Przejdź do treści

Jakie narzędzia cyfrowe wykorzystują polscy wytwórcy?


  • Z systemów wspomagających zarządzanie chętniej korzystają większe firmy.
  • Przedsiębiorcy chcą wdrażać aplikacje chmurowe, big data i AI.
  • Najczęściej wymienianą barierą wdrożenia jest brak zaufania do bezpieczeństwa cloud computingu.
  • To wnioski z raportu pt. „Cyfryzacja branży produkcyjnej” opracowanego przez S&T i Smartscope.

86% polskich przedsiębiorstw produkcyjnych używa systemów wspierających zarządzanie firmą. Najchętniej z oprogramowania typu ERP (ang. Enterprise Resources Planning) czy S&OP (ang. Sales and Operations Planning) korzystają organizacje zatrudniające co najmniej 750 pracowników. Jeśli chodzi o plany, respondenci najczęściej deklarowali chęć wdrożenia aplikacji przetwarzających dane w chmurze, big data i algorytmów AI, internetu rzeczy oraz rozwiązań, jak MES i SCADA, pomagające automatyzować procesy. Obszary, w których już działają narzędzia cyfrowe, to: finanse i księgowość, sprzedaż, a także zarządzanie zespołem. 34% przedsiębiorców chce rozwijać systemy na własnej infrastrukturze IT, co 10 wybrałby chmurę, z kolei 42% nie ma preferowanego modelu – decyzję uzależniają od konkretnego przypadku.

Zalety i bariery

Jeśli chodzi o zalety korzystania z chmury, ankietowani wyliczają brak konieczności inwestowania we własną infrastrukturę, możliwość rozbudowy zgodnie z potrzebami, dostęp do najnowszych funkcji software’u, niezależność od awarii oraz większą odporność na zagrożenia bezpieczeństwa. Wśród barier wdrożeń przedsiębiorcy wymieniają brak zaufania do bezpieczeństwa, ograniczone możliwości dopasowania do specyficznych procesów, brak pewności wobec rozwiązań subskrypcyjnych, a także obawy związane ze sprawną migracją danych. Autorzy raportu podkreślają, że najrzadziej wskazywaną przeszkodą była niemożność amortyzacji kosztów wynikający z tego, że oprogramowanie nie wchodzi w skład majątku trwałego przedsiębiorstwa.

Wyzwania w zakresie cyberbezpieczeństwa

Zabezpieczenie danych przed nieautoryzowanym udostępnieniem i utratą to dwie najczęstsze bolączki przedsiębiorców w kontekście cyberochrony. Menadżerowie obawiają się również bezpieczeństwa przesyłu danych do chmury obliczeniowej. Jak wynika z publikacji, im większa firma, tym większe niepokoje związane z ochroną informacji. Wojciech Fritz, ekspert S&T, zaznacza w komentarzu, że jeśli uwzględnić fakt, że firmy produkcyjne są najczęstszym celem dla cyberszpiegostwa (dotyczy ich ponad 1/3 tego typu naruszeń), obawy respondentów nie powinny dziwić.

O raporcie

„Cyfryzacja branży produkcyjnej” to publikacja przygotowana rzez firmę S&T we współpracy z agencją badawczą Smartscope w maju i czerwcu. W badaniu, prowadzonym metodami wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego i kwestionariusza na stronie internetowej, wzięło udział ponad 120 menadżerów firm produkcyjnych. Przedsiębiorstwo S&T zajmuje się wdrożeniami z zakresu bezpieczeństwa IT, infrastruktury serwerowej, a także rozwiązań sieciowych.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na