Przejdź do treści

Produkcja przemysłowa w lutym zwiększyła się o 17,6%


  • Odczyt dotyczy porównania z lutym 2021 roku.
  • W zestawieniu ze styczniem wzrost wyniósł 3,6%.
  • Lepsza sytuacja dotyczy wszystkich głównych grupowań monitorowanych przez GUS, a także 29 spośród 34 obserwowanych branż.

O 17,6% wzrosła produkcja sprzedana przemysłu w lutym w stosunku do lutego ubiegłego roku, za to w zestawieniu ze styczniem zwiększyła się o 3,6%. Po wyrównaniu sezonowym, tj. wyeliminowaniu wpływu takich czynników, jak różna liczba dni roboczych czy odchylenia od trendów, oba wskaźniki są dodatnie i wyniosły: +17,6% rdr oraz +2,1% mdm. Jak sygnalizuje Główny Urząd Statystyczny, produkcja przemysłowa w ciągu 2 pierwszych miesięcy 2022 roku wzrosła o 17,4% w porównaniu z analogicznym okresem 2021.

Główne grupy

W ujęciu rocznym lepsze wyniki odnotowały wszystkie główne grupowania przemysłowe monitorowane przez GUS, czyli produkcja dóbr:

  • związanych z energią – m.in. wydobywanie węgla kamiennego, górnictwo gazu ziemnego (+32,7%)
  • zaopatrzeniowych, np. papieru, wyrobów z paperu, chemikaliów, metali (+19%)
  • inwestycyjnych, np. samochodów, maszyn i urządzeń, komputerów oraz statków kosmicznych (+13,8%)
  • konsumpcyjnych trwałych, tj. AGD, sprzętu elektronicznego, mebli, wyrobów jubilerskich (+11,6%)
  • konsumpcyjnych nietrwałych – m.in. odzieży, napojów czy artykułów spożywczych (+9,9%).

Branże

GUS zbiera informacje dotyczące 34 branż – w 29 z nich, mających w sumie 94,3% udziału wartości produkcji, sytuacja jest lepsza niż w lutym ubiegłego roku. Największe wzrosty odnotowali przedsiębiorcy zajmujący się naprawą, konserwacją i instalowaniem maszyn i urządzeń (+60%), wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (+37,7%) oraz produkcją wyrobów farmaceutycznych (+35,4%). Spadek wystąpił w 5 działach, m.in. w wytwarzaniu urządzeń elektrycznych (-4%), skór i wyrobów skórzanych (-7,9%), a także wyrobów tytoniowych (-2,4%).

Purchasing Managers’ Index

W lutym wskaźnik aktywności finansowej obliczany przez przedsiębiorstwo analityczne IHS Markit wyniósł 54,7 punktu. To 20 odczyt z rzędu, który przekroczył 50, czyli próg neturalny – wskazania powyżej tej wartości sygnalizują dobrą sytuację branży. Jednocześnie wytwórcy zwracali uwagę na niedostateczną liczbę pracowników spowodowaną zakażeniami SARS-CoV-2, a także brak w materiałach spowodowane wydłużonym czasem dostaw.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na