Przejdź do treści

Eurostat: produkcja w grudniu na plusie


  • W grudniu sektor wytwórczy Unii Europejskiej poprawił wynik o 0,7% mdm i 2,6% rdr.
  • Sektor przemysłowy Wspólnoty w ubiegłym roku odnotował wzrost o 8,2% w zestawieniu z rokiem poprzednim.
  • Miesiąc do miesiąca najlepsze odczyty dotyczą producentów dóbr kapitałowych.

W porównaniu z listopadem 2021 roku, produkcja przemysłowa w grudniu zwiększyła się o 1,2% w strefie euro i o 0,7% w Unii Europejskiej – podaje Europejski Urząd Statystyczny. Z kolei w zestawieniu z grudniem 2020 roku, wzrost w państwach ze wspólną walutą wyniósł 2,4%, a w całej organizacji – 2,6%. Komparacja danych z 2020 i 2021 roku również sygnalizuje poprawę sytuacji sektora – o 7,8% w krajach strefy euro oraz o 8,2% we Wspólnocie.

Porównanie grudnia z listopadem

Miesiąc do miesiąca w Unii Europejskiej najbardziej wzrosła produkcja dóbr kapitałowych używanych do wytwarzania innych towarów (+1,8%). Wytwórstwo dóbr pośrednich, czyli częściowo przetworzonych i zużywanych w dalszych procesach produkcyjnych, a także dóbr związanych z energią zwiększyła się o 0,2%. Dodatni wynik odnotowały również przedsiębiorstwa zajmujące się nietrwałymi dobrami konsumpcyjnymi, jak napoje i ubrania (+0,1%), a wynik producentów trwałych dóbr konsumpcyjnych (np. mebli i elektroniki) nie zmienił się w porównaniu z listopadem. W tym zestawieniu najlepsze wyniki osiągnęły Irlandia, Litwa, a także Luksemburg. Najgorsze wskaźniki dotyczą Czech, Austrii i Włoch.

Zestawienie rok do roku

W ujęciu rocznym najlepiej wypadły: Litwa, Bułgaria i Polska, zaś najsłabsze wyniki zanotowały Malta, Irlandia i Czechy. Jeśli chodzi o kategorie wytwarzanych produktów, najbardziej wzrosła produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (+8%). Kolejne były sektory dóbr związanych z energią (+6,1%), konsumpcyjnych trwałych (+3,2%) oraz pośrednich (+2,4%). Wynik ujemny dotyczy dóbr kapitałowych – ich wskaźnik wyniósł -0,8%.

Dane GUS-u

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, polska branża produkcyjna w grudniu odnotowała wzrost rok do roku (+13,7%) i spadek miesiąc do miesiąca (-0,2%). W skali roku poprawiły się wyniki wszystkich głównych grupowań, przy czym największe wzrosty notowali przedsiębiorcy zajmujący się dziedziną dóbr związanych z energią. Wśród branż z lepszymi wynikami znalazły się m.in.: produkcja metali, chemikaliów, napojów, papieru i wyrobów z papieru czy wytwarzanie wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na