Przejdź do treści

Do pobrania: przewodnik po nowej Taksonomii UE


  • Przewodnik „Wykorzystaj szansę – zmień klimat w biznesie” wyjaśnia szczegóły dotyczące Taksonomii UE, czyli narzędzia ułatwiającego ocenę, czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona środowiskowo.
  • Dodatkowo, przedsiębiorcy znajdą w opracowaniu informacje o Europejskim Zielonym Ładzie, raportowaniu niefinansowym i mechanizmach wsparcia zielonej transformacji.
  • Poniżej można pobrać cyfrowe wydanie dokumentu.

Celem publikacji „Wykorzystaj szansę – zmień klimat w biznesie” jest przybliżenie przedsiębiorcom zagadnień dotyczących Taksonomii Unii Europejskiej. Taksonomia, wprowadzona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawia ramy ułatwiające zrównoważone inwestycje i służy jako narzędzie umożliwiające zieloną transformację Wspólnoty. Regulacje pozwalają ocenić, czy dana działalność gospodarcza jest zrównoważona środowiskowo, wspomagająca czy też przejściowa.

Aktywność zrównoważona musi przyczyniać się do realizacji co najmniej jednego celu środowiskowego, m.in. łagodzenia zmian klimatu, dostosowywania do zielonej gospodarki, przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń. Dodatkowym warunkiem jest prowadzenie firmy zgodnie z tzw. minimalnymi gwarancjami, czyli wytycznymi OECD i ONZ dotyczącymi biznesu. Działania wspomagające wspierają aktywność polegającą na bezpośredniej realizacji celów, z kolei do ostatniej grupy można przyporządkować działania, dla których nie ma niskoemisyjnej alternatywy, ale jednocześnie wspomagają zieloną transformację.

Przewodnik „Wykorzystaj szansę – zmień klimat w biznesie” dostarcza wyczerpujące informacje nt. klasyfikacji działalności, celów i środowiskowych i metody oceny działalności gospodarczej pod kątem zgodności z Taksonomią UE. Opracowanie przybliża również zagadnienia raportowania zrównoważonego rozwoju, nazywanego także raportowaniem niefinansowym. Menadżerowie po zapoznaniu się z publikacji poznają również obecne i planowane mechanizmy wsparcia finansowego przeznaczone dla przedsiębiorców realizujących założenia Europejskiego Zielonego Ładu.


Zyskasz dostęp do rzetelnej wiedzy i aktualnych informacji o wydarzeniach oraz szkoleniach z zakresu transformacji cyfrowej. Zapisz się:

Zgadzam się na