Sposób na zamianę dwutlenku węgla w paliwo

  • Chińscy inżynierowie opracowali system przekształcający CO2 w ponad 90-oktanową benzynę.
  • Paliwo powstaje w wyniku uwodorowienia dwutlenku węgla.
  • Metoda może ułatwić proces magazynowania i transportu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

W Parku Przemysłowym Zoucheng w prowincji Szantung na wschodnim wybrzeżu Chin, inżynierowie opracowali instalację, która wytwarza benzynę w procesie uwodornienia dwutlenku węgla. Hydrogenizacja to reakcja polegają na przyłączaniu wodoru do związku chemicznego. Prototypowa infrastruktura pozwala wyprodukować rocznie 1000 ton paliwa. W projekcie wzięły udział: Instytut Fizyki Chemicznej w Dalian, Chińska Akademia nauk i przedsiębiorstwo Zhuhai Futian Energy Technology. Badacze przekonują, że taki sposób wykorzystania CO2 może przełożyć się na uproszczenie procesów magazynowania i transportu energii odnawialnej.

(fot. HOU Shoufu)

Rozwiązanie sprzed 5 lat

Urządzenie w Zoucheng powstawało od 2020 roku, a w październiku 2021 roku przeszło 72-godzinne testy funkcjonalności. Wydajność konwersji dwutlenku węgla i wodoru naukowcy ocenili na 95%. Technologię zaproponowali chińscy naukowcy w 2017 roku. W pracy opublikowanej w Nature Communications sygnalizowali, że uwodornienie dwutlenku węgla jest trudne, ponieważ to cząsteczka całkowicie utlenione, termodynamicznie stabilna i obojętna chemicznie. Zaproponowali wielofunkcyjny katalizator (Na-Fe3O4/HZSM-5) do bezpośredniej konwersji CO2 do węglowodorów benzynowych.

Reduce Carbon Dioxide Emissions to Limit Global Warming and Climate Change. Commitment to Paris Agreement to Lower CO2 levels with Sustainable Development as Renewable Energy and Electric Vehicles
(graf. Getty Images)

Co zrobić z dwutlenkiem węgla?

Firma ABR wraz z naukowcami z Royal Melbourne Institute of Technology zajmuje się skalowaniem metody przekształcania dwutlenku węgla w węgiel z pomocą ciekłego metalu podgrzanego do temperatury 100-120 stopni Celsjusza. Z kolei bawarscy chemicy pracują nad systemem membranowym, zdolnym do wychwytywania dwutlenku węgla z gazów przemysłowych. Inżynierowie z MIT przygotowali „baterię” pochłaniającą dwutlenek węgla z powietrza, nawet przy niskich stężeniach cząstek. Rozwiązanie bazuje na przepuszczaniu powietrza przez stos naładowanych płyt elektrochemicznych. Dwutlenek węgla jest absorbowany w czasie ładowania baterii i wypuszczany podczas rozładowania.