Przejdź do treści

Bardziej energooszczędne budynki w UE


  • 75% nieruchomości Unii Europejskiej nie jest energooszczędnych.
  • Budynki we Wspólnocie odpowiadają za 40% zużycia energii i 36% emisji gazów szklarniowych.
  • Komisja Europejska chce temu przeciwdziałać m.in. poprzez strategię koncentrującą się na modernizacji czy wsparcie rozwoju nowych technologii i niskoemisyjnych materiałów.
  • W nowym odcinku serii „Green deal” piszemy o jednym z założeń Europejskiego Zielonego Ładu, związanym z promowaniem budownictwa efektywnego energetycznie.

Według danych Komisji Europejskiej, trzy czwarte budynków zlokalizowanych w państwach UE marnuje dużą część energii, np. poprzez nieefektywne ogrzewanie. W związku z tym UE wprowadza strategie wspierające renowacje nieruchomości, wprowadzanie inteligentnych rozwiązań i energooszczędnych materiałów. Z informacji wynika, że główną przeszkodą modernizacji są wysokie koszty, stąd we Wspólnocie system dotacji i pożyczek ułatwiających promowanie technologii i najlepszych praktyk w sektorze budowlanym, w ramach projektów badawczych i innowacyjnych. Przykładowo Horyzont 2020, czyli program dotyczący badań i rozwoju na lata 2014-2020 wspiera wykorzystywanie inteligentnych liczników, materiałów o lepszej wydajności i narzędzi cyfrowych. Z kolei Europejski Bank Inwestycyjny udziela pożyczek na projekty obniżające zużycie energii i przyczyniające się do ochrony klimatu.

Fala renowacji

Komisja Europejska ogłosiła strategię pn. Fala renowacji, której działania skupią się na:

  • zmniejszeniu emisyjności ogrzewania i chłodzenia,
  • ograniczenia ubóstwa energetycznego (czyli sytuacji, w której gospodarstwa domowego nie stać na zakup energii),
  • redukcji liczby najbardziej energochłonnych konstrukcji,
  • modernizacji budynków publicznych, jak np. szkoły, szpitale i urzędy.

Strategia przewiduje ustalenie rygorystycznych norm energetycznych dla budynków oraz zapewnienie dobrze ukierunkowanego finansowania. UE wesprze wprowadzanie na rynek zrównoważonych wyrobów i usług budowlanych (np. w zakresie ponownego użycia i odzysku materiałów) oraz stworzenie nowego europejskiego Bauhausu, czyli inicjatywy znoszącej granice między nauką i technologią, sztuką, kulturą i integracją społeczną, pomagającej projektantom w poszukiwaniu rozwiązań codziennych problemów. Jak tłumaczy przewodnicząca KE, Ursula von der Leyen, chodzi o to, by ekorozwój połączyć ze stylem, tak aby przekonać obywateli do Europejskiego Zielonego Ładu.

Zbyt wolna modernizacja

Komisja Europejska wyliczyła, że wszystkie budynki (od etapu powstawania, przez użytkowanie, renowacje, aż po burzenie) odpowiadają za 40% zużycia energii i 36% gazów cieplarnianych w całej UE. Modernizacja obiektów może zmniejszyć całkowitą konsumpcję energii w państwach Wspólnoty o 5-6%, a emisję CO2 – o około 5%. Dane z krajów członkowskich wskazują, że co roku unowocześnia się w nich od 0,4% do 1,2% konstrukcji. Realizacja celów klimatycznych zawartych w Europejskim Zielonym Ładzie wymaga co najmniej dwukrotnie większego tempa.

Europejski Zielony Ład

Europejski Zielony Ład to jeden z kierunków działania Platformy Przemysłu Przyszłości. Unijna strategia, której założenia co czwartek przedstawiamy w portalu, promuje przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, ochronę różnorodności biologicznej i obniżenie poziomu zanieczyszczeń. Realizację celów umożliwią technologie przyjazne dla środowiska, innowacje przemysłowe, czysty transport, zmniejszanie emisji sektora energetycznego oraz zwiększanie wydajności energetycznej budynków. Komisja Europejska planuje, że w 2050 roku Unia Europejska osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto, co oznacza, że gazy wpuszczane do atmosfery i pochłaniane będą się co najmniej równoważyły.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na