczególne branże

Wzrosty w porównaniu z marcem 2020 roku obejmują 27 spośród 34 branż monitorowanych przez GUS. Największe – o 57,5% – dotyczą producentów urządzeń elektrycznych (np. sprzętu gospodarstwa domowego, oświetlenia, baterii). Jak tłumaczy zespół PKO Research, zmiana w tym dziale nie jest spowodowana zeszłorocznymi ograniczeniami, bo jego wyniki w marcu 2020 były dodatnie. W lepszej sytuacji niż przed rokiem są także wytwórcy komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, samochodów, mebli, wyrobów z metali, oraz maszyn i urządzeń. Spadki dotyczą 6 branż – między innymi produkcji wyrobów farmaceutycznych. Jeśli chodzi o zestawienie miesiąc do miesiąca, poprawę odnotowały przedsiębiorstwa z 32 działów.

Marzec według IHS Markit

Mierzony przez firmę IHS Markit wskaźnik aktywności zakupowej przemysłu w Polsce w marcu wyniósł 54,3 punktu, co oznacza, że sytuacja sektora była najlepsza od czerwca 2018 roku. Na wzrost z poprzedniego miesiąca wpłynęły 4 subindeksy – czas dostaw, nowe zamówienia, produkcja i zatrudnienie. PMI urosło 4 raz z rzędu, co wcześniej miało miejsce 8 lat temu. Od drugiej połowy ubiegłego roku odczyty utrzymują się powyżej 50 oznaczającego tzw. próg neutralności – przekroczenie go jest sygnałem dobrej kondycji sektora.

Wyniki z ubiegłego roku

Na początku pandemii w Polsce produkcja sprzedana przemysłu po wyrównaniu sezonowym była niższa o 4,8% w porównaniu z marcem 2019 roku i o 7,2% w zestawieniu z lutym 2020. Spadki odnotowało 16 dziedzin – produkcja samochodów, przyczep i naczep, wydobycie węgla czy produkcja mebli. Najbardziej znacząco zwiększyła się wytwórczość w branży wyrobów farmaceutycznych. Pod koniec pierwszego kwartału 2020, z powodu rosnącej liczby infekcji, działanie wstrzymały fabryki koncernów motoryzacyjnych, m.in. Volkswagena, Toyoty oraz Fiata.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na