Przejdź do treści

Produkcja przemysłowa w styczniu wzrosła o 16,4%


  • Wynik dotyczy porównania ze styczniem 2021 roku, po wyeliminowaniu wpływu zmienności sezonowej.
  • W zestawieniu z grudniem odczyt wyniósł +4,2%.
  • W lepszej sytuacji niż przed rokiem są m.in. producenci artykułów spożywczych, wyrobów tekstylnych oraz komputerów.

Produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się w styczniu o 19,2% w porównaniu ze styczniem 2021 roku, a w zestawieniu z grudniem odczyt wykazał spadek o 3%. Natomiast po wyrównaniu sezonowym, czyli wyeliminowaniu różnicy w liczbie dni roboczych oraz efektu sezonowości, oba wskaźniki są dodatnie i wynoszą: +16,4% rdr i +4,2% mdm.

Główne grupowania przemysłowe

Jak zaznaczają analitycy Głównego Urzędu Statystycznego, wzrost w skali roku dotyczy wszystkich głównych grupowań przemysłowych (ang. main industrial grouping), czyli produkcji dóbr:

  • związanych z energią (+39,2%),
  • zaopatrzeniowych (+19%),
  • konsumpcyjnych trwałych (+15,9%),
  • inwestycyjnych (+11,5%)
  • konsumpcyjnych nietrwałych (+10,4).

Są to sekcje używane do analizy, ponieważ pozwalają właściwie przedstawić rozwój przemysłu w czasie – czytamy na stronie Eurostatu.

Poszczególne działy przemysłu

Główne sekcje dzielą się na 34 działy, z których 33 w styczniu odnotowały wzrost w stosunku do stycznia 2021 roku. To m.in. wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego, produkcja artykułów spożywczych, napojów, tekstyliów, towarów z drewna czy wytwarzanie papieru. W lepszej sytuacji są również producenci komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz wyborów z metali.

Produkcja przemysłowa w Unii Europejskiej

Według danych Europejskiego Urzędu Statystycznego dotyczących grudnia, sektor produkcyjny UE poprawił swoje wyniki o 0,7% miesiąc do miesiąca i 2,6% rok do roku. W ujęciu miesięcznym najlepsze wyniki osiągnęły Irlandia, Litwa oraz Luksemburg, zaś najsłabsze – Czechy, Austria i Włochy. Z kolei w porównaniu z grudniem 2020 roku, produkcja przemysłowa zwiększyła się najbardziej na Litwie, w Bułgarii i Polsce, a spadła na Malcie, w Irlandii i Czechach.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na