Przejdź do treści

W Polsce powstanie hub Gaia-X


  • Placówka Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Danych i Chmury zajmie się m.in. opracowywaniem standardów i dobrych praktyk w zakresie chmury obliczeniowej.
  • Celem jest budowa ekosystemu, którego uczestnicy dzielą się danymi potrzebnymi do optymalizacji produkcji czy opracowania nowych modeli biznesowych.
  • Ośrodek współorganizują Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Związek Cyfrowa Polska.
  • Podsumowujemy inaugurację hubu zorganizowaną podczas Cybersec Forum 2021.

Hub będzie punktem kontaktowym dla krajowych organizacji publicznych i prywatnych, uczestniczących w projekcie Gaia-X. Placówkę, stanowiącą regionalne przedstawicielstwo bezpiecznej i zaufanej chmury, współtworzą: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Związek Cyfrowa Polska we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Zadaniem ośrodka będzie budowa ekosystemu dostawców chmury, użytkowników, a także administracji państwowej. Dodatkowo hub skupi się na opracowaniu standardów i przypadków użycia w obszarze cloud computingu. Dariusz Śpiewak, pełnomocnik PIIT ds. Gaia-X, podczas inauguracji projektu przypominał, że obecnie większość danych jest przetwarzana w Stanach Zjednoczonych. Celem przedsięwzięcia jest zmiana tej sytuacji i przygotowanie odpowiednich warunków na Starym Kontynencie.

Po co otwierać dane?

– Musimy dzielić się danymi, żeby optymalizować metody produkcji – zaznaczał Dominik Rohrmus, Dyrektor Operacyjny Gaia-X. Jak dodał, udostępnianie informacji wpłynie na większą konkurencyjność przedsiębiorstw, tylko wymaga otwartości na integrację i współpracę. Rohrmus przywołał statystyki Eurostatu, zgodnie z którymi w Europie wykorzystuje się 20% gromadzonych danych, co jego zdaniem oznacza, że wciąż otwartych jest 75% szans biznesowych. Podczas zapowiedzi uruchomienia hubu w Polsce, prezes Asseco Data Systems – Andrzej Dopierała podkreślał, że w kontekście projektu kluczowym i najtrudniejszym zadaniem jest zejście z poziomu idei dotyczącej transparentnej wymiany danych do pułapu wdrożenia konkretnych rozwiązań.

Gaia-X

O kształtowaniu się projektu Gaia-X od 2019 roku mówił Robert Kośla, dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W ubiegłym roku 27 państw podpisało deklarację, która miała na celu utworzenie chmury obliczeniowej nowej generacji dla sektora publicznego i prywatnego. Uzgodnienia dotyczyły kilku elementów – łączenia wysiłków inwestycyjnych, osiągnięcia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i interoperacyjności, wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych do zasilania infrastruktury oraz wsparcia lokalnych firm. Obecnie huby Gaia-X, czyli Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Danych i Chmury (European Association for Data and Cloud), działają już w 11 państwach. Organizacja oficjalnie rozpoczęła działalność pod koniec stycznia.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na