Przejdź do treści

Syntetyczne spojrzenie na rozwój technologiczny Europy


Ośrodki badawcze w Europie prowadzą aktywne działania na rzecz rozwoju, promowania i wdrażania zielonych innowacji w branży przemysłowej. Ambitne cele, wyznaczane krajom członkowskim przez Parlament Europejski w zakresie emisji gazów cieplarnianych, czy też poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, napędzają rozwój innowacji i przyspieszają adaptację wielu zielonych technologii.

Europejskie ośrodki badawcze, poza rozwojem technologii proekologicznych, prowadzą także intensywne prace nad innowacjami przełomowymi dla społeczeństwa i przemysłu, takimi, jak: sztuczna inteligencja, blockchain, rozwiązania chmurowe i Internet rzeczy. Budowa jednolitej europejskiej przestrzeni danych dodatkowo przyspiesza rozwój innowacji opartych na wykorzystaniu danych i ich zaawansowanej analizie. Obecnie coraz silniejsza współpraca europejskich ośrodków badawczych z sektorem prywatnym przynosi wiele wymiernych korzyści w postaci rozwiązań usprawniających procesy operacyjne i wytwórcze oraz przyczynia się do wzrostu automatyzacji i robotyzacji przedsiębiorstw. W kontekście nauk społecznych i humanistycznych dostrzegalne jest natomiast nasilenie prac nad weryfikacją konsekwencji wykorzystania sztucznej inteligencji w obszarze prawa, biznesu i edukacji.

Istotnym obszarem zainteresowania wielu europejskich ośrodków badawczych jest nowa mobilność; w tym zakresie na pozycję lidera wysuwają się szczególnie Niemcy. Liczne rządowe programy wsparcia, jak również wysokie nakłady na działalność badawczo-rozwojową w ostatnich latach, umocniły pozycję Niemiec jako światowego dostawcy rozwiązań w zakresie elektromobilności. Na skutek rozwoju i upowszechniania się rozwiązań chmurowych w Europie, z których korzysta coraz więcej przedsiębiorstw i osób indywidualnych, kluczową kwestią dla ośrodków badawczych stały się także zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa danych dzięki wykorzystaniu rozwiązań chmurowych. Z kolei liczne zagrożenia w obszarze cyberbezpieczeństwa przyczyniły się do poszukiwania sposobów wykrywania i reagowania na incydenty, przy wykorzystaniu technologii sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na