Przejdź do treści

Usuwanie zanieczyszczeń w Europejskim Zielonym Ładzie


  • Komisja Europejska kładzie nacisk na eliminowanie szkodliwych substancji z wody, powietrza i gleby.
  • Zgodnie z założeniami, w 2050 roku zanieczyszczeń będzie tak mało, że ich negatywny wpływ nie będzie odczuwany.
  • Zdaniem KE mniejsze emisje nie muszą ograniczać rozwoju gospodarek.

Zapobieganie powstawaniu nowych zanieczyszczeń i usuwanie istniejących jest jednym ze wspólnotowych celów wspomnianych w Europejskim Zielonym Ładzie. Według autorów strategii, realizacja zadania wymaga monitorowania stanu powietrza, wody, gleby oraz produktów spożywczych, informowania o ich jakości i reagowania w razie pojawienia się substancji szkodliwych dla ludzi i ekosystemów.

Założenia KE

W maju Komisja Europejska przyjęła plan działań – zgodnie z nim do 2050 roku UE osiągnie tak niskie poziomy zanieczyszczeń, że nie będą szkodziły organizmom. W dokumencie przytacza dane informujące, że przyczyną 1 na 8 śmierci w Unii są zanieczyszczenia środowiska, dlatego działania podejmowane do 2030 roku mają m.in.: zmniejszyć liczbę przedwczesnych zgonów spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza, ograniczyć ilość odpadów, czy poprawić jakość gleby przez redukcję pestycydów.

Zmniejszanie ilości szkodliwych substancji a rozwój gospodarczy

Autorzy planu działań przekonują, że ograniczanie zanieczyszczeń nie musi hamować wzrostu gospodarczego – jako przykład podają wyniki z lat 2000-2017, kiedy unijny PKB wzrósł o niemal 1/3, a ilość substancji szkodzących powietrzu spadła, np. amoniaku o 10%, a tlenków siarki – o 70%. Z szacunków wynika, że UE rocznie traci od 330 do 940 miliardów euro przez toksyczne składniki powietrza – wyliczenia obejmują koszty m.in. opieki zdrowotnej, straconych plonów czy uszkodzonych budynków. Z drugiej strony, zdaniem unijnych urzędników, przedsiębiorstwa zyskują nowe możliwości spowodowane wzrostem popytu na proekologiczne towary i usługi – jak wynika z badań IPSOS-u, jak najmniejszy wpływ na Ziemię jest czynnikiem wyboru nowego produktu lub zmiany dotychczasowego dla 69% osób na świecie.

Europejski Zielony Ład

„Środowisko bez zanieczyszczeń i toksyn” jest ostatnią z 8 dziedzin unijnej strategii zakładającej, że za 3 dekady Wspólnota będzie neutralna dla klimatu. Wcześniej w portalu opisywaliśmy poprzednie obszary, dotyczące m.in. energooszczędnego budownictwa, ochrony bioróżnorodności czy transportu przyjaznego środowisku. Coczwartkowy cykl planujemy uzupełnić o kwestie taksonomii UE czy finansowania działań podejmowanych w ramach EZŁ.

Neutralne przedsiębiorstwa

Plany dotyczące mniejszego wpływu na środowisko ogłosił koncern Stellantis, który planuje wydać 30 miliardów euro na wdrożenie samochodów elektrycznych wszystkich marek. Krok w kierunku neutralności klimatycznej zapowiedziała firma BASF Polska, która podpisała umowę z PGE na zakup ok. 50 GWh energii pozyskiwanej w 100% z odnawialnych źródeł energii. Swoją strategię w tym zakresie przedstawiła również Grupa Ciech, która przyjęła 8 zobowiązań obejmujących mniejsze zużycie prądu czy wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na