Przejdź do treści

Łatwiejsze raportowanie ESG – mapa startupów i narzędzi


  • Firmy z obowiązkiem składania tzw. raportów niefinansowych łatwo znajdą rozwiązania wspierające zarówno przygotowywanie dokumentów, jak i zmiany.
  • Lista Polskiego Funduszu Rozwoju obejmuje m.in. platformy do ochrony danych czy obiegu dokumentów.
  • Modele biznesowe i przydatność w zakresie raportowania ESG to niektóre z kryteriów PFR.

Polski Fundusz Rozwoju przygotował zestawienie firm i systemów umożliwiających dostosowanie się do standardów w zakresie odpowiedzialności społecznej, ładu korporacyjnego i środowiska. Startupy technologiczne zostały pogrupowane zgodnie z trzema obszarami raportowania. Jeśli chodzi o środowisko, autorzy mapy wyszczególnili dodatkowo kategorie związane z zarządzaniem energią i odpadami, a także śladem węglowym. Z kolei ochrona danych oraz obieg dokumentów to dziedziny uwzględnione w zbiorze startupów zajmujących się ładem korporacyjnym. Przy wybieraniu firm i narzędzi, PFR kierował się m.in. modelem biznesowym, aktywnością na rynku w ostatnich latach i przydatnością w zakresie raportowania ESG. Przedsiębiorcy, którzy chcą dołączyć do katalogu, mogą wypełnić formularz.

Przykładowe narzędzia

Wśród startupów i rozwiązań są:

  • JiTiV – system służący monitorowaniu i optymalizacji zużywania energii w przedsiębiorstwach
  • ENVIRA.RIPOK – oprogramowanie ułatwiające zarządzanie w gospodarce odpadami
  • Rublon – system uwierzytelniania dwuskładnikowego
  • Gamfi – producent software’u do wprowadzania nowych pracowników
  • Greenomy – platforma do przygotowywania raportów ESG na podstawie firmowych danych
  • Small Step Matters – zestaw narzędzi ułatwiający m.in. angażowanie pracowników w ekoinicjatywy, czy współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Pełne zestawienie jest w serwisie PFR. Fundusz zapowiedział również opublikowanie kursu ułatwiającego przygotowanie organizacji do raportowania ESG.

Raportowanie ESG

Obowiązek raportowania niefinansowego wprowadzony unijną dyrektywą w 2014 początkowo dotyczył wybranych przedsiębiorstw. W 2023 roku zostanie rozszerzony na wszystkie duże organizacje i spółki notowane na giełdzie. Obecnie małe i średnie firmy nie muszą składać sprawozdań. Jednak, jak zauważają m.in. autorzy przewodnika Platformy Przemysłu Przyszłości pt. „Wykorzystaj szansę – zmień klimat w biznesie”, brak prawnego obowiązku nie oznacza, że MŚP w ogóle nie będą musiały informować o wskaźnikach z obszaru ESG – konieczność przygotowywania informacji może wynikać ze współpracy z klientami, którzy są objęci przepisami.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na