Przejdź do treści

Wyniki produkcji przemysłowej w marcu – wzrost o 17,2% rok do roku


 • Wynik porównania z lutym to +2,1%.
 • W lepszej sytuacji w ujęciu rocznym jest 31 z 34 monitorowanych branż.
 • Jeśli chodzi o zestawienie miesiąc do miesiąca, spadki odnotowały firmy z działu związanego z produkcją pojazdów samochodowych, przyczep i naczep.

W marcu produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się o 17,3% w porównaniu z marcem ubiegłego roku, a w zestawieniu z lutym tego roku – o 18,2%. Po wyrównaniu sezonowym, czyli wyeliminowaniu odchyleń od trendów, oba wskaźniki są dodatnie i wynoszą odpowiednio: +17,2% i +2,1%. Jak wynika z analizy Głównego Urzędu Statystycznego, w pierwszym kwartale roku wyniki produkcji przemysłowej są lepsze o 16,7% w ujęciu rocznym.

Poprawa sytuacji dotyczy wszystkich głównych grupowań dóbr:

 • związanych z energią (+57,3%)
 • zaopatrzeniowych, tj. półproduktów wykorzystywanych przy wytwarzaniu innych przedmiotów (+15,3%)
 • konsumpcyjnych nietrwałych, np. artykułów spożywczych i chemii (+11,8%)
 • konsumpcyjnych trwałych, jak meble czy sprzęt elektroniczny (+7,9%)
 • inwestycyjnych, np. maszyn używanych do produkcji (+5,9%).

Poszczególne branże

GUS monitoruje 34 działy przemysłowe, a wzrost produkcji sprzedanej w marcu w zestawieniu rok do roku odnotował w 31. Wśród nich są branże związane z:

 • wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę
 • naprawą, konserwacją i instalowanie maszyn i urządzeń
 • produkcją wyrobów z metali
 • wytwarzaniem wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny
 • produkcją chemikaliów i wyrobów chemicznych
 • produkcją maszyn i urządzeń.

Spadki dotyczą trzech działów – produkcji urządzeń elektrycznych, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, a także skór i wyborów skórzanych. Z kolei z porównania z lutym wynika, że sytuacja poprawiła się w 33 branżach, natomiast pogorszyła o 1% w jednej – produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep.

Luty w UE

Dane za luty dla Unii Europejskiej podsumował Eurostat. Zgodnie z nimi, w Unii Europejskiej produkcja przemysłowa miesiąc do miesiąca wzrosła o 0,6%, a w strefie euro o 0,7%. W ujęciu rocznym wskaźnik dla UE wyniósł +3%, a dla krajów ze wspólną walutą +2%. Państwa z najlepszymi wynikami w zakresie produkcji przemysłowej w lutym to: Włochy, Chorwacja i Irlandia (porównanie ze styczniem), a także Litwa, Polska i Bułgaria (porównanie z lutym 2021 roku).


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na