Przejdź do treści

GovTech i Microsoft o cloud computingu w administracji publicznej


  • Centrum GovTech i Microsoft podpisały umowę w sprawie przygotowania strategii „Tech Fit 4 Poland”.
  • Chodzi o dostosowanie europejskich założeń w zakresie nowych technologii i suwerenności cyfrowej do polskich potrzeb.
  • W tekście przypominamy o powstających w naszym kraju regionach usług chmurowych Microsoftu i Google’a.

GovTech, międzyresortowy zespół działający przy premierze, zajmujący się koordynacją i prowadzeniem projektów cyfrowych, podpisał porozumienie z Microsoftem. Dokument dotyczy współpracy przy wdrażaniu rozwiązań cloud computingowych w administracji publicznej, a także wykorzystania sztucznej inteligencji w usługach dostępnych dla obywateli. GovTech i Microsoft przygotują strategię „Tech Fit 4 Poland”, dostosowując europejskie plany w zakresie nowych technologii, suwerenności i transformacji cyfrowej do polskich uwarunkowań. Organizacje skoncentrują się na takich zagadnieniach, jak system opieki zdrowotnej, energetyka czy zrównoważony rozwój.

Miliard dolarów na rozwój kompetencji i centra danych

W minionym roku koncern ze Stanów Zjednoczonych podpisał umowę z Operatorem Chmury Krajowej, zgodnie z którą w Polsce powstanie region usług cloud computingu. To sieć połączonych centrów danych zapewniających niskie opóźnienia w transferze. Porozumienie, poza rozszerzeniem oferty OChK o usługi infrastruktury sieciowej, baz danych czy AI i IoT, obejmuje program podnoszenia kwalifikacji pracowników, nauczycieli, studentów i specjalistów IT. Kursy dotyczą przede wszystkim przetwarzania danych w chmurze, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i analizy danych.

Google Cloud Warszawa

W Polsce w tym roku powstaną także trzy centra danych, działające w ramach Regionu Google Cloud. Infrastruktura zapewni dostęp do oprogramowania umożliwiającego uruchamianie maszyn wirtualnych, platformę do zarządzania aplikacjami kontenerowymi i bazy danych o wysokiej wydajności. Google planuje rozwijać centrum badań i rozwoju technologii chmury obliczeniowej oraz, podobnie jak Microsoft, prowadzić szkolenia. Jedną z takich inicjatyw jest program Firmy Jutra, prowadzony we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju i Chmurą Krajową. Uczestnicząc w nim, przedsiębiorcy mają dostęp do szkoleń z zakresu analityki internetowej czy metody Lean Canvas, ułatwiającej rewizję modeli biznesowych.

Chmura w polskich przedsiębiorstwach

Zgodnie z opracowaniem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”, w 2019 roku 17,5% firm korzystało z chmury. Najczęściej robią to duże organizacje – w tej grupie 52% używa usług chmurowych. W przypadku średnich firm odsetek wynosi 27,9%, a w małych przedsiębiorstwach – 14,1%. Z kolei według badania prowadzonego przez IDG, blisko połowa średnich i dużych organizacji w Polsce uważa, że wdrożenie cloud computingu wymaga nie tylko umiejętności z zakresu technologii, ale też związanych z prawem, finansami i zarządzaniem. 48% stwierdza, że najtrudniejszy jest etap planowania migracji danych, według 41% główne wyzwanie to projektowanie architektury. Co czwarta średnia firma i 15% dużych uważają, że brak kompetencji chmurowych przekłada się na niższe przychody i spadek konkurencyjności.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na