Przejdź do treści

30% firm produkcyjnych uwzględnia zrównoważony rozwój w strategii


  • Dla 44% przedsiębiorstw działania związane z ochroną środowiska są ważne, ale jeszcze nie zostały sformalizowane.
  • Najczęstszym powodem inicjatyw z tego obszaru są oczekiwania klientów i kontrahentów.
  • Najważniejsze korzyści wdrożeń to mniejsza ilość odpadów i mniejsze zużycie energii.

44% przedstawicieli polskich firm produkcyjnych uważa, że zrównoważony rozwój jest istotny w ich przedsiębiorstwach, natomiast brakuje formalnego podejścia. Praktyki mające na celu równoczesną troskę o gospodarkę, społeczeństwo i środowisko są częścią strategii 30% zakładów produkcyjnych. Przemysłowcy najczęściej angażują się w inicjatywy z dziedziny ekorozwoju, żeby sprostać oczekiwaniom klientów (50%), kontrahentów (45%), a także nowym przepisom (36%). Wśród kolejnych powodów wymieniają chęć utrzymania klientów, a także zyskania przewagi konkurencyjnej.

Zalety mniejszego wpływu na środowisko i bariery wdrożeń

Trzy najczęstsze korzyści wynikające z prowadzenia inicjatyw związanych z ochroną klimatu, to lepsze wykorzystanie zasobów przekładające się na mniejszą ilość odpadów, mniejsze zużycie energii, a także poprawa jakości działań. Z kolei jako główną przeszkodę 25% ankietowanych wymieniało brak pieniędzy. Dla 18,5% barierą jest brak silnego uzasadnienia biznesowego, a 15% przyznaje, że nie ma wewnątrz organizacji specjalistycznej wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Ile firmy chcą zainwestować?

Niemal co trzeci ankietowany nie wie, ile pieniędzy jego firma przeznaczy na ekologiczne zmiany. Poza tym, największą grupę stanowią organizacje, w których inwestycje zamkną się w kwocie 10 tysięcy euro. Pięciokrotność tej kwoty planuje wydać 17,5% przedsiębiorstw. 84,5% firm inwestuje w ograniczanie zużycia energii i materiałów, a 67,7% skupia się na zapewnieniu zgodności z przepisami. Technologie i nowe oprogramowanie kupuje 60,4% respondentów.

O badaniu

Raport Autodesku pt. „Droga do zrównoważonego rozwoju” został przygotowany na podstawie wyników badania ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku prowadzonego na 200 firmach – 100 przedsiębiorstwach przemysłowych, 50 budowlanych i 50 biurach architektonicznych i inżynierskich. Poza danymi z ankiety, w publikacji wykorzystano wnioski z 11 wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z przedstawicielami organizacji.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na