Przejdź do treści

121 miliardów złotych rocznie dzięki rozwojowi chmury w Polsce


  • Źródłem 18% kwoty będą m.in. niższe koszty IT i automatyzacja, pozostałych 82% – wdrażanie nowych modeli biznesowych i transformacja cyfrowa.
  • Branże, które odniosą największe korzyści z wdrożenia chmury to: handel detaliczny, FMCG oraz transport i logistyka.
  • Osiąganie przewag konkurencyjnych wymaga współpracy biznesu, administracji publicznej i obywateli.
  • Wnioski pochodzą z raportu pt. „Chmura 2030. Jak wykorzystać potencjał technologii chmurowej i przyśpieszyć wzrost w Polsce” opracowanego przez ekspertów McKinsey & Company.

Dodatkowe 27 miliardów euro (ok. 121 miliardów złotych) rocznie w ciągu dekady przyniesie wykorzystanie chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych, pod warunkiem, że skala wdrożeń będzie szeroka – podkreślają analitycy McKinsey & Company. Zgodnie z szacunkami, blisko jedna piąta tej kwoty będzie pochodziła z niższych kosztów IT, rzadszych awarii i automatyzacji, natomiast cała reszta – z wdrażania nowych modeli biznesowych oraz transformacji cyfrowej. Eksperci zakładają, że prognozowana wartość może wzrosnąć, jeśli wprowadzenie chmury obliczeniowej i związane z nim doświadczenia będą bodźcami do wdrażania kolejnych technologii, np. blockchainu, rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości oraz druku 3D i 4D.

Sektory, które najbardziej skorzystają ze zmian

Jak czytamy w raporcie, handel detaliczny, FMCG (produkty szybkozbywalne), a także transport i logistyka to branże, których łączny udział w wytwarzaniu wartości dodanej dzięki chmurze może sięgnąć 28%. Cloud computing, poza obniżeniem kosztów IT, spowoduje w tych działach częstsze stosowanie zaawansowanej analityki, a także internetu rzeczy. Za kolejne 15% będą odpowiadały sektory budowlany i motoryzacyjny. Dzięki chmurze zwiększą wydajność pracy i zoptymalizują zużycie energii, wydłużą czas działania maszyn oraz będą w stanie przewidywać prace utrzymaniowe. Przy założeniu, że obecne proporcje inwestycji w chmurę obliczeniową się utrzymają, 40% ze wspomnianych 121 miliardów złotych przypadnie firmom zatrudniającym ponad 500 osób, 60% – organizacjom mniejszym.

Wykorzystanie możliwości chmury wymaga kooperacji

Autorzy publikacji zaznaczają, że osiągnięcie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej wymaga wspólnych działań sektora publicznego, prywatnego i obywateli. Instytucje państwowe mogą włączyć się w rozwój technologii poprzez podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów i studentów, zwiększanie świadomości, udostępnianie infrastruktury, a także dawanie przykładu innym podmiotom. Jeśli chodzi o obywateli, nacisk jest położony przede wszystkim na ciągłe uczenie się. Z kolei przedsiębiorcy powinni skupić się na planie chmurowej transformacji obejmującym 3 aspekty: strategię i zarządzanie, przygotowanie biznesu, jak również budowanie zdolności chmurowych.

O raporcie

Dokument pt. „Chmura 2030. Jak wykorzystać potencjał technologii chmurowej i przyśpieszyć wzrost w Polsce” został opracowany przez McKinsey & Company – spółkę zajmującą się doradztwem w obszarze zarządzania strategicznego. Eksperci firmy, przy obliczaniu wartości dodanej w kategorii „modernizacja”, wzięli pod uwagę szacowane koszty pracy i infrastruktury IT, a także wskaźniki efektywności raportowane przez chmurowych dostawców. Z kolei do określenia wartości w dziedzinie „innowacje” wykorzystali katalog 700 przypadków użycia zaawansowanej analityki, które podzielili na 3 grupy – kluczem był stopień zależności od cloud computingu.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na