Przejdź do treści

IDG sprawdziło chmurowe kompetencje polskich firm


  • Blisko połowa przedsiębiorców uważa, że do wdrożenia chmury potrzeba kompetencji technologicznych oraz związanych z prawem czy finansami.
  • W 21% firm pracują osoby z kompetencjami pozwalającymi na wdrożenie i prowadzenie chmurowych przedsięwzięć.
  • 52% średnich i dużych firm w Polsce chce szkolić własne działy IT.
  • To wnioski z raportu „Kompetencje chmurowe firm w Polsce 2020”

47% średnich i dużych firm w Polsce uważa, że we wdrażaniu chmury potrzebne są zarówno umiejętności technologiczne, związane z projektowaniem systemów i migracją danych, jak i dotyczące prawa, finansów czy zarządzania. Za najtrudniejszy etap wprowadzenia cloud computingu 48% przedsiębiorców uznaje zaplanowanie procesu migracji, 41% – zaprojektowanie architektury, a 33% twierdzi, że najwięcej kłopotów sprawia samo przeniesienie danych i aplikacji do chmury. Zapytani o przeszkody wdrożeń, respondenci wymienili brak kompetencji (28%), wybór odpowiedniego rozwiązania (26%) i partnera, który zająłby się wdrożeniem (16%). Ankietowani podzielili się także kryteriami wyboru dostawcy – według nich istotne są: zgodność z prawem, sposoby zarządzania ryzykiem, certyfikaty bezpieczeństwa, doświadczenie oraz lokalizacja centrów danych.

Brakuje umiejętności chmurowych

25% średnich i 15% dużych firm uważa, że brak kompetencji związanych z wprowadzeniem i korzystaniem z chmury zmniejsza konkurencyjność lub przychody. Odpowiednio 39 i 40% jest zdania, że obecnie jeszcze nie ma takiego zagrożenia, ale jest możliwe w przyszłości. Menadżerowie IT najczęściej oceniają umiejętności swoich pracowników jako średnie (38%) lub niskie (25%). Co 5 przedsiębiorstwo ma zespoły umiejące samodzielnie wdrożyć i prowadzić projekty. Ponad połowa firm zatrudnia specjalistów znających technologie wirtualizacji i administrujących bazami danych. Mniej popularna (26%) jest znajomość technologii specyficznych dla chmury (np. Docker czy Kubernetes), a także umiejętność budowy i migracji aplikacji do platform chmurowych (13%).

Plany zdobywania kompetencji

Ponad połowa przedsiębiorstw chce szkolić własne działy IT w zakresie chmury. 42% planuje zatrudnić osoby, które już mają właściwe kwalifikacje. Nieco mniej przedsiębiorców (38%) ma zamiar pozyskać kompetencje od operatorów lub dostawców chmurowych. Jeśli chodzi o źródła wiedzy, to poza wspomnianymi, firmy chcą też korzystać z webinarów, podcastów, brać udział w konferencjach branżowych i zapoznawać się z literaturą techniczną. W przypadku bezpieczeństwa danych firmy także chcą postawić na obecnych pracowników – 55% planuje inwestować w rozwój ich umiejętności. Na dostawcach chmury chce polegać 39% respondentów, a na zewnętrznych ekspertach – 24%.

„Kompetencje chmurowe firm w Polsce 2020”

Raport został przygotowany na podstawie badania prowadzonego przez IDG na zlecenie Oktawave i 7bulls. W ankietach prowadzonych przez internet i wywiadach telefonicznych w lutym i marcu wzięły udział 252 osoby – byli to kierownicy i dyrektorzy IT (93%), a także członkowie zarządów spółek (7%). Większość (60%) respondentów reprezentowała firmy średnie, pozostali – duże.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na