Łatwiejsze raportowanie ESG – mapa startupów i narzędzi

  • Firmy z obowiązkiem składania tzw. raportów niefinansowych łatwo znajdą rozwiązania wspierające zarówno przygotowywanie dokumentów, jak i zmiany.
  • Lista Polskiego Funduszu Rozwoju obejmuje m.in. platformy do ochrony danych czy obiegu dokumentów.
  • Modele biznesowe i przydatność w zakresie raportowania ESG to niektóre z kryteriów PFR.
ESG concept of environmental, social and governance. Sustainable and ethical business. "ESG" surrounding with ESG icon on beautiful white background. Copy space

Polski Fundusz Rozwoju przygotował zestawienie firm i systemów umożliwiających dostosowanie się do standardów w zakresie odpowiedzialności społecznej, ładu korporacyjnego i środowiska. Startupy technologiczne zostały pogrupowane zgodnie z trzema obszarami raportowania. Jeśli chodzi o środowisko, autorzy mapy wyszczególnili dodatkowo kategorie związane z zarządzaniem energią i odpadami, a także śladem węglowym. Z kolei ochrona danych oraz obieg dokumentów to dziedziny uwzględnione w zbiorze startupów zajmujących się ładem korporacyjnym. Przy wybieraniu firm i narzędzi, PFR kierował się m.in. modelem biznesowym, aktywnością na rynku w ostatnich latach i przydatnością w zakresie raportowania ESG. Przedsiębiorcy, którzy chcą dołączyć do katalogu, mogą wypełnić formularz.

Socially responsible investing strategy. Corporate sustainability performance. Vector illustration, flat, clip art
(graf. Getty Images)

Przykładowe narzędzia

Wśród startupów i rozwiązań są:

  • JiTiV – system służący monitorowaniu i optymalizacji zużywania energii w przedsiębiorstwach
  • ENVIRA.RIPOK – oprogramowanie ułatwiające zarządzanie w gospodarce odpadami
  • Rublon – system uwierzytelniania dwuskładnikowego
  • Gamfi – producent software’u do wprowadzania nowych pracowników
  • Greenomy – platforma do przygotowywania raportów ESG na podstawie firmowych danych
  • Small Step Matters – zestaw narzędzi ułatwiający m.in. angażowanie pracowników w ekoinicjatywy, czy współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Pełne zestawienie jest w serwisie PFR. Fundusz zapowiedział również opublikowanie kursu ułatwiającego przygotowanie organizacji do raportowania ESG.

(graf. PFR)

Raportowanie ESG

Obowiązek raportowania niefinansowego wprowadzony unijną dyrektywą w 2014 początkowo dotyczył wybranych przedsiębiorstw. W 2023 roku zostanie rozszerzony na wszystkie duże organizacje i spółki notowane na giełdzie. Obecnie małe i średnie firmy nie muszą składać sprawozdań. Jednak, jak zauważają m.in. autorzy przewodnika Platformy Przemysłu Przyszłości pt. „Wykorzystaj szansę – zmień klimat w biznesie”, brak prawnego obowiązku nie oznacza, że MŚP w ogóle nie będą musiały informować o wskaźnikach z obszaru ESG – konieczność przygotowywania informacji może wynikać ze współpracy z klientami, którzy są objęci przepisami.