Przejdź do treści

Nowa inicjatywa FPPP – Przegląd technologiczny. Jakie technologie kreują naszą przyszłość?


Dynamiczny rozwój nowych technologii skłania obecnie do refleksji na temat nadchodzących zmian w gospodarce światowej, społeczeństwie oraz różnych aspektach naszego życia codziennego. Opracowany przez Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości Przegląd technologiczny pozwala na bieżąco śledzić aktualne szanse i wyzwania, jakie pojawiają się dzięki nowym technologiom oraz dostarcza rzetelną wiedzę o tym, jak najnowsze osiągnięcia naukowe będą kształtowały obraz naszej najbliższej przyszłości.

Przegląd technologiczny to zbiór zweryfikowanych, potwierdzonych danych i informacji na temat efektów prac naukowych, prowadzonych w 22 wiodących ośrodkach naukowych o światowej renomie, wśród których można wymienić m.in.: Massachusetts Institute of Technology, Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet Stanforda, Uniwersytet Toronto, Narodowy Uniwersytet Singapuru, Tokyo Institute of Technology, Uniwersytet Tsinghua, Drezdeński Uniwersytet Techniczny, zlokalizowanych w najbardziej rozwiniętych rejonach świata. Zawarto w nim opisy osiągnięć technologicznych z różnych części świata, które wyznaczają kierunek i zakres kluczowych wyzwań biznesowych i społecznych.

Przegląd jest jednym z komponentów Nawigatora technologicznego, a artykuły w nim zawarte będą publikowane w cyklach tygodniowych, w zasobach Nawigatora oraz na stronie www.przemyslprzyszlosci.gov.pl. Punktem wyjścia dla opracowania Przeglądu technologicznego było przeprowadzenie analizy stanu cyfryzacji sektora przedsiębiorstw w Polsce oraz porównanie trendów technologicznych i strategii rozwoju cyfrowego w najszybciej rozwijających się rejonach świata.

Artykuły publikowane w ramach Przeglądu technologicznego mogą stanowić źródło inspiracji zarówno dla przemysłu, jak i środowisk naukowych, zainteresowanych międzynarodową współpracą w obszarze rozwoju i wdrażania rozwiązań technologicznych. Co więcej, interdyscyplinarność zamieszczonych artykułów oraz nastawienie na promowanie technologii przyszłości mają szansę przyczynić się do popularyzowania wiedzy odnośnie najnowszych osiągnięć naukowych. Celem Przeglądu technologicznego jest również wspieranie nieustannego rozwoju podmiotów i organizacji oraz dostarczenie istotnego źródła wiedzy odnośnie obecnych kierunków rozwoju technologii. Znajomość najnowszych osiągnięć zespołów badawczych z całego świata może być przydatna w szczególności tym podmiotom, które chcą stać się liderami w zakresie transformacji cyfrowej oraz zielonej transformacji.

W Przeglądzie technologicznym zawarto opisy wynalazków, odkryć i projektów, które mogą stanowić „siłę napędową” postępu technologicznego na świecie w perspektywie najbliższej dekady. Wśród globalnych megatrendów uwzględniono przede wszystkim: automatyzację i robotyzację, blockchain, Big Data, chmurę obliczeniową, Internet Rzeczy, cyberbezpieczeństwo i sztuczną inteligencję, które będą miały duży wpływ zarówno na sferę gospodarczą, jak i społeczną w poszczególnych krajach. Zawarte informacje mogą stanowić punkt wyjścia dla dalszych analiz światowych trendów technologicznych oraz podstawę do dyskusji naukowych na temat zachodzących, fundamentalnych, globalnych zmian technologicznych, społecznych i gospodarczych.

Mamy nadzieję, że opracowany Przegląd technologiczny przyczyni się do pogłębienia debaty publicznej, a co za tym idzie dialogu w zakresie zmian czekających przemysł i społeczeństwo w obliczu obecnego, dynamicznego rozwoju przełomowych technologii.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na