Przejdź do treści

Produkcja przemysłowa w kwietniu wzrosła o 44,5%


  • W sytuacji lepszej niż przed rokiem są m.in. wytwórcy pojazdów, mebli i urządzeń elektrycznych.
  • Największy wzrost dotyczy dwóch grup – urządzeń używanych w produkcji i dóbr konsumpcyjnych trwałych.
  • Przez pierwsze 4 miesiące tego roku sprzedano o 15,5% produktów więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku.

W kwietniu produkcja przemysłowa zwiększyła się o 44,5% w porównaniu rok do roku (po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym, jak liczba dni pracy, wskaźnik wyniósł 44,7%). Największy wzrost odnotowano w sektorach zajmujących się wytwarzaniem samochodów, przyczep i naczep, mebli i urządzeń elektrycznych. Natomiast spadek dotyczy dwóch działów związanych górnictwem i wydobywaniem. Jeśli chodzi o główne grupy, to najbardziej, bo o 146,3%, zwiększyła się produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych (np. urządzeń RTV i AGD), jednak eksperci GUS-u zwracają uwagę na fakt, że rok temu ten dział odnotował duży spadek – o 48%. Podobnie jest z wyrobami inwestycyjnymi, czyli m.in. maszynami produkcyjnymi – wzrosły o 109,5% w porównaniu rok do roku, ale warto pamiętać, że w kwietniu 2020 roku wskaźniki zmalały o 51%. 

Mniej niż w marcu

Z kolei w zestawieniu z marcem produkcja spadła o 9,2% (po wyrównaniu sezonowym o 0,4%). Mniej wytworzono artykułów spożywczych, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, a także wyrobów chemicznych. Wzrost dotyczy czterech działów, m.in. gospodarki odpadami i odzysku surowców. Jak wyliczyli statystycy, od 1 stycznia do końca kwietnia sprzedano 15,5% wyrobów produkcji przemysłowej więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. 

Tendencja wzrostowa

Według danych GUS w marcu produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się o 18,9% w porównaniu rok do roku. Wzrost odnotowano w 27 działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 57,5%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 54,9%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 51,1% czy mebli – o 35,1%. Spadek zauważono w sześciu branżach, np. związanych ze sprzętem transportowym – o 17,1%, wyrobami farmaceutycznymi – o 16,9%, koksem i produktami rafinacji ropy naftowej – o 11,1%. W stosunku do lutego lepiej radziły sobie wszystkie grupy przemysłowe. Dóbr konsumpcyjnych trwałych stworzono więcej o 52,1%, inwestycyjnych – o 26,6%, a zaopatrzeniowych, tj. surowców i materiałów używanych w produkcji – o 21,9%. Najmniejszy przyrost wystąpił w sekcji dóbr związanych z energią – o 0,4%.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na