Przejdź do treści

Ochrona różnorodności biologicznej w Europejskim Zielonym Ładzie


  • Troska o ekosystemy i odbudowa zagrożonych gatunków jest jednym z celów Europejskiego Zielonego Ładu.
  • Od utrzymania mnogości roślin i zwierząt zależą: jakość powietrza, dostateczna ilość wody pitnej i żywności.
  • Ponadto, środowisko naturalne umożliwia wytworzenie połowy światowego PKB.
  • W portalu kontynuujemy serię publikacji pt. „Green Deal”.

Unia Europejska wypracowała strategię, której celem jest odbudowa różnorodności biologicznej w Europie do 2030 roku. W związku z tym, w ciągu dekady co najmniej 30% unijnych akwenów i lądów będzie podlegało ochronie prawnej – ścisłej w przypadku jednej trzeciej obszarów, a także lasów pierwotnych, czyli niemodyfikowanych przez człowieka, i starodrzewów. Ponadto powstanie transeuropejska sieć korytarzy ekologicznych, tj. ciągów dzikiej roślinności będących szlakiem komunikacyjnym umożliwiającym migrację zwierząt, roślin i grzybów. Na podstawie tego dokumentu Komisja Europejska przygotuje również nową strategię leśną Wspólnoty obejmującą poprawę jakości i zwiększenie powierzchni lasów w UE.

Zrównoważona niebieska gospodarka

Komisja w EZŁ podkreśla, że jedną z kluczowych dziedzin w kontekście ochrony bioróżnorodności jest zrównoważona niebieska gospodarka. Dlatego unijni urzędnicy proponują m.in. rozwój morskiej energetyki czy mniejsze wykorzystanie węgla w transporcie wodnym. Zwracają również uwagę, że wytwarzanie alg, rozwój nowoczesnych narzędzi do połowu, energia z fal i pływów, a także działania na rzecz odbudowy ekosystemów morskich są obszarami, w ramach których powstanie wiele nowych i przyjaznych środowisku przedsiębiorstw oraz miejsc pracy. Przekształcenia w niebieskiej gospodarce ułatwią m.in. Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury, krajowe programy operacyjne, a także programy z zakresu badań i innowacji.

Powody działań

Celem unijnych działań jest ochrona i odbudowa bioróżnorodności, która maleje na całym globie, jak przekonują m.in. członkowie Międzyrządowej Platformy Naukowo-Politycznej ds. Różnorodności Biologicznej i Funkcjonowania Ekosystemów. Wśród powodów specjaliści wymieniają zmiany klimatu, eksploatację zasobów naturalnych, a także sposoby wykorzystywania obszarów morskich i gruntów rolnych. Tymczasem zachowanie różnorodności biologicznej jest warunkiem dostatecznej ilości żywności i wody pitnej, czystego powietrza, a także zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Rada UE uzupełnia, że od środowiska naturalnego zależy około 40 bilionów euro, co jest połową światowego PKB.

Elementy Europejskiego Zielonego Ładu

Troska o bioróżnorodność jest częścią Europejskiego Zielonego Ładu, czyli strategii koncentrującej się na osiągnięciu przez UE neutralności klimatycznej do 2050 roku. EZŁ obejmuje także przyjazną środowisku produkcję zdrowej żywności, ekologiczny transport i energooszczędne budownictwo – poszczególne obszary przybliżamy w cotygodniowych publikacjach w portalu. Ważnym aspektem wspólnotowych założeń jest gospodarka obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach przemysłowych. W GOZ chodzi o ograniczanie negatywnego wpływu wytwarzanych produktów na środowisko. O finansowaniu zielonej transformacji w firmie poprzez program Horyzont Europa rozmawiali Eksperci NCBR i Łukasiewicz PIAP podczas spotkania organizowanego przez Platformę Przemysłu Przyszłości.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na