Przejdź do treści

GUS o produkcji przemysłowej w kwietniu


  • W porównaniu z kwietniem 2021 roku produkcja przemysłowa wzrosła o 15,6% po wyrównaniu sezonowym.
  • W ujęciu miesięcznym zmniejszyła się o 0,4%.
  • Branże, których sytuacja się poprawiła, to m.in. produkcja artykułów spożywczych oraz koksu i produktów rafinacji ropy naftowej.

Produkcja przemysłowa w kwietniu wzrosła rok do roku o 13%, ale spadła w porównaniu z marcem o 11,3%. Wartości, po wyrównaniu sezonowym, czyli wyeliminowaniu czynników wpływających na odchylenia od trendów, wyniosły odpowiednio: +15,6% oraz -0,4%. Główny Urząd Statystyczny podsumował również dane za pierwszy kwartał – produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w zestawieniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 15,1%.

Główne grupowania

W skali roku wartości wzrosły w 4 z 5 głównych grupowań. Najbardziej – o 27,3% – zwiększyła się produkcja dóbr związanych z energią. Wzrosty dotyczą również produkcji dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (np. artykułów spożywczych czy odzieży), inwestycyjnych, jak maszyny potrzebne w procesach wytwórczych, a także zaopatrzeniowych, m.in. surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych, które głównie służą dalszej produkcji.

Poszczególne branże

Podsumowanie obejmuje również zestawienie wyników 34 branż monitorowanych przez GUS, spośród których 30 poprawiło swoje wyniki w porównaniu z kwietniem 2021 roku. W lepszej sytuacji są producenci koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, wyrobów z metali, artykułów spożywczych, maszyn i urządzeń oraz przedmiotów z drewna, korka, słomy i wikliny. Spadki odnotowały 4 działy przemysłu związane m.in. z produkcją komputerów, elektroniki i urządzeń optycznych, a także elektrycznych.

Sektor przemysłowy wg S&P Global

Wskaźnik PMI oceniany przez firmę analityczną S&P Global spadł w kwietniu o 0,3 w porównaniu z marcem, co jest sygnałem powolniejszego tempa rozwoju sektora przemysłowego. Gorsze niż miesiąc wcześniej wyniki spowodowała m.in. mniejsza liczba nowych zamówień z kraju i zagranicy, wyższe koszty paliw i metali, a w konsekwencji – wyższe ceny wyrobów gotowych. W kwietniu wydłużyły się dostawy środków produkcji do fabryk, przez co zwiększyły się zaległości. Poprawę odnotowały dwa subindeksy – dotyczący zatrudnienia nowych osób i samego wytwarzania.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na