Przejdź do treści

Zmiana kwalifikacji – z górnictwa do energetyki wiatrowej


  • Pracownicy Spółki Restrukturyzacji Kopalń będą mogli wziąć udział w szkoleniach umożliwiających znalezienie pracy w lądowych i morskich elektrowniach wiatrowych.
  • Pilotażowe szkolenie obejmujące część techniczną, zajęcia z angielskiego i spotkania z ekspertami, zostanie przeprowadzone w maju i czerwcu.
  • Zależnie od scenariusza dekarbonizacji, wsparcia na rynku pracy będzie wymagało 14-36 tysięcy osób zatrudnionych w górnictwie węgla kamiennego.

Pilotażowe szkolenie, w którym będzie uczestniczyło 16 górników, zostało zaplanowane na maj i czerwiec. Przejście kursu umożliwi podjęcie pracy przy instalowaniu i serwisowaniu turbin w Polsce i za granicą. Dyrektor zarządzająca polskiego ośrodka szkoleniowego Windhunter Academy, który specjalizuje się w branży wiatrowej, zaznacza, że górnicy uzyskają uprawnienia certyfikowane przez Global Wind Organisation. Jak dodaje Karolina Jastrzębska, kursy będą obejmowały część techniczną, zajęcia języka angielskiego ułatwiające komunikację w pracy oraz spotkania z ekspertami. Poza koszalińskim ośrodkiem, w przedsięwzięcie jest zaangażowane OX2 – szwedzkie przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, budową i zarządzaniem turbinami.

Zajęcia m.in. z pracy na wysokościach i pracy na morzu

Szkolenie dla pracowników Spółki Restrukturyzacji Kopalń, którzy odejść z branży wydobywczej, w części technicznej obejmie cykl zajęć z pracy na wysokościach, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, pracy na morzu, obsługi i serwisowania układów hydraulicznego oraz elektrycznego w siłowniach wiatrowych, a także instalowania urządzeń. Zdobyte kalifikacje umożliwią pracę w elektrowniach na lądzie i na morzu. Janusz Gajowiecki, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej podkreśla, że pilotaż pokazuje, że transformacja energetyczna i zmiana miksu energetycznego nie tylko nie wyklucza pracowników „starej” energetyki, ale jest otwarta na ich umiejętności i doświadczenie.

Wsparcie na rynku pracy

Zgodnie z wyliczeniami Instytutu Badań Strukturalnych zaprezentowanymi w opracowaniu pt. „Dekarbonizacja i zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego w Polsce” do 2030 roku wsparcia na rynku pracy będzie wymagało od 14 do 36 tysięcy osób zatrudnionych branży związanej z wydobyciem węgla kamiennego. Różnica w liczbach wynika z różnych scenariuszy przyjętych przez IBS – najniższa wartość zakłada, że dekarbonizacja nastąpi w 2050 roku, zaś najwyższa – w 2030 roku. Przy czym założenia instytutu uwzględniają przejście na emeryturę obecnych pracowników i zamrożenie zatrudniania kolejnych osób. Wśród instrumentów rynku pracy łagodzących sytuację w górnictwie, autorzy publikacji wymieniają: przeniesienie do innych kopalń, zmianę kwalifikacji, a także monitoring kluczowych kompetencji ułatwiający przechodzenie pomiędzy stanowiskami wewnątrz zakładów.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na